kuty.media

Odoberať kanál správ kuty.media
Aktualizácie: pred 7 min 55 s

Celkové výsledky Behu pre zdravie 2019

So, 06/08/2019 - 09:05

Na šiestom ročníku Behu pre zdravie 2019, ktorý prebehol pre nepriazeň počasia len v dvoch kolách na začiatku júna, sa zúčastnilo 523 bežcov z Kútov a okolitých obcí. Aj napriek tomu, že sa nám v tomto roku podarilo zvolať bežecké dni len na dva dni, bol beh opäť úspešnou akciou vďaka tomu, že ste sa rozhodli tráviť voľný čas aktívne. Z celkovo veľmi pestrého bežeckého pelotónu bolo tohto roku 262 žiakov z našej školy. Celkovo navštevuje školu viac ako 390 detí.

Okrem poďakovania za aktívnu účasť na behu by sme sa chceli ospravedlniť za komplikácie spojené s chybami v registrácii a niekoľko dodatočných diskvalifikácií, pre ktoré ste museli dlhšie čakať na konečné výsledky. Veríme, že sa nám všetky registračné chyby vplývajúce na výsledkovú listinu podarilo odstrániť.

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách si môžete pozrieť celkové výsledky behu.

Hlavné výhry získali tieto triedy:

1. stupeň 1. miesto 100 € 2b   2. miesto 80 € 4b   3. miesto 60 € 3a 2. stupeň 1. miesto 100 € 5b   2. miesto 80 € 9b   3. miesto 60 € 6a


V rámci jednotlivcov boli najlepšími bežcami:

1. stupeň dievčatá 1. miesto Aneta Dršková (3a) - 83 kôl 1. stupeň chlapci 1. miesto Samuel Maderič (3a) - 151 kôl 2. stupeň dievčatá 1. miesto Karin Jurkovičová (9b) - 109 kôl 2. stupeň chlapci 1. miesto Filip Maxian (6a) - 127 kôl Kategória rodič 1. miesto (muži) Radoslav Maderič (3a) - 184 kôl   1. miesto (ženy) Katarína Antálková (1a) - 112 kôl Kategória učiteľ 1. miesto Barbora Michálková (6b) - 71 kôl

100% účasť (posledný týždeň školského roka skrátené vyučovanie): Odmenili sme aj najaktívnejšie triedy - triedy, z ktorých sa behu zúčastnili všetci žiaci. Odmenou pre nich bude skrátenie vyučovania v poslednom týždni školského roka. Cenu získali v tomto roku triedy - 7a, 8a.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Ak patríte k našim priaznivcom a behu ste sa tiež zúčastnili, môžete si pozrieť svoje osobné výsledky v tabuľke na konci článku. Poradie zobrazenia si môžete upravovať kliknutím na záhlavie tabuľky, či už podľa počtu odbehnutých kôl, podľa abecedy, podľa triedy atď.

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí prišli a užili si športové dni, ako aj každému, kto pomohol pri organizácii tohto podujatia. Fotografie z tohtoročnej akcie nájdete v galérii Beh pre zdravie 2019.

