Celkové výsledky Behu pre zdravie 2022

Celkové výsledky Behu pre zdravie 2022

Paragraphs
bezci

Na siedmom ročníku Behu pre zdravie 2022, ktorý prebehol v dňoch 23. 5., 26. 5. a 27. 5. sa zúčastnilo 632 bežcov nielen z Kútov.

Okrem poďakovania za aktívnu účasť na behu by sme sa chceli vyjadriť k priebehu podujatia. Tento rok sme bežcom umožnili registráciu vopred s vyzdvihnutím zálohovaného čipu v škole, ktorý boli bežci oprávnení používať počas celého trvania akcie. Pri registrácii na mieste bolo možné obdržať už len jednodňový čip a na ďalšie kolá sa opakovane registrovať. Niektorí bežci však túto informáciu možno prehliadli a jednodňový čip, ktorý navyše ani nebol registrovaný na ich meno, použili v ďalších dňoch. To spôsobilo nemalé komplikácie vo vyhodnocovaní výsledkov a nemožnosť napárovať odbehnuté kolá ku konkrétnym bežcom. Hoci sa po dlhšom pátraní podarilo zistiť, o koho sa jedná, odbehnuté kolá sme do výsledkov nezapočítali. Považujeme to za nedodržanie pravidiel, ak sa niekto chcel vyhnúť čakaniu na registráciu, mohol tak urobiť a vyzdvihnúť si zálohovaný čip s týždňovou platnosťou.

Počítanie odbehnutých kôl a ich orientačné zisťovanie na behu spôsobilo niektorým bežcom "vrásky" z dôvodu, že vo výsledkoch mali nakoniec uvedený iný (reálny) počet kôl. Vysvetlenie sme písali v tomto článku. Je to pre nás dôležitá spätná väzba a do budúcich ročníkov sa budeme snažiť túto nekonzistentnosť odstrániť, prípadne minimalizovať, aby vás to nemýlilo.

Fotografie z tohtoročnej akcie nájdete v galérii Beh pre zdravie 2022. Foto: Hana Farkašová

Ďakujeme ešte raz všetkým bežcom a podporovateľom, ktorí si túto športovú aktivitu obľúbili a nezabudnime, nejde o to zvíťaziť, ale aktívne stráviť voľný čas, zabaviť sa a spojiť sily pre spoločný cieľ.

ZAUJÍMAVOSTI

Spoločne sme odbehli približne 8 618 km, ak by sme bežali štafetu, dobehli by sme napríklad do Južnej Afriky (vzdušnou čiarou) alebo do Brazílie.

Najviac bežcov sa podarilo zohnať žiakom z 1.B, za ich triedu behalo 67 bežcov.

100% účasť žiakov nemala tento rok ani jedna trieda.

Viac ako polovicu odbehnutých kôl odbehli príbuzní, kamaráti, učitelia a iní, takže táto aktivita rozhodne nie je len záležitosťou žiakov.

VYHODNOTENIE

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách si môžete pozrieť celkové výsledky behu.

Hlavné výhry získali tieto triedy:

1. stupeň 1. miesto 100 € 1b
  2. miesto 80 € 2b
  3. miesto 60 € 3b
2. stupeň 1. miesto 100 € 9a
  2. miesto 80 € 6b
  3. miesto 60 € 8a


V rámci jednotlivcov boli najlepšími bežcami:

1. stupeň dievčatá 1. miesto Natália Pribilová (4a) - 146 kôl
1. stupeň chlapci 1. miesto Martin Smolinský (1b) - 159 kôl
2. stupeň dievčatá 1. miesto Viktória Šimková (9a) - 182 kôl
2. stupeň chlapci 1. miesto Filip Maxian (9a) - 186 kôl
Kategória rodič 1. miesto (muži) Martin Kollár (2b) - 220 kôl
  1. miesto (ženy) Gabriela Valúšková (2b) - 205 kôl
Kategória učiteľ 1. miesto Kristína Ábelová (3b) - 132 kôl

Výhercom srdečne blahoželáme!

Ak patríte k našim priaznivcom a behu ste sa tiež zúčastnili, môžete si pozrieť svoje osobné výsledky v tabuľke na konci článku. Poradie zobrazenia si môžete upravovať kliknutím na záhlavie tabuľky, či už podľa počtu odbehnutých kôl, podľa abecedy, podľa triedy atď.

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí prišli a užili si športové dni, ako aj každému, kto pomohol pri organizácii tohto podujatia. Fotografie z tohtoročnej akcie nájdete v galérii Beh pre zdravie 2022. 

Priemer odbehnutých kôl na žiaka

 
 

Účasť žiakov tried

 

Svetová mapa odbehnutej vzdialenosti

  

 

Rozdelenie bežcov

  

Rozdelenie odbehnutých kôl

 Triedne výsledky

 


trieda spolu kôl žiaci súrodenci učitelia rodičia prarodičia kamaráti iní priemer kôl na žiaka priemerný čas kola
1a 1115 469 137 23 266 12 101 109 50.7 00:13:13
1b 3678 1209 404 9 1325 19 244 469 153.3 00:04:38
2a 814 407 0 10 311 25 23 40 40.7 00:04:08
2b 3069 844 234 122 1453 146 208 62 146.1 00:06:39
3a 2280 713 52 29 868 36 300 282 108.6 00:04:11
3b 3539 1587 151 150 1383 129 76 63 141.6 00:05:32
4a 1378 889 31 56 327 0 44 32 62.6 00:14:06
4b 2475 1001 75 37 1077 0 34 250 117.9 00:04:11
5a 1551 767 119 157 332 12 85 80 73.9 00:06:25
5b 1765 823 65 25 574 59 87 133 73.5 00:03:54
6a 1416 869 19 47 255 18 137 71 54.5 00:08:37
6b 1938 1234 45 67 201 0 330 61 92.3 00:09:29
7a 1261 664 47 137 89 11 1 312 46.7 00:04:10
7b 598 466 55 0 36 0 41 0 23.9 00:06:43
8a 2246 1758 106 6 242 0 50 84 83.2 00:06:56
8b 1505 1124 12 0 196 19 84 70 75.3 00:07:43
9a 2463 994 41 70 746 0 287 326 129.6 00:05:58
9b 1382 1052 0 16 113 0 175 26 69.1 00:17:10

 

 

Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky. 

