Beh pre zdravie

Beh pre zdravie

beh

Pozývame všetkých priaznivcov podujatia Beh pre zdravie na jeho 7. ročník. Táto obľúbená akcia, ktorú organizuje Rada školy ZŠ Kúty od roku 2014 sa po 2 rokoch prestávky bude opäť konať na školskom dvore už koncom mája 2022. Oprášte teda svoje tenisky a pripravte sa na týždeň plný športu, dobrej nálady a súťaženia.

     ==> Chcete zistiť, koľko kôl ste aktuálne odbehli?

     kliknite -> TU

 

Čo je Beh pre zdravie

Súťaž prebieha medzi triedami školy. Úlohou každého žiaka je v rámci svojej triedy zabehnúť čo najviac „kolečiek“ na antukovej dráhe na školskom dvore. Pomáhať Vám môžu aj rodinní príslušníci, kamaráti...  Víťazom sa stane trieda s najvyšším počtom odbehnutých okruhov počas celého týždňa (v prepočte na jedného žiaka, vysvetlenie v článku nižšie). Nie je nevyhnutné iba behať, možete chodiť, dokonca sme mali súťažiacich aj v detskom kočíku či na invalidnom vozíku. Behom urobíte niečo nielen pre svoje zdravie, ale môžete získať aj zaujímavé ceny.

Termín

23. 5. (pondelok) - 25. 5. (streda) - 27. 5. (piatok)

čas: 17:30 - 19:30 hod.

Registrácia

Každý účastník behu sa musí zaregistrovať.

 • ONLINE registrácia
  • svoje údaje (meno, priezvisko, trieda, za ktorú súťažíte) zadáte do tohto formulára
  • bude Vám pridelené registračné číslo, ktoré si zapíšte, budete ho potrebovať pri vyzdvihovaní čipu. Registračné číslo nájdete v mailovej schránke, ktorú ste zadali pri registrácii
  • ak sa zaregistrujete do piatka 20. 5. 2022, môžete si svoj čip vyzdvihnúť v škole
   • štvrtok a piatok (19. 5. a 20. 5.) v čase 7:45 - 12:00 v riaditeľni a v čase 13:30 - 15:30 vo vestibule školy
   • Tento čip si môžete ponechať počas celého trvania akcie na všetky 3 kolá behu bez nutnosti registrácie na mieste v deň konania behu. Za čip sa uhrádza záloha 1 Eur, ktorá Vám bude vrátená po ukončení akcie a vrátení čipu.
  • V prípade, že si nevyzdvihnete svoj čip v škole, môžete si ho vyzdvihnúť prednostne v deň konania akcie, avšak tento čip bude mať platnosť iba 1 deň a po ukončení behu je potrebné ho vrátiť. V ďalšie dni behu je opäť potrebné vyzdvihnutie nového čipu na mieste konania. Za tento jednorázový čip sa záloha neplatí.

čip

Čip je jednoznačným identifikátorom odbehnutých kôl daného účastníka.

 • registrácia NA MIESTE
  • svoje údaje (meno, priezvisko, trieda, za ktorú súťažíte) zadáte na registračnom mieste v deň konania behu, podpíšete súhlas so spracovaním osobných údajov a obdržíte jednodenný čip, ktorý je potrebné po odbehnutí kôl vrátiť
  • v ďalšie dni behu je opäť potrebná registrácia na mieste a obdržanie nového bežeckého čipu

Priebeh súťaže

 • po odbehnutí okruhu priloží bežec svoj čip na niektorý z meračov, až kým nezačuje pípnutie, čím sa mu započíta odbehnuté kolo
 • viacnásobné načítanie čipu (zapípanie) nebude započítané do odbehnutých kôl

Ukončenie

Po ukončení behu je každý účastník povinný vrátiť čip na registračné miesto, inak odbehnuté okruhy nebudú započítané. Výnimkou sú čipy, ktoré majú platnosť počas celého trvania podujatia.

Výsledky a ich vyhodnocovanie

Mnohí sa iste pýtate, ako budeme vyhodnocovať Beh pre zdravie. Na prvý pohľad by sa to možno zdalo jednoduché a víťazom by sa stala trieda s najväčším počtom odbehnutých kôl. Keďže je však počet žiakov v jednotlivých triedach rôzny, nemali by všetky triedy rovnaké šance a trieda s väčším počtom žiakov by pri plnej účasti odbehla viac kôl ako trieda s menším počtom žiakov (za predpokladu, že súťažia všetci). Rozhodli sme sa preto prihliadnuť aj na tento fakt a víťazom sa stane trieda, ktorá odbehne najviac kôl v prepočte na jedného žiaka danej triedy.

Rovnako považujeme za správne vyhodnotiť samostatne prvý a druhý stupeň, keďže mladší žiaci nemajú porovnateľný výkon ako tí starší. Samostatne sa tiež vyhodnocujú pri individuálnych výkonoch chlapci a dievčatá (muži a ženy).

Výsledky behu budú priebežne zverejňované na stránke behprezdravie.sk.

Ceny

Najviac odbehnutých kôl za triedu:

 • 1. miesto – 100 Eur (samostatne 1. stupeň a 2. stupeň) + prekvapenie
 • 2. miesto – 80 Eur (samostatne 1. stupeň a 2. stupeň)
 • 3. miesto – 60 Eur (samostatne 1. stupeň a 2. stupeň)

Individuálne ocenenia:

 • najlepší bežec – chlapec 1. stupeň
 • najlepší bežec – dievča 1. stupeň
 • najlepší bežec – chlapec 2. stupeň
 • najlepší bežec – dievča 2. stupeň
 • najlepší rodič
 • najlepší učiteľ

Ceny do súťaže venuje OZ Rada školy Kúty.

Vyhodnotenie

1. júna na Deň detí

Občerstvenie

Ovocný bufet a pitný režim budú k dispozícii.

bezci

V prípade otázok ohľadom registrácie kontaktujte: Daša Krátka, 0905 395 994, rafaela@rafaela.sk
Stránky predošlých ročníkov kuty.media.rafaela.sk/beh_pre_zdravie.html