Daša Krátka

 google.charts.load('current', {packages: ['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart_53OVra928W); function drawChart_53OVra928W() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['trieda', 'kôl na žiaka', { role: 'annotation' }], ['1a', 51.1, 51.1], ['1b', 28.4, 28.4], ['2a', 42.2, 42.2], ['2b', 69.0, 69.0], ['3a', 53.0, 53.0], ['3b', 47.4, 47.4], ['4a', 10.2, 10.2], ['4b', 67.5, 67.5], ['5a', 55.5, 55.5], ['5b', 70.4, 70.4], ['6a', 65.7, 65.7], ['6b', 44.1, 44.1], ['7a', 48.1, 48.1], ['7b', 30.2, 30.2], ['8a', 64.4, 64.4], ['8b', 20.3, 20.3], ['9a', 58.4, 58.4], ['9b', 68.2, 68.2], ]); var options = { bar: { groupWidth: '75%'}, 'isStacked': true, 'legend': {position: 'none'}, 'height':400 }; var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('chart_div_53OVra928W')); chart.draw(data, options); } $(window).resize(function(){ drawChart_53OVra928W(); }); Priemer odbehnutých kôl na žiaka // Load the Visualization API and the piechart package. //google.load('visualization', '1', {'packages':['corechart', 'bar']}); google.charts.load('current', {packages: ['corechart']}); // Set a callback to run when the Google Visualization API is loaded. google.charts.setOnLoadCallback(drawChart_ucast); // Callback that creates and populates a data table, // instantiates the pie chart, passes in the data and // draws it. function drawChart_ucast() { // Create the data table. var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['trieda', 'aktívni účastníci', { role: 'annotation' }, 'bez účasti', { role: 'annotation' }],  ['1a', 17, '17', 4, '4'], ['1b', 10, '10', 10, '10'], ['2a', 11, '11', 10, '10'], ['2b', 13, '13', 7, '7'], ['3a', 15, '15', 9, '9'], ['3b', 14, '14', 9, '9'], ['4a', 10, '10', 12, '12'], ['4b', 18, '18', 3, '3'], ['5a', 19, '19', 4, '4'], ['5b', 23, '23', 2, '2'], ['6a', 15, '15', 4, '4'], ['6b', 14, '14', 6, '6'], ['7a', 18, '18', 0, ''], ['7b', 14, '14', 8, '8'], ['8a', 17, '17', 0, ''], ['8b', 13, '13', 5, '5'], ['9a', 20, '20', 4, '4'], ['9b', 15, '15', 6, '6'], ]); // Set chart options var options = { bar: { groupWidth: '75%'}, isStacked: 'percent', 'height':400 }; // Instantiate and draw our chart, passing in some options. var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('chart_div_ucast_')); chart.draw(data, options); } $(window).resize(function(){ drawChart_ucast(); }); Účasť žiakov tried

Tento rok by sme s 18941 okruhmi a celkovou odbehnutou vzdialenosťou 4735 km štafetovo dobehli na juh Stredoafrickej republiky alebo takmer do Senegalského Dakaru - voľakedajšieho cieľa známej Rely Dakar.

 google.charts.load('current', {packages: ['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart_J1IzlSwqkn); function drawChart_J1IzlSwqkn() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['trieda', 'žiaci', 'súrodenci', 'učitelia', 'rodičia', 'prarodičia', 'kamaráti', 'iní'], ['1a', 353, 96, 14, 341, 31, 146, 93], ['1b', 211, 12, 0, 262, 8, 75, 1], ['2a', 425, 27, 0, 306, 49, 80, 0], ['2b', 515, 80, 37, 586, 0, 49, 113], ['3a', 670, 32, 73, 470, 8, 0, 21], ['3b', 515, 31, 10, 295, 25, 50, 167], ['4a', 177, 0, 0, 32, 0, 15, 0], ['4b', 671, 85, 13, 353, 24, 264, 9], ['5a', 1069, 31, 3, 129, 0, 21, 23], ['5b', 1096, 44, 35, 464, 0, 39, 83], ['6a', 571, 10, 18, 250, 0, 0, 400], ['6b', 581, 47, 71, 98, 0, 84, 0], ['7a', 713, 5, 0, 101, 6, 41, 0], ['7b', 438, 5, 9, 119, 0, 75, 20], ['8a', 703, 115, 22, 197, 27, 0, 32], ['8b', 302, 0, 0, 0, 0, 60, 4], ['9a', 859, 26, 23, 36, 0, 313, 145], ['9b', 899, 103, 14, 86, 0, 242, 89], ]); var options = { bar: { groupWidth: '75%'}, 'isStacked': true, 'height':400 }; var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('chart_div_J1IzlSwqkn')); chart.draw(data, options); } $(window).resize(function(){ drawChart_J1IzlSwqkn(); }); Počet odbehnutých kôl za jednotlivé triedy  google.charts.load('current', {packages: ['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart_HoIZecXyka); function drawChart_HoIZecXyka() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['rola', 'počet bežcov'], ['žiaci', 262], ['súrodenci', 45], ['učitelia', 14], ['rodičia', 103], ['prarodičia', 7], ['kamaráti', 50], ['iní', 39] ]); var options = { 'height':600 }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div_HoIZecXyka')); chart.draw(data, options); } $(window).resize(function(){ drawChart_HoIZecXyka(); }); Rozdelenie bežcov  google.charts.load('current', {packages: ['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart_4nAgulTpar); function drawChart_4nAgulTpar() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['rola', 'počet'], ['žiaci', 10768], ['súrodenci', 749], ['učitelia', 342], ['rodičia', 4125], ['prarodičia', 178], ['kamaráti', 1554], ['iní', 1200] ]); var options = { 'height':600 }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div_4nAgulTpar')); chart.draw(data, options); } $(window).resize(function(){ drawChart_4nAgulTpar(); }); Rozdelenie odbehnutých kôl