Individuálne výsledky

 


trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola približný počet km
1a Nella Antálková 85 žiak 00:07:42 21.25
1a Viktória Čulenová 27 iné 00:06:59 6.75
1a Martina Exnerova 13 rodič 00:17:24 3.25
1a Sofia Exnerova 18 žiak 00:12:21 4.5
1a Simona Holomková 16 kamarát 00:06:14 4
1a Denisa Horečná 23 učiteľ 00:07:45 5.75
1a Jozef Kákoš 121 rodič 00:03:02 30.25
1a Jožko Kákoš 85 žiak 00:06:51 21.25
1a Branislav Kalka 2 rodič 00:10:22 0.5
1a Silvia Kalková 7 rodič 00:07:33 1.75
1a Terézia Kálková 22 žiak 00:12:02 5.5
1a Ivana Királiyová 24 iné 00:07:31 6
1a Viliam Krátky 8 iné 00:31:57 2
1a Oliver Kubina 40 žiak 00:11:46 10
1a Elizabet Kubinová 86 súrodenec 00:06:28 21.5
1a Lenka Kubinová 66 rodič 00:07:58 16.5
1a Terézia Kubinová 31 súrodenec 00:06:14 7.75
1a Saša Pirožok 31 kamarát 00:06:13 7.75
1a Katja Pyrozhok 9 kamarát 00:12:29 2.25
1a Saša Pyrozhok 29 kamarát 00:07:01 7.25
1a Jakub Ševera 26 iné 00:06:37 6.5
1a Frederik Šimek 20 súrodenec 00:13:02 5
1a Dominik Šimek 15 žiak 00:22:58 3.75
1a Stella Sofia Sirková 15 žiak 00:07:19 3.75
1a Ján Škrabák 35 žiak 00:08:04 8.75
1a Dominik Šmida 45 žiak 00:09:36 11.25
1a Dominika Štvrtecká 16 rodič 00:06:14 4
1a Dominika Štvrtecká 29 žiak 00:06:17 7.25
1a Lenka Turanska 16 iné 00:29:41 4
1a Bruno Vávra 80 žiak 00:08:08 20
1a,1b Andrej Krátky 24 kamarát 00:10:32 6
1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b Barbora Šimková 29 kamarát 00:03:06 7.25
1a,3b,4a Martina Škrabáková 123 rodič 00:04:30 30.75
1a,5a Elena Palkovičová 23 prarodič 00:22:22 5.75
1a,5a Anna Palkovičová 15 iné 00:17:24 3.75
1b Ema Brišková 13 žiak 00:10:14 3.25
1b Tomáš Dudek 105 iné 00:02:58 26.25
1b Katarina Džurná 101 súrodenec 00:05:40 25.25
1b Peter Džurný 97 žiak 00:05:57 24.25
1b Lívia Hačundová 15 kamarát 00:11:02 3.75
1b Lívia Hačundová 27 súrodenec 00:07:05 6.75
1b Martina Hačundová 27 kamarát 00:07:05 6.75
1b Chiara Knapová 71 iné 00:05:15 17.75
1b Mária Knapová Mihálová 152 iné 00:03:42 38
1b Michal Macejka 42 rodič 00:05:54 10.5
1b Hugo Macejka 30 žiak 00:10:03 7.5
1b Lucia Macejková 22 rodič 00:08:02 5.5
1b Jaroslava Macejková 32 rodič 00:04:50 8
1b Anonym Anonym 26 rodič 00:07:50 6.5
1b Natália Mitták 28 žiak 00:07:08 7
1b Nicol Mitták 31 žiak 00:06:29 7.75
1b Anonym Anonym 49 iné 00:07:29 12.25
1b Karol Németh 8 rodič 00:32:52 2
1b Adam Németh 65 žiak 00:07:41 16.25
1b Mária Némethová 73 rodič 00:08:48 18.25
1b Rebeka Ondriskova 107 žiak 00:05:18 26.75
1b Alexandra Pavelkova 64 žiak 00:05:19 16
1b Miroslava Pavlovicova 105 rodič 00:05:23 26.25
1b Sebastián Polák 37 žiak 00:05:00 9.25
1b Jana Pullmannová 52 kamarát 00:07:19 13
1b Adelka Ralbovská 27 súrodenec 00:11:36 6.75
1b Katarína Ralbovská 79 rodič 00:04:52 19.75
1b Elena Ralbovská 32 rodič 00:10:09 8
1b Michal Ralbovský 62 žiak 00:08:23 15.5
1b Marian Ralbovský 12 rodič 00:12:44 3
1b Filip Ralbovský 30 žiak 00:10:33 7.5
1b Rastislav Salajka 20 rodič 00:18:46 5
1b Tomáš Salajka 35 súrodenec 00:14:02 8.75
1b Ella Salajkova 94 žiak 00:06:13 23.5
1b Lenka Salajkova 117 rodič 00:04:42 29.25
1b Samuel Škoda 98 žiak 00:05:39 24.5
1b Sabína Škodová 44 súrodenec 00:11:14 11
1b Katarína Škodová 71 rodič 00:07:31 17.75
1b Petra Smolinská 75 súrodenec 00:07:31 18.75
1b Petra Smolinská 89 rodič 00:06:21 22.25
1b Jakub Smolinský 22 súrodenec 00:08:48 5.5
1b Martin Smolinský 136 rodič 00:03:56 34
1b Martin Smolinský 159 žiak 00:03:18 39.75
1b Erik Trubiroha 22 rodič 00:08:58 5.5
1b Lenka Trubirohová 18 rodič 00:11:00 4.5
1b Dorothy Trubirohova 14 súrodenec 00:14:14 3.5
1b Adeline Trubirohová 83 žiak 00:07:53 20.75
1b Vincent Valachovič 4 súrodenec 00:56:31 1
1b Timotej Valachovič 79 žiak 00:09:04 19.75
1b Kevin Valla 18 rodič 00:14:38 4.5
1b Marek Vitek 79 kamarát 00:02:21 19.75
