Poskytujeme spoľahlivé služby v oblasti architektúry a dizajnu

Sme kreatívna spoločnosť, ktorá sa zameriava na podnikovú architektúru a IT služby.

KEĎ ROBÍME NAŠU PRÁCU

Začíname s myšlienkou na výsledok, aby sme naplnili vaše potreby.

Architektonické koncepty

Zosúlaďte technológie so strategickými cieľmi prostredníctvom našej podnikovej architektúry a zabezpečte, aby každá investícia podporila transformáciu biznisu.

Implementačné dizajny

Zo stratégie spolu vytvorme akčné plány na časovo zladené implementácie a pri realizácii využime rozsiahlu sieť našich partnerov.

Prevádzkový model

Prekonajte výzvy integrácie cloudu a efektívne využívajte AI s našimi 25+ rokmi skúseností v telekomunikáciách, financiách a automobilovom priemysle.

Hyperautomatizácia

Podporujeme praktickú, komplexnú automatizáciu procesov, zvyšujeme efektivitu a otvárame nové úrovne produktivity.

Spoločenská angažovanosť

Sme odhodlaní podporovať komunitu, prispievame do technologických iniciatív, publikovania a organizujeme miestne športové podujatia. »Viac

Prototypovanie Edge zariadení

Špecializujeme sa na integráciu hardvéru a softvéru na automatizáciu, navrhujeme prototypy s využitím SolidRun, Raspberry Pi a Odroid.

»Pozrite si možnosti využitia a naše služby

Pridajte sa k nám a rozvíjajte svoje podnikanie.

Bezplatný dopyt

Naša vízia

Líder v technologickej inovácii, posilňujúci podniky a komunity pokročilými a udržateľnými riešeniami.

Naša misia

Poskytovať vhodné technológie a strategické odborné znalosti pri transformácii, prevádzke a podpore evolúcie.

Naše hodnoty

Inovácia, integrita, spolupráca, udržateľnosť, excelentnosť