 

Triedne výsledky. $(document).ready(function() { $('#class123').DataTable({ "paging": false, "ordering": true, "filter": false, "info": false }); } ); 

 trieda spolu kôl žiaci súrodenci učitelia rodičia prarodičia kamaráti iní priemer kôl na žiaka priemerný čas kola 1a 1073 353 96 14 341 31 146 93 51.1 00:09:06 1b 568 211 12 0 262 8 75 1 28.4 03:15:44 2a 887 425 27 0 306 49 80 0 42.2 00:05:20 2b 1379 515 80 37 586 0 49 113 69.0 00:04:54 3a 1273 670 32 73 470 8 0 21 53.0 00:10:16 3b 1091 515 31 10 295 25 50 167 47.4 00:06:39 4a 224 177 0 0 32 0 15 0 10.2 00:05:09 4b 1418 671 85 13 353 24 264 9 67.5 00:07:07 5a 1276 1069 31 3 129 0 21 23 55.5 00:08:27 5b 1760 1096 44 35 464 0 39 83 70.4 00:08:19 6a 1249 571 10 18 250 0 0 400 65.7 00:04:28 6b 881 581 47 71 98 0 84 0 44.1 00:10:37 7a 865 713 5 0 101 6 41 0 48.1 00:18:56 7b 665 438 5 9 119 0 75 20 30.2 00:15:00 8a 1095 703 115 22 197 27 0 32 64.4 00:06:51 8b 366 302 0 0 0 0 60 4 20.3 00:12:28 9a 1402 859 26 23 36 0 313 145 58.4 00:10:33 9b 1433 899 103 14 86 0 242 89 68.2 00:04:03

Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.

  Individuálne výsledky. $(document).ready(function() { $('#individual123').DataTable({ "paging": false, "ordering": true, "filter": false, "info": false }); } ); 

 trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola približný počet km 1a Laura Antálková 31 žiak 00:09:18 7.75 1a Katarína Antálková 112 rodič 00:03:36 28 1a Nela Antálková 6 súrodenec 00:09:49 1.5 1a Nella Antálková 15 súrodenec 00:12:55 3.75 1a Vanesa Danielová 31 žiak 00:13:25 7.75 1a Adam Džogan 25 žiak 00:03:37 6.25 1a Zuzana Džoganová 6 rodič 00:10:56 1.5 1a Lucia Horečná 8 rodič 00:08:34 2 1a Dominik Horečný 8 žiak 00:08:07 2 1a Anonym Anonym 17 žiak 00:07:09 4.25 1a Soňa Hušková 12 žiak 00:05:33 3 1a Martin Húšťava 24 rodič 00:03:28 6 1a Nelly Húšťavová 19 žiak 00:04:51 4.75 1a Tomáš Ivan 22 rodič 00:08:55 5.5 1a Alexandra Ivanová 6 žiak 00:30:01 1.5 1a Ivana Ivanová 20 rodič 00:09:32 5 1a Diana Ivanová 11 súrodenec 00:23:02 2.75 1a Melánia Jurkovičová 19 iné 00:09:30 4.75 1a Roman Kováč 12 iné 00:12:54 3 1a Roman Kováč 9 žiak 00:27:28 2.25 1a Žaneta Kováčová 29 rodič 00:14:45 7.25 1a Anonym Anonym 9 žiak 00:14:35 2.25 1a Terézia Lovecká 11 iné 00:14:57 2.75 1a Jozef Lovecký 12 iné 00:12:51 3 1a Natália Pribilová 47 žiak 00:09:18 11.75 1a Katarína Ralbovská 30 rodič 00:07:06 7.5 1a Jarmila Ralbovská 23 prarodič 00:06:48 5.75 1a Jakub Ralbovský 38 žiak 00:07:30 9.5 1a Michal Ralbovský 12 súrodenec 00:18:56 3 1a Anonym Anonym 55 kamarát 00:04:08 13.75 1a Anonym Anonym 33 iné 00:03:20 8.25 1a Jakub Rosa 4 rodič 00:19:40 1 1a Juliana Rosová 1 súrodenec 00:51:48 0.25 1a Monika Rosová 4 súrodenec 00:19:51 1 1a Veronika Rosová 4 rodič 00:19:53 1 1a Liliana Rosová 8 žiak 00:09:35 2 1a Matko Skrabak 5 súrodenec 00:15:38 1.25 1a Ján Škrabák 18 súrodenec 00:09:12 4.5 1a Peter Škrabák 53 žiak 00:05:08 13.25 1a Martin Škrabák 13 súrodenec 00:20:19 3.25 1a Janko Skrabak 6 súrodenec 00:12:48 1.5 1a Martina Škrabáková 24 rodič 00:05:16 6 1a Denisa Staňková 6 iné 00:13:43 1.5 1a Matias Uhrinec 24 žiak 00:04:54 6 1a Eliáš Jozef Vávra 15 žiak 00:07:01 3.75 1a Alex Vignudelli 1 žiak 00:43:47 0.25 1a,1b,3a Jarmila Ralbovská 23 prarodič 00:07:36 5.75 1a,2a Natalia Hušková 10 súrodenec 00:06:44 2.5 1a,2a Edita Hušková 14 rodič 00:04:45 3.5 1a,4b Michala Bayerova 75 kamarát 00:05:39 18.75 1a,4b Filip Pavlovič 31 kamarát 00:06:11 7.75 1a,4b Lenka Pavlovičová 31 kamarát 00:06:08 7.75 1a,4b Martina Pribilová 71 rodič 00:05:58 17.75 1a,4b Dianka Vankova 44 kamarát 00:09:57 11 1a,4b,7b Gabriel Vignudelli 2 rodič 00:22:52 0.5 1a,9b Eva Vavrova 30 rodič 00:06:34 7.5 1a,ux Zuzana Sirkova 14 učiteľ 00:09:55 3.5 1b Katarína