1b Gabika Vitekova 55 kamarát 00:04:33 13.75
1b Annabel Vizváry 48 súrodenec 00:12:04 12
1b Juraj Vizváry 174 rodič 00:03:10 43.5
1b Zoe Vizváry 132 žiak 00:04:19 33
1b Anna Vizváry Mihalová 100 rodič 00:05:49 25
1b Jozef Voržáček 25 iné 00:07:19 6.25
1b,2b Zuzana Ryšková 17 učiteľ 00:06:57 4.25
1b,3a,4b Francesca Last 31 iné 00:05:47 7.75
1b,3b,6a Andrea Valachovičová 13 rodič 00:21:01 3.25
1b,4a Katarína Ralbovská 17 rodič 00:15:28 4.25
1b,4b Erik Trubiroha 33 rodič 00:14:04 8.25
1b,4b Dorothy Trubirohová 14 súrodenec 00:14:55 3.5
1b,4b Lenka Trubirohová 34 rodič 00:13:42 8.5
1b,8b Peter Ondriska 55 iné 00:03:16 13.75
1b,8b Martin Ondriska 132 rodič 00:02:43 33
1b,8b Anna Ondrisková 37 prarodič 00:09:55 9.25
1b,8b Magda Ondrisková 59 iné 00:06:29 14.75
1b,8b Jana Ondrisková 34 rodič 00:05:37 8.5
2a Kristián Belko 54 žiak 00:05:47 13.5
2a Oliver Belko 53 rodič 00:05:54 13.25
2a Hana Drskova 33 žiak 00:04:41 8.25
2a Klára Hajdinová 25 rodič 00:07:36 6.25
2a Viktória Hajdinová 45 žiak 00:08:27 11.25
2a Alžbeta Hinterschusterová 34 rodič 00:08:31 8.5
2a Jozef Jágerský 18 iné 00:08:00 4.5
2a Marek Kinder 56 žiak 00:10:29 14
2a Prem Kumar 48 žiak 00:09:59 12
2a Matiáš Lida 18 žiak 00:08:03 4.5
2a Jozef Lida 19 rodič 00:07:40 4.75
2a Lukáš Mihok 11 rodič 00:11:22 2.75
2a Terézia Mihoková 12 žiak 00:10:47 3
2a Stefan Mucha 51 rodič 00:06:08 12.75
2a Dominik Mucha 39 žiak 00:08:49 9.75
2a Patrik Palkovič 9 žiak 00:09:05 2.25
2a Dušan Palkovič 6 rodič 00:13:43 1.5
2a Soňa Palkovičová 8 rodič 00:10:18 2
2a Anetta Pavelková 48 žiak 00:07:51 12
2a Zuzana Sirková 4 učiteľ 00:16:23 1
2a Peter Tomek 44 rodič 00:10:09 11
2a Tamara Tomeková 45 žiak 00:09:57 11.25
2a Sebastián Urmín 13 rodič 00:08:31 3.25
2a Michal Valla 3 rodič 01:27:51 0.75
2a Dominik Valla 15 kamarát 00:12:56 3.75
2a,2b Andrej Krátky 8 kamarát 00:31:57 2
2a,4b Jana Drskova 20 rodič 00:07:02 5
2a,4b Martina Kinder 67 rodič 00:09:07 16.75
2a,4b Peter Vavrek 43 iné 00:02:31 10.75
2a,4b,8a Michal Drska 17 učiteľ 00:05:41 4.25
2a,5b Anna Ševčovičová 49 prarodič 00:08:01 12.25
2b Jakub Bartal 63 žiak 00:04:59 15.75
2b Mária Bartalová 28 rodič 00:04:37 7
2b Hana Brožovičová 85 žiak 00:06:41 21.25
2b Marek Chnápko 8 iné 00:28:57 2
2b Dominik Guth 24 súrodenec 00:03:01 6
2b Natália Hušková 118 žiak 00:04:40 29.5
2b Kryštof Kollár 40 súrodenec 00:13:44 10
2b Martin Kollár 220 rodič 00:02:27 55
2b Teodor Kollár 92 žiak 00:06:20 23
2b Grétka Kollárová 4 súrodenec 00:51:10 1
2b Zuzana Kollárová 115 rodič 00:03:07 28.75
2b Martin Kubovič 52 súrodenec 00:07:22 13
2b Lukáš Kubovič 97 žiak 00:03:54 24.25
2b Ondrej Kubovič 38 rodič 00:04:52 9.5
2b Lenka Kubovičová 78 rodič 00:04:44 19.5
2b Michal Palkovic 94 žiak 00:06:08 23.5
2b Katarina Palkovicova 49 rodič 00:13:07 12.25
2b Barbora Palkovicova 23 súrodenec 00:21:20 5.75
2b Erika Pavelkova 39 kamarát 00:03:36 9.75
2b Jozef Pavlák 181 rodič 00:02:48 45.25
2b Oliver Pavlák 97 žiak 00:04:52 24.25
2b Ivona Pavláková 114 rodič 00:03:56 28.5
2b Iveta Pečimonová 73 kamarát 00:05:12 18.25
2b Nina Pečimonová 14 kamarát 00:25:04 3.5
2b Šimon Polák 32 žiak 00:07:03 8
2b Daniel Praženka 43 kamarát 00:02:57 10.75
2b Veronika Reháková 27 učiteľ 00:05:44 6.75
2b Marián Ryška 43 rodič 00:05:46 10.75
2b Sára Ryšková 67 žiak 00:05:42 16.75
2b Ema Ryšková 22 súrodenec 00:12:19 5.5
2b Zuzana Ryšková 55 učiteľ 00:04:55 13.75
2b František Šido 30 prarodič 00:04:12 7.5
2b Emília Šidová 10 prarodič 00:14:37 2.5
2b Gabriela Šimková 80 prarodič 00:06:45 20
2b Gabriel Sokol 32 rodič 00:05:43 8
2b Roberta Sokolová 32 rodič 00:06:16 8
2b Adel Sokolova 27 žiak 00:07:06 6.75
2b Dušan Valúšek 119 rodič 00:04:15 29.75
2b Lilly Valúšková 72 žiak 00:07:37 18
2b Ella Valúšková 54 súrodenec 00:10:01 13.5
2b Gabriela Valúšková 205 rodič 00:02:36 51.25
