Certifikáty Green Ways alebo Prečo je kvalita viac ako slovo

Certifikáty Green Ways alebo Prečo je kvalita viac ako slovo

Žijeme v dobe, ktorá je zeleným potravinám otvorená, a to je dobre. Paradoxne ale práve dnes, keď sú zelené potraviny prijímané ako jedna z plnohodnotných súčastí životného štýlu, rastie množstvo ponúk, ktoré zákazníkov slovom uisťujú o najvyššej hodnote, najčistšom obsahu a zároveň aj o najnižšej cene. Inak povedané: hovoria o najvyššej „kvalite“. Často však bez vysvetlenia, bez dôkazov a bez overenia nezávislou autoritou. Kvalita ale nie je len slovo – určite nie pre nás v Green Ways.

Už dve desaťročia sa venujeme kvalite zelených potravín, dve dekády zvyšujeme štandardy kvality GW. Ako potvrdenie nášho postoja ku kvalite uvádzame nižšie stručný zoznam certifikácií od akreditovaných a nezávislých autorít, ktoré sme získali a na ktorých naďalej pracujeme.

Norma ISO 9001

Organizácia, ktorá je držiteľom certifikácie podľa normy ISO 9001:2016, musí v súlade s jej požiadavkami vytvárať, dokumentovať, uplatňovať a udržovať systém managementu kvality a neustále zlepšovať jeho efektívnosť. Musí tiež identifikovať procesy, ktoré je potrebné zaviesť pre dosiahnutie a udržanie kvality svojho produktu, a tie aplikovať v celej organizácii. Norma zaviedla do praxe riadenia kvality niektoré nové prístupy, ako napríklad zapojenie všetkých pracovníkov do snahy dosiahnuť čo najvyššej kvality výrobku, dokumentovanie rozhodujúcich prevádzkových činností, identifikáciu kľúčových procesov, prísne monitorovanie a meranie procesov a výrobkov alebo vyhodnotenie zistených údajov.

Viac o štandardoch kvality GW si môžete prečítať na tejto stránke.

The comment language code.