Danišová 7 rodič 00:11:37 1.75 1b Dušan Danko 8 žiak 00:10:05 2 1b Júlia Dršková 14 žiak 00:08:09 3.5 1b Aleš Farkaš 82 rodič 00:03:10 20.5 1b Martin Jurček 24 žiak 00:05:47 6 1b Martina Kinder 16 rodič 00:15:54 4 1b Michal Kinder 9 kamarát 00:04:26 2.25 1b Anonym Anonym 5 žiak 00:07:54 1.25 1b Karol Németh 7 rodič 00:34:38 1.75 1b Adam Németh 6 súrodenec 00:38:37 1.5 1b Barbora Némethová 18 žiak 00:08:50 4.5 1b Dominik Polák 38 žiak 00:05:38 9.5 1b Miriam Poláková 45 rodič 00:04:39 11.25 1b Anonym Anonym 39 žiak 00:06:35 9.75 1b Lenka Salajková 1 iné 03:15:44 0.25 1b Samuel Škoda 16 žiak 00:09:09 4 1b Peter Skoda 26 rodič 00:05:59 6.5 1b Maria Skodova 21 rodič 00:07:33 5.25 1b Oliver Štiftner 49 žiak 00:06:25 12.25 1b Peter Vavrek 66 kamarát 00:02:36 16.5 1b,3a Peter Procházka 36 rodič 00:03:54 9 1b,3a Lubica Prochazkova 40 rodič 00:04:35 10 1b,3b Ela Salajková 11 súrodenec 00:12:39 2.75 1b,3b Monika Štiftnerová 8 rodič 00:17:34 2 1b,4b Mária Némethová 31 rodič 00:07:45 7.75 2a Nikola Balážová 44 žiak 00:07:35 11 2a Elena Balážová 35 rodič 00:07:16 8.75 2a Marek Beňa 49 žiak 00:04:43 12.25 2a Ondrej Beňa 36 žiak 00:06:46 9 2a Monika Benova 43 rodič 00:05:32 10.75 2a Richard Hušek 16 žiak 00:04:06 4 2a Alžbeta Interschusterová 15 rodič 00:07:34 3.75 2a Prem Kumár 5 súrodenec 00:08:15 1.25 2a Priti Kumarová 35 žiak 00:06:35 8.75 2a Pavol Leška 10 kamarát 00:04:50 2.5 2a Elizabeth Mrázová 17 žiak 00:24:38 4.25 2a Diana Mrázová 57 žiak 00:06:54 14.25 2a Jana Mrázová 81 rodič 00:05:59 20.25 2a Hedviga Palkovicova 49 prarodič 00:09:50 12.25 2a Anonym Anonym 35 žiak 00:04:55 8.75 2a Anonym Anonym 85 žiak 00:05:00 21.25 2a Henrieta Poláková 106 rodič 00:03:54 26.5 2a Dominika Štvrtecká 13 rodič 00:05:42 3.25 2a Dominika Štvrtecká 9 súrodenec 00:08:46 2.25 2a Damián Štvrtecký 51 žiak 00:04:34 12.75 2a Anonym Anonym 17 kamarát 00:07:19 4.25 2a Martin Suchovský 53 kamarát 00:04:47 13.25 2a,5b Alžbeta Interschusterová 12 rodič 00:09:07 3 2a,5b Prem Kumár 15 súrodenec 00:07:14 3.75 2b Kristian Belko 6 súrodenec 00:19:17 1.5 2b Nikolas Belko 36 žiak 00:04:15 9 2b Kristin Belko 6 súrodenec 00:05:52 1.5 2b Kamila Belková 22 rodič 00:06:47 5.5 2b Richard Brožovič 75 žiak 00:04:46 18.75 2b Róbert Brožovič 32 rodič 00:06:52 8 2b Hanka Brožovičová 29 súrodenec 00:06:39 7.25 2b Eva Brožovičová 101 rodič 00:03:51 25.25 2b Dan Galba 13 žiak 00:15:23 3.25 2b Gabriela Hajdinová 19 učiteľ 00:06:12 4.75 2b Dominik Horváth 18 