2b Lujza Valúšková 12 súrodenec 00:29:57 3
2b,4a Ladislav Rosa 52 kamarát 00:08:51 13
2b,4a Gorazd Rosa 11 kamarát 00:22:32 2.75
2b,4a Jakub Rosa 53 rodič 00:04:30 13.25
2b,4a Monika Rosová 6 súrodenec 00:13:25 1.5
2b,4a Marianna Tománková 9 iné 00:26:32 2.25
2b,4a,4b,5a Edita Hušková 127 učiteľ 00:04:18 31.75
2b,5b Róbert Brožovič 111 rodič 00:05:03 27.75
2b,5b Eva Brožovičová 147 rodič 00:03:45 36.75
2b,5b Pavol Mikulička 99 iné 00:03:03 24.75
2b,5b Peter Mikulička 30 prarodič 00:03:58 7.5
2b,7a Michal Bartal 42 rodič 00:03:05 10.5
2b,7a Maria Bartalová 44 rodič 00:06:34 11
2b,7a Zdenka Bartalová 21 prarodič 00:06:55 5.25
3a Daniel Antálek 112 žiak 00:05:35 28
3a Radoslav Antálek 59 rodič 00:06:04 14.75
3a Nina Antálková 49 súrodenec 00:12:42 12.25
3a Lucia Antálková 83 rodič 00:07:47 20.75
3a Draha Bařinová 47 iné 00:03:56 11.75
3a Barbora Bužková 79 rodič 00:04:51 19.75
3a Anonym Anonym 8 kamarát 00:28:52 2
3a Natália Danielová 29 žiak 00:14:04 7.25
3a Janett Hajdinova 14 kamarát 00:18:56 3.5
3a Diana Horečná 3 súrodenec 01:19:44 0.75
3a Monika Horečná 38 rodič 00:04:15 9.5
3a Peter Horečný 69 žiak 00:03:49 17.25
3a Peter Horečný 34 rodič 00:09:59 8.5
3a Gabriela Huňařová 46 iné 00:03:59 11.5
3a Anonym Anonym 16 žiak 00:08:58 4
3a Bibiána Klasovská 82 žiak 00:06:35 20.5
3a Bibiána Klasovská 117 rodič 00:04:44 29.25
3a Iveta Kochová 8 prarodič 00:32:26 2
3a Štefan Maxián 112 rodič 00:03:13 28
3a Boris Maxian 72 iné 00:02:28 18
3a Mária Maxiánová 8 iné 00:10:01 2
3a Klára Maxiánová 45 kamarát 00:03:55 11.25
3a Anna Maxiánová 28 prarodič 00:06:43 7
3a Daniela Neřádalová 19 iné 00:04:46 4.75
3a Klára Nežádalová 40 kamarát 00:04:36 10
3a Daniela Nežádalová 33 iné 00:05:46 8.25
3a Michaela Nežádalová 38 kamarát 00:04:55 9.5
3a Peter Pavlovič 45 rodič 00:15:55 11.25
3a Matyas Pavlovič 71 žiak 00:09:11 17.75
3a Lenka Pavlovičová 47 iné 00:03:54 11.75
3a Alexandra Ella Poláková 29 žiak 00:18:34 7.25
3a Petronela Rišková 15 kamarát 00:08:19 3.75
3a Lucia Rišková 74 rodič 00:02:29 18.5
3a Amélia Rišková 77 žiak 00:04:30 19.25
3a Lenka Šimková 21 rodič 00:09:12 5.25
3a Mia Šimková 41 žiak 00:04:51 10.25
3a Mária Skalová 29 učiteľ 00:06:07 7.25
3a Marianna Skalová 28 kamarát 00:06:22 7
3a Matúš Škoda 76 žiak 00:04:50 19
3a Ľubica Tomekova 48 rodič 00:11:33 12
3a Michaela Tomekova 44 žiak 00:12:46 11
3a Agáta Vachálková 67 žiak 00:08:35 16.75
3a Lenka Záhalková 18 kamarát 00:08:11 4.5
3a Veronika Záhalková 66 kamarát 00:04:53 16.5
3a,3b Andrej Krátky 21 kamarát 00:08:07 5.25
3a,3b,9a,9b František Moško 51 kamarát 00:03:47 12.75
3a,6b Peter Škoda 49 rodič 00:03:38 12.25
3a,6b Magda Škodová 129 rodič 00:04:08 32.25
3a,7a Anonym Anonym 2 kamarát 02:03:47 0.5
3a,9b Štefan Polák 93 rodič 00:07:25 23.25
3a,9b Jana Poláková 45 rodič 00:11:47 11.25
3b Kristína Ábelová 132 učiteľ 00:04:04 33
3b Anonym Anonym 10 prarodič 00:14:44 2.5
3b Aurélia Antálková 40 žiak 00:04:35 10
3b Matej Bada 92 žiak 00:06:21 23
3b Jana Badová 117 rodič 00:04:52 29.25
3b Mária Baďurová 48 prarodič 00:05:44 12
3b Tomáš Budovič 60 žiak 00:07:36 15
3b Sára Budovičová 43 súrodenec 00:10:42 10.75
3b Volodymir Chop 12 kamarát 00:07:41 3
3b Anonym Anonym 23 žiak 00:08:49 5.75
3b Helena Gajdosova 63 iné 00:05:32 15.75
3b Martin Hyc 154 rodič 00:02:21 38.5
3b Nataša Hycová 85 žiak 00:06:54 21.25
3b Jana Hycová 136 rodič 00:04:05 34
3b Ella Komorná 91 žiak 00:06:26 22.75
3b Petra Komorna 36 rodič 00:05:15 9
3b Anton Komorny 39 rodič 00:04:46 9.75
3b Viliam Kubina 75 žiak 00:05:50 18.75
3b Alžbeta Kubinová 39 žiak 00:07:30 9.75
3b Anonym Anonym 38 rodič 00:07:39 9.5
3b Anonym Anonym 25 súrodenec 00:17:18 6.25
3b Anonym Anonym 52 rodič 00:08:49 13
3b Jakub Lamanec 41 žiak 00:07:45 10.25
3b Michal Macejka 132 rodič 00:02:47 33