žiak 00:09:37 4.5 2b Matias Kotek 9 súrodenec 00:19:30 2.25 2b Daniel Kotek 83 žiak 00:05:04 20.75 2b Daniel Kotek 11 rodič 00:16:01 2.75 2b Lucia Kotekova 87 rodič 00:04:47 21.75 2b Anonym Anonym 21 žiak 00:06:20 5.25 2b Natália Makay 11 žiak 00:08:12 2.75 2b Matúš Marônek 81 žiak 00:04:40 20.25 2b Pavol Mikulička 103 iné 00:03:54 25.75 2b Michal Palkovic 5 súrodenec 00:05:33 1.25 2b Bohdan Palkovic 24 rodič 00:03:53 6 2b Bohdan Palkovič 24 kamarát 00:06:47 6 2b Michal Palkovič 11 kamarát 00:15:17 2.75 2b Barbora Palkovičová 4 kamarát 00:37:27 1 2b Katarína Palkovičová 18 učiteľ 00:10:45 4.5 2b Katarína Palkovičová 33 rodič 00:09:21 8.25 2b Nina Pečimonová 10 kamarát 00:19:23 2.5 2b Emma Poláková 59 žiak 00:06:04 14.75 2b David Rencsok 37 žiak 00:08:07 9.25 2b Dominik Šmida 25 súrodenec 00:16:28 6.25 2b Marek Šmida 23 rodič 00:17:59 5.75 2b Filip Šmida 53 žiak 00:04:26 13.25 2b Mirka Šmidová 48 rodič 00:04:49 12 2b Andrea Tománková 29 rodič 00:05:28 7.25 2b Anonym Anonym 28 žiak 00:05:37 7 2b,3a Monika Poláková 80 rodič 00:04:36 20 2b,6b,8a Lenka Marônková 54 rodič 00:07:11 13.5 2b,7b Anonym Anonym 34 rodič 00:04:20 8.5 2b,8a Viktoria Hajdinová 19 iné 00:10:25 4.75 2b,8a Erik Rencsok 123 rodič 00:03:18 30.75 2b,8a Anna Rencsokova 79 rodič 00:05:27 19.75 3a Kristína Ábelová 63 učiteľ 00:05:37 15.75 3a Anton Bada 26 rodič 00:04:09 6.5 3a Jakub Bada 32 žiak 00:08:59 8 3a Matej Bada 30 súrodenec 00:09:59 7.5 3a Jana Badová 60 rodič 00:04:47 15 3a Pavol Drška 68 rodič 00:04:31 17 3a Aneta Dršková 83 žiak 00:05:07 20.75 3a Aneta Dršková 12 rodič 00:04:11 3 3a Martina Jorikova 24 rodič 00:06:00 6 3a Anonym Anonym 6 žiak 00:07:48 1.5 3a Anonym Anonym 90 žiak 00:04:07 22.5 3a Samuel Maderič 151 žiak 00:02:38 37.75 3a Radoslav Maderič 184 rodič 00:02:11 46 3a Anonym Anonym 8 žiak 00:06:46 2 3a Michal Polák 2 žiak 00:28:35 0.5 3a Sofia Poláková 56 žiak 00:07:07 14 3a Marta Poláková 7 rodič 00:07:52 1.75 3a Tamara Procházková 71 žiak 00:05:30 17.75 3a Emma Puškáčová 34 žiak 00:05:36 8.5 3a Soňa Puškáčová 21 iné 00:10:16 5.25 3a Lea Ralbovská 4 žiak 00:05:19 1 3a Sabina Ralbovská 2 súrodenec 00:10:58 0.5 3a Pavol Ralbovský 11 rodič 00:02:51 2.75 3a Anonym Anonym 26 žiak 00:19:13 6.5 3a Tomáš Viskup 107 žiak 00:03:56 26.75 3a,3b Denisa Horečná 19 učiteľ 00:06:12 4.75 3b Šimon Ábela 17 žiak 00:09:27 4.25 3b Jozef Baláž 52 žiak 00:10:57 13 3b Sofia Baníková 30 žiak 00:17:37 7.5 3b Anonym Anonym 5 žiak 00:48:07 1.25 3b Anonym Anonym 5 rodič 00:14:01 1.25 3b Kristián Drška 35 žiak 00:04:06 8.75 3b Marian Macejka 19 rodič 00:14:49 4.75 3b Estella Macejková 8 žiak 00:32:47 2 3b Lukáš Maderič 21 žiak 00:06:32 5.25 3b Sofia Ondrovičová 79 žiak 00:05:20 19.75 3b Katarína Ondrovičová 56 rodič 00:04:07 14 3b Dominik Palkovič 53 žiak 00:05:30 13.25 3b Anonym Anonym 25 súrodenec 00:11:38 6.25 3b Katarina Palkovičová 11 rodič 00:09:29 2.75 3b Marek Polák 111 iné 00:03:43 27.75 3b Patrik Polák 20 iné 00:10:36 5 3b Jasmína Poláková 51 žiak 00:07:39 12.75 3b Jozefina Prochazkova 19 prarodič 00:10:11 4.75 3b Samuel Ruppert 40 žiak 00:10:16 10 3b Ela Salajková 1 iné 02:47:26 0.25 3b Peter Škoda 55 rodič 00:03:12 13.75 3b Pavol Škoda 21 iné 00:05:46 5.25 3b Samuel Škoda 10 iné 00:12:28 2.5 3b Nina Škodová 77 žiak 00:05:28 19.25 3b Magda Škodová 96 rodič 00:04:15 24 3b Agáta Štiftnerová 47 žiak 00:06:24 11.75 3b Boris Tkáč 50 kamarát 00:02:28 12.5 3b,7a Monika Poláková 88 rodič 00:04:35 22 3b,7a Jozefína Procházková 11 prarodič 00:15:49 2.75 3b,8b Jozef Ruppert 8 iné 00:12:28 2 3b,9b Marián Macejka 9 rodič 00:12:08 2.25 4a Samuel Bartal 21 žiak 00:06:49 5.25 4a Hana Čechánkovã 20 rodič 00:05:41 5 4a Ema Čechánková 20 žiak 00:06:41 5 4a Denis Herák 15 kamarát 00:05:09 3.75 4a Nicolas Kopiar 25 žiak 00:05:48 6.25 4a Anonym Anonym 3 žiak 00:13:47 0.75 4a Klára Malinovská 17 žiak 00:07:54 4.25 4a Adam Pavelka 45 žiak 00:08:10 11.25 4a Roman Valúšek 6 žiak 00:15:17 1.5 4a Silvia Valúšková 5 rodič 00:18:20 1.25 4a Anonym Anonym 32 žiak 00:05:50 8 4a Lea Žilková 8 žiak 00:15:13 2 4a,5b Katarína Žilková 13 rodič 00:10:03 3.25 4b Katarína Bada 50 žiak 00:06:58 12.5 4b Mária Baďurová 24 prarodič 00:08:22 6 4b Linda Dvorská 16 žiak 00:05:52 4 4b Eva Halásová 32 kamarát 00:05:56 8 4b Matej Hyc 50 žiak 00:08:59 12.5 4b Martin Hyc 44 rodič 00:04:10 11 4b Natašá Hycová 21 súrodenec 00:21:39 5.25 4b Jana Hycová 41 rodič 00:11:24 10.25 4b Alex Jurica 24 žiak 00:04:19 6 4b Vladimíra Juricová 22 rodič 00:05:14 5.5 4b Emily Juricová 8 súrodenec 00:14:31 2 4b Natália Kollárová 37 žiak 00:09:13 9.25 4b Anonym Anonym 13 rodič 00:11:16 3.25 4b Anonym Anonym 16 žiak 00:12:00 4 4b Elizabeth Maxianová 4 iné 00:08:01 1 4b Lucia Mihálová 4 učiteľ 00:13:29 1 4b Martin Novák 36 žiak 00:05:16 9 4b Anna Maria Palkovičová 5 iné 00:06:25 1.25 4b Adam Pavlovič 33 kamarát 00:07:23 8.25 4b Lenka Pavlovičová 45 kamarát 00:05:18 11.25 4b Iveta Pečimonová 19 kamarát 00:05:06 4.75 