3b Ema Macejková 97 žiak 00:06:00 24.25
3b Darina Macejková 89 rodič 00:06:32 22.25
3b Nella Malíková 67 žiak 00:06:56 16.75
3b Nika Malikova 62 rodič 00:05:37 15.5
3b Dominik Pavelka 108 žiak 00:04:45 27
3b Adam Pavlík 62 žiak 00:09:13 15.5
3b Marta Poláková 64 rodič 00:07:32 16
3b Vilma Poláková 67 žiak 00:07:50 16.75
3b Barbara Pribyl 29 rodič 00:07:17 7.25
3b Ľudovít Pribyl 39 žiak 00:07:23 9.75
3b Sabina Ralbovská 35 žiak 00:09:04 8.75
3b Filip Riška 83 súrodenec 00:06:39 20.75
3b Martin Riška 150 žiak 00:03:42 37.5
3b Elena Rišková 137 rodič 00:04:03 34.25
3b Tomáš Škrabák 18 kamarát 00:23:00 4.5
3b Martin Škrabák 70 žiak 00:05:14 17.5
3b Soňa Škrabáková 19 kamarát 00:21:46 4.75
3b Veronika Škrabáková 18 učiteľ 00:23:00 4.5
3b Marián Valachovič 55 rodič 00:08:17 13.75
3b Šimon Valachovič 124 žiak 00:05:07 31
3b Renáta Valachovičová 60 rodič 00:55:38 15
3b Diana Valachovičová 42 žiak 00:11:08 10.5
3b Andrej Vavro 79 žiak 00:03:58 19.75
3b Zuzana Vávrová 63 rodič 00:02:49 15.75
3b Táňa Vávrová 101 žiak 00:05:33 25.25
3b Anonym Anonym 26 prarodič 00:16:38 6.5
3b Anna Zemánková 45 prarodič 00:04:27 11.25
3b Jana Žilínková 63 rodič 00:07:11 15.75
3b,6a Pavol Ralbovsky 25 rodič 00:04:35 6.25
4a Laura Antálková 102 žiak 00:05:07 25.5
4a Katarína Antálková 106 rodič 00:06:06 26.5
4a Anonym Anonym 51 žiak 00:03:50 12.75
4a Gabriela Hajdinová 24 učiteľ 00:07:34 6
4a Soňa Hušková 91 žiak 00:03:57 22.75
4a Martin Húšťava 18 rodič 00:05:23 4.5
4a Nelly Húšťavová 18 žiak 00:06:41 4.5
4a Ivana Ivanová 50 rodič 00:13:05 12.5
4a Diana Ivanová 5 súrodenec 01:19:06 1.25
4a Alexandra Ivanová 103 žiak 00:05:33 25.75
4a Lelia Kostikova 47 žiak 00:09:54 11.75
4a Julia Kostikova 14 rodič 00:18:31 3.5
4a Patrícia Kubinová 18 iné 00:09:42 4.5
4a Viktória Mlynkova 92 žiak 00:04:49 23
4a Sabína Mlynková 15 súrodenec 00:23:26 3.75
4a Natália Pribilová 146 žiak 00:03:46 36.5
4a Martina Pribilová 63 rodič 00:05:09 15.75
4a Jakub Ralbovský 53 žiak 00:03:26 13.25
4a Liliana Rosová 16 žiak 00:09:26 4
4a Monika Rosová 8 súrodenec 00:17:55 2
4a Dárius Šefčík 29 žiak 00:08:31 7.25
4a Peter Škrabák 92 žiak 00:04:07 23
4a Matias Uhrinec 49 žiak 00:05:01 12.25
4a,4b Jozef Antálek 19 iné 00:12:24 4.75
4a,4b Jozef Antálek 17 kamarát 00:13:23 4.25
4b Denis Bernáth 28 súrodenec 00:06:11 7
4b Damian Bernáth 24 súrodenec 00:07:23 6
4b Katarína Danišová 23 rodič 00:07:07 5.75
4b Dušan Danko 30 žiak 00:05:11 7.5
4b Julia Drskova 27 žiak 00:05:53 6.75
4b David Farkaš 103 žiak 00:03:31 25.75
4b Aleš Farkaš 148 rodič 00:02:28 37
4b Hana Farkašová 116 rodič 00:04:57 29
4b Martin Jurček 24 žiak 00:08:00 6
4b Andrea Jurčeková 54 rodič 00:03:19 13.5
4b Michaela Kinder 63 žiak 00:08:46 15.75
4b Matej Michálek 26 žiak 00:07:14 6.5
4b Barbora Michálková 5 rodič 00:22:32 1.25
4b Magdaléna Michálková 16 súrodenec 00:10:18 4
4b Eliška Mihoková 44 žiak 00:07:22 11
4b Ľudmila Mihoková 11 rodič 00:13:05 2.75
4b Barbora Némethová 121 žiak 00:04:42 30.25
4b Vladimír Palkovič 180 iné 00:03:03 45
4b Jakub Palkovič 88 žiak 00:06:35 22
4b Daša Palkovičová 113 rodič 00:05:02 28.25
4b Lukáš Polák 85 žiak 00:04:32 21.25
4b Mariana Poláková 178 rodič 00:02:24 44.5
4b Tomáš Procházka 81 žiak 00:05:34 20.25
4b Ľubica Procházková 56 rodič 00:03:12 14
4b Anonym Anonym 29 rodič 00:05:37 7.25
4b Sára Škultétyová 56 žiak 00:06:13 14
4b Ján Šmida 22 kamarát 00:08:36 5.5
4b Katarina Šmidová 29 iné 00:06:32 7.25
4b Martin Štiftner 48 rodič 00:03:43 12
4b Oliver Štiftner 116 žiak 00:04:44 29
4b Terézia Trubačová 197 rodič 00:03:18 49.25
4b Vivienne Trubirohová 103 žiak 00:06:18 25.75
4b Valéria Vašková 34 žiak 00:10:33 8.5
4b,6a Lubica Procházková 44 rodič 00:03:54 11
5a Jozef Baláž 6 rodič 00:06:53 1.5
5a Elena Balážová 76 rodič 00:06:59 19
5a Nikola Balážová 105 žiak 00:05:28 26.25
5a Anonym Anonym 9 žiak 00:30:51 2.25
5a Ondrej Bena 26 žiak 00:07:13 6.5
5a Monika Benova 32 rodič 00:05:58 8
5a Marek Chnápko 17 kamarát 00:07:55 4.25
5a Anonym Anonym 16 kamarát 00:15:54 4
5a Richard Hušek 107 žiak 00:03:30 26.75
5a Katarina Kadlecikova 18 iné 00:06:19 4.5
5a Dominik Kákoš 159 žiak 00:03:29 39.75
5a Ľudmila Kákošová 124 učiteľ 00:04:33 31
5a Ester Kákošová 36 súrodenec 00:18:06 9
5a Matej Kubina 66 súrodenec 00:03:27 16.5
5a Matej Kubina 54 iné 00:03:25 13.5
5a Jakub Kubina 17 súrodenec 00:08:02 4.25
5a Klára Kubinová 70 žiak 00:07:27 17.5
5a Priti Kumarová 43 žiak 00:09:58 10.75
5a Jan Mraz 31 rodič 00:05:58 7.75
5a Diana Mrázová 32 žiak 00:09:48 8
5a Elizabeth Mrazova 53 žiak 00:09:41 13.25
5a Jana Mrazova 160 rodič 00:02:56 40
5a Mathias Nemčovič 33 kamarát 00:04:03 8.25
5a Anonym Anonym 15 žiak 00:07:24 3.75
5a Alex Polák 27 žiak 00:05:41 6.75
5a Henrieta Poláková 27 rodič 00:07:07 6.75
5a Irina Pyrozhok 19 kamarát 00:10:00 4.75
5a Stela Šimková 61 žiak 00:07:46 15.25
5a Damián Štvrtecký 39 žiak 00:05:15 9.75
5a Anonym Anonym 21 žiak 00:06:09 5.25
5a,9a Jana Mrázová 3 učiteľ 00:32:34 0.75
5b Nikolas Belko 16 žiak 00:10:37 4
5b Marek Bena 70 žiak 00:05:14 17.5
5b Rastislav Bena 34 rodič 00:05:30 8.5
5b Richard Brožovič 71 žiak 00:04:59 17.75
5b Tomáš Chrena 36 iné 00:04:26 9
5b Stanislava Chrenová 31 iné 00:04:35 7.75
5b Anonym Anonym 6 kamarát 00:22:50 1.5
5b David Galba 22 rodič 00:06:00 5.5
5b Dan Galba 28 žiak 00:11:53 7
5b Zara Galbová 34 žiak 00:07:00 8.5
5b Eva Hajdinová 19 prarodič 00:07:15 4.75
5b Dominik Horváth 15 žiak 00:18:23 3.75
5b Sabina Julényiová 23 kamarát 00:06:01 5.75
5b Daniel Kotek 79 žiak 00:04:54 19.75
5b Matias Kotek 65 súrodenec 00:09:37 16.25
5b Lucia Kotekova 60 rodič 00:06:31 15
5b Jarmila Krajčíková 25 učiteľ 00:16:18 6.25
5b Lenka Last 8 kamarát 00:15:48 2
5b Jakub Makay 15 žiak 00:09:32 3.75
5b Natália Makay 18 žiak 00:06:29 4.5
5b Denisa Makay 19 rodič 00:07:23 4.75
5b Oskar Malík 64 žiak 00:07:26 16
5b Zuzana Malíková 15 rodič 00:07:18 3.75
5b Matúš Marônek 81 žiak 00:04:44 20.25
5b Mathias Nemčovič 46 kamarát 00:05:52 11.5
5b Branko Palkovič 4 kamarát 00:27:33 1
5b Monika Palkovičová 16 iné 00:06:43 4
5b Emma Poláková 98 žiak 00:05:06 24.5
5b David Rencsok 81 žiak 00:06:44 20.25
5b Anna Rencsoková 78 rodič 00:06:58 19.5
5b Jakub Riška 14 žiak 00:05:51 3.5
5b Filip Šmida 69 žiak 00:07:31 17.25
5b Miroslava Šmidová 62 rodič 00:05:51 15.5
5b Martin Trubiroha 79 rodič 00:08:25 19.75
5b Sofia Trubirohova 70 žiak 00:05:35 17.5
5b Zuzana Trubirohova 30 rodič 00:06:19 7.5
5b,6a Monika Poláková 92 rodič 00:03:54 23
6a Anton Bada 43 rodič 00:04:20 10.75
6a Jakub Bada 76 žiak 00:05:34 19
6a Marek Baláž 41 žiak 00:06:27 10.25
6a Anna Chop 79 kamarát 00:04:48 19.75
6a Stanislava Chrenová 37 iné 00:04:23 9.25
6a Matias Čulen 42 žiak 00:03:53 10.5
6a Pavol Drška 104 rodič 00:04:49 26
6a Aneta Dršková 84 žiak 00:06:40 21
6a Veronika Dršková 6 rodič 00:10:30 1.5
6a Sára Jurčáková 54 žiak 00:06:07 13.5
6a Jozef Klotton 42 kamarát 00:02:56 10.5
6a Jakub Kollár 169 žiak 00:03:16 42.25
6a Dominika Králiková 37 žiak 00:05:08 9.25
6a Richard Kubo 20 iné 00:09:20 5
6a Nina Kubová 21 učiteľ 00:08:51 5.25
6a Michal Polák 24 žiak 00:05:08 6
6a Ema Poláková 19 súrodenec 00:14:33 4.75
6a Sofia Poláková 70 žiak 00:05:33 17.5
6a Tamara Procházková 84 žiak 00:06:45 21
6a Emma Puskacova 96 žiak 00:05:55 24
6a Šimon Riška 36 žiak 00:04:23 9
6a Stanislava Tomeková 26 učiteľ 00:19:55 6.5
6a Jonáš Valachovič 18 žiak 00:10:23 4.5
6a Scarlet Valachovičová 6 žiak 00:05:21 1.5
6a Dominik Valla 14 iné 00:18:45 3.5
6a Nina Vallová 15 prarodič 00:11:45 3.75
6a Nina Valová 3 prarodič 01:18:42 0.75
6a Tomáš Viskup 32 žiak 00:05:11 8
6a,6b Jakub Pavelka 31 kamarát 00:04:38 7.75
6a,9a Miroslava Viskupova 35 rodič 00:05:35 8.75
6b Šimon Ábela 83 žiak 00:05:51 20.75
6b Lukáš Antalek 137 kamarát 00:03:23 34.25
6b Jozef Baláž 55 žiak 00:08:12 13.75
6b Anonym Anonym 40 žiak 00:04:44 10
6b Sofia Baníková 40 žiak 00:12:10 10
6b Kristián Drška 128 žiak 00:04:10 32
6b Tereza Filípková 22 kamarát 00:08:46 5.5
6b Juraj Haberland 25 iné 00:07:41 6.25
6b Maxim Jursa 28 iné 00:06:49 7
6b Viliam Krátky 4 kamarát 00:16:12 1
6b Viliam Krátky 8 iné 00:24:28 2
6b Natália Kubinová 95 žiak 00:04:22 23.75
6b Paula Kubinová 32 súrodenec 00:07:22 8
6b Marian Macejka 13 rodič 00:05:24 3.25
6b Estella Macejková 31 žiak 00:15:10 7.75
6b Anonym Anonym 7 rodič 00:37:10 1.75
6b Lucia Macejková 18 rodič 00:14:37 4.5
6b Anonym Anonym 34 žiak 00:04:04 8.5
6b Anonym Anonym 22 žiak 00:05:47 5.5
6b Anonym Anonym 87 kamarát 00:03:17 21.75
6b Sofia Ondrovičová 107 žiak 00:05:24 26.75
6b Michal Palkovič 30 kamarát 00:06:17 7.5
6b Hana Palkovičová 67 učiteľ 00:06:57 16.75
6b Adriana Palkovičová 34 kamarát 00:03:38 8.5
6b Jasmína Poláková 84 žiak 00:06:49 21
6b Monika Poláková 36 rodič 00:04:39 9
6b Monika Poláková 13 súrodenec 00:07:38 3.25
6b Anonym Anonym 28 žiak 00:05:33 7
6b Samuel Ruppert 113 žiak 00:05:06 28.25
6b Nina Škodová 121 žiak 00:04:47 30.25
6b Agátka Štiftnerova 111 žiak 00:05:13 27.75
6b Monika Štiftnerova 38 rodič 00:05:12 9.5
6b Tomáš Vizváry 142 žiak 00:03:46 35.5
7a Samuel Bartal 95 žiak 00:04:57 23.75
7a Ema Čechánková 66 žiak 00:05:45 16.5
7a Anonym Anonym 8 žiak 00:10:05 2
7a Andrea Indrová 50 iné 00:03:35 12.5
7a Anonym Anonym 33 žiak 00:06:08 8.25
7a Tomáš Jurica 47 súrodenec 00:04:01 11.75
7a Tobias Komorný 50 žiak 00:07:28 12.5
7a Nicolas Kopiar 67 žiak 00:05:36 16.75
7a Anonym Anonym 4 žiak 00:15:49 1
7a Klára Malinovská 55 žiak 00:05:34 13.75
7a Albert Matlovič 42 iné 00:04:24 10.5
7a Anonym Anonym 19 žiak 00:05:37 4.75
7a Nella Palkovičová 56 žiak 00:06:44 14
7a Anonym Anonym 60 učiteľ 00:07:35 15
7a Veronika Palkovičová 95 iné 00:06:11 23.75
7a Anonym Anonym 33 žiak 00:05:41 8.25
7a Anonym Anonym 45 žiak 00:04:57 11.25
7a Pavol Valachovič 53 iné 00:03:21 13.25
7a Miroslava Valachovičová 77 učiteľ 00:08:36 19.25
7a Zuzana Valachovičová 72 iné 00:02:21 18
7a David Vepy 46 žiak 00:03:38 11.5
7a Paulina Vepyova 46 rodič 00:03:37 11.5
7a Vanesa Záslavová 31 žiak 00:13:09 7.75
7a Lea Žilková 56 žiak 00:06:45 14
7b Katarína Bada 42 žiak 00:08:29 10.5
7b Linda Dvorská 22 žiak 00:07:46 5.5
7b Petra Dvorská 29 kamarát 00:06:31 7.25
7b Matej Hyc 46 žiak 00:04:56 11.5
7b Alex Jurica 19 žiak 00:06:38 4.75
7b Natália Kollárová 42 žiak 00:08:37 10.5
7b Gabriela Máčková 27 rodič 00:07:07 6.75
7b Soňa Némethová 82 žiak 00:07:01 20.5
7b Anonym Anonym 41 žiak 00:05:29 10.25
7b Anonym Anonym 53 žiak 00:07:19 13.25
7b Tomáš Pribila 10 žiak 00:21:05 2.5
7b Filip Riška 20 žiak 00:06:14 5
7b Tomáš Smolinský 55 súrodenec 00:02:55 13.75
7b Linda Suchovská 9 rodič 00:29:26 2.25
7b Martin Suchovský 47 žiak 00:04:06 11.75
7b Filip Zemánek 42 žiak 00:04:21 10.5
7b,9b Petra Dvorská 24 kamarát 00:06:58 6
8a Vanessa Antálková 172 žiak 00:03:13 43
8a Adam Balázs 85 žiak 00:05:01 21.25
8a Jozef Beňadik 33 rodič 00:03:50 8.25
8a Beáta Beňadiková 53 súrodenec 00:05:20 13.25
8a Veronika Beňadiková 51 rodič 00:05:33 12.75
8a Denis Bernath 35 iné 00:05:16 8.75
8a Jana Čulenová 28 iné 00:07:01 7
8a Noemi Čulenová 21 iné 00:09:37 5.25
8a Viktória Halabrinová 23 kamarát 00:08:18 5.75
8a Vladimír Hyránek 74 rodič 00:03:44 18.5
8a Adela Hyránková 161 žiak 00:03:29 40.25
8a Lukáš Jurčák 33 žiak 00:04:40 8.25
8a Maxim Jursa 20 kamarát 00:09:15 5
8a Jakub Kalamen 65 žiak 00:06:19 16.25
8a Adam Kováč 115 žiak 00:04:59 28.75
8a Sandra Kovarovičová 60 žiak 00:05:35 15
8a Matúš Královič 53 súrodenec 00:03:02 13.25
8a Ema Královičová 79 žiak 00:04:42 19.75
8a Jurčák Lukáš 34 žiak 00:05:31 8.5
8a Sára Macejková 7 žiak 00:12:32 1.75
8a Michal Palkovič 29 žiak 00:07:19 7.25
8a Kristína Palkovičová 93 žiak 00:03:42 23.25
8a Sebastian Pavlovič 139 žiak 00:02:33 34.75
8a Adam Pernecký 148 žiak 00:03:42 37
8a David Polák 61 žiak 00:05:16 15.25
8a Kristián Reingraber 129 žiak 00:03:35 32.25
8a Laura Šimková 109 žiak 00:04:46 27.25
8a Viera Smolinska 84 rodič 00:04:24 21
8a Rene Smolinsky 151 žiak 00:03:44 37.75
8a Sofia Vančová 7 kamarát 00:12:27 1.75
8a Matej Vanek 88 žiak 00:03:52 22
8b Ferdinand Baláž 59 kamarát 00:07:39 14.75
8b Samuel Božík 22 žiak 00:08:39 5.5
8b Ján Cintula 74 žiak 00:05:16 18.5
8b Vanesa Dominiková 96 žiak 00:03:43 24
8b Roman Exner 37 rodič 00:06:49 9.25
8b Alexandra Exnerova 38 žiak 00:10:56 9.5
8b Iveta Gučková 17 rodič 00:11:21 4.25
8b Matej Hesek 95 žiak 00:05:19 23.75
8b Tamarka Kleinder 9 iné 00:23:06 2.25
8b Erika Korcová 23 rodič 00:08:32 5.75
8b Andrea Krátka 25 kamarát 00:17:32 6.25
8b Priya Kumarová 15 žiak 00:09:45 3.75
8b Tomáš Maderič 88 žiak 00:03:44 22
8b Natália Maderičová 12 súrodenec 00:16:36 3
8b Stela Ondrisková 157 žiak 00:03:36 39.25
8b Anonym Anonym 13 žiak 00:05:26 3.25
8b Matej Riška 71 žiak 00:03:26 17.75
8b Šimon Sálus 143 žiak 00:04:25 35.75
8b Samuel Šimek 146 žiak 00:03:54 36.5
8b Roderika Sofková 146 žiak 00:03:53 36.5
8b Ružena Sofková 4 iné 00:52:33 1
8b Ivana Sofková 36 rodič 00:05:11 9
8b Anonym Anonym 20 žiak 00:08:19 5
9a Jaroslav Hačunda 189 rodič 00:02:49 47.25
9a Jaroslav Hačunda 143 žiak 00:03:48 35.75
9a Michala Hačundová 172 rodič 00:03:05 43
9a Renata Horňáková 23 rodič 00:07:17 5.75
9a Roberta Jurči 42 kamarát 00:04:26 10.5
9a Robert Jurči 44 rodič 00:04:06 11
9a Jakub Kleinedler 7 iné 00:32:55 1.75
9a Simona Kleinedlerová 6 iné 00:38:25 1.5
9a Diana Kleinedlerová 9 iné 00:27:00 2.25
9a Adam Kollár 24 žiak 00:18:31 6
9a Natália Libušová 26 žiak 00:06:27 6.5
9a Anton Lisinovič 247 iné 00:02:12 61.75
9a Martina Lisinovičová 68 učiteľ 00:05:32 17
9a Filip Maxian 186 žiak 00:02:56 46.5
9a Pavol Maxián 125 rodič 00:02:53 31.25
9a Lucia Maxiánová 175 rodič 00:03:05 43.75
9a Natália Mrázová 80 žiak 00:07:21 20
9a Patrik Palkovič 39 kamarát 00:04:33 9.75
9a Michaela Pavelkova 54 iné 00:06:22 13.5
9a Karolína Pavlíková 25 žiak 00:08:04 6.25
9a Adam Pavlovič 153 kamarát 00:02:22 38.25
9a Jakub Ján Polák 57 žiak 00:04:54 14.25
9a Izabela Prokopiusová 41 súrodenec 00:03:57 10.25
9a Estella Prokopiusová 74 žiak 00:04:52 18.5
9a Viktória Šimková 182 žiak 00:03:01 45.5
9a Zuzana Smolková 40 kamarát 00:04:30 10
9a Sofia Uhrincová 25 žiak 00:07:14 6.25
9a Lenka Viskupová 108 žiak 00:05:14 27
9a Klaudia Zálesňáková 64 žiak 00:09:50 16
9a,9b Dominik Hesek 3 iné 01:05:28 0.75
9a,9b Jakub Pavelka 3 iné 00:58:36 0.75
9b Vanesa Barátová 17 kamarát 00:03:44 4.25
9b Petra Dvorská 31 kamarát 00:06:10 7.75
9b Matúš Graulík 75 žiak 00:05:42 18.75
9b Anna Mária Hajdinová 43 žiak 00:08:26 10.75
9b Anonym Anonym 131 žiak 00:04:17 32.75
9b Alexander Hučko 17 žiak 00:07:34 4.25
9b Bianka Húšťavová 49 žiak 00:07:29 12.25
9b Sara Kopiarová 44 žiak 00:03:52 11
9b Nina Libušová 119 žiak 00:04:48 29.75
9b Barbora Michálková 16 učiteľ 00:08:02 4
9b Timotej Mihál 20 kamarát 00:06:46 5
9b Michal Mráz 117 žiak 00:03:01 29.25
9b Emma Pernecká 61 kamarát 00:05:04 15.25
9b Nikol Emma Poláková 19 žiak 00:14:22 4.75
9b Stanislav Šebesta 140 žiak 00:03:59 35
9b Emília Šebestová 44 rodič 00:04:06 11
9b Tobias Simek 55 žiak 00:03:35 13.75
9b Jozefína Šimková 7 kamarát 00:09:10 1.75
9b Michal Sirka 159 žiak 00:03:07 39.75
9b Michaela Slivová 84 žiak 00:04:28 21
9b Jakub Struňák 23 iné 00:05:28 5.75
9b Sebastián Valúšek 14 kamarát 00:07:02 3.5

 

 

The comment language code.