4b Simona Poláková 11 žiak 00:08:19 2.75 4b Tomáš Pribila 104 žiak 00:04:02 26 4b Martin Riška 27 rodič 00:05:26 6.75 4b Filip Riška 113 žiak 00:03:31 28.25 4b Oliver Riška 30 žiak 00:04:35 7.5 4b Anonym Anonym 33 súrodenec 00:10:01 8.25 4b Lucia Rišková 66 rodič 00:06:53 16.5 4b Fabian Šimek 90 žiak 00:04:43 22.5 4b Oľga Šimková 88 rodič 00:04:47 22 4b Sofia Šimková 23 súrodenec 00:04:17 5.75 4b Erik Smolinský 90 žiak 00:04:39 22.5 4b Kristian Vignudelli 4 žiak 00:11:56 1 4b,7b Renáta Antálková 18 učiteľ 00:09:42 4.5 4b,9b Oliver Pavlak 38 kamarát 00:06:13 9.5 4b,9b Ivona Pavlakova 50 kamarát 00:04:43 12.5 5a Vanessa Antálková 89 žiak 00:04:46 22.25 5a Patrícia Balážová 17 rodič 00:08:37 4.25 5a Adam Balázs 31 žiak 00:05:20 7.75 5a Anonym Anonym 5 žiak 00:48:14 1.25 5a Michal Drška 3 učiteľ 00:39:37 0.75 5a Laura Hačundová 23 iné 00:08:27 5.75 5a Kornélia Hačundová 24 súrodenec 00:08:06 6 5a Vladimír Hyránek 39 rodič 00:02:53 9.75 5a Adela Hyránková 90 žiak 00:04:41 22.5 5a Anonym Anonym 29 žiak 00:05:46 7.25 5a Jakub Kalamen 20 žiak 00:06:47 5 5a Sandra Kovarovičová 52 žiak 00:06:34 13 5a Ema Královičová 75 žiak 00:05:45 18.75 5a Michal Macejka 18 rodič 00:04:29 4.5 5a Sára Macejková 54 žiak 00:04:57 13.5 5a Michal Palkovič 46 žiak 00:07:40 11.5 5a Kristína Palkovičová 90 žiak 00:04:43 22.5 5a Sebastian Pavlovič 107 žiak 00:03:56 26.75 5a Emma Pernecká 21 kamarát 00:14:38 5.25 5a David Polák 112 žiak 00:03:42 28 5a Natalia Ralbovska 7 súrodenec 00:36:57 1.75 5a Anonym Anonym 32 žiak 00:06:06 8 5a Karolína Šimková 55 žiak 00:04:45 13.75 5a Laura Šimková 63 žiak 00:05:24 15.75 5a Anonym Anonym 3 žiak 00:13:47 0.75 5a Viera Smolinska 55 rodič 00:08:29 13.75 5a René Smolinský 110 žiak 00:03:48 27.5 5a Matej Vanek 6 žiak 00:08:50 1.5 5b Alena Badová 54 rodič 00:08:06 13.5 5b Samuel Božík 10 žiak 00:14:09 2.5 5b Hana Brunovská 38 kamarát 00:12:56 9.5 5b Patrik Chocholáček 11 iné 00:05:32 2.75 5b Viera Chocholáčková 5 iné 00:23:16 1.25 5b Ján Cintula 83 žiak 00:04:54 20.75 5b Anonym Anonym 35 žiak 00:05:26 8.75 5b Vanesa Dominiková 85 žiak 00:04:29 21.25 5b Roman Exner 24 rodič 00:05:55 6 5b Alexandra Exnerová 23 žiak 00:10:02 5.75 5b Matej Hesek 47 žiak 00:06:05 11.75 5b Jana Heskova 12 rodič 00:21:23 3 5b Anonym Anonym 30 žiak 00:11:34 7.5 5b Erika Korcová 29 rodič 00:08:29 7.25 5b Ľubomír Krajčír 1 kamarát 03:59:04 0.25 5b Priya Kumarová 18 žiak 00:09:43 4.5 5b Marek Maderič 24 rodič 00:07:54 6 5b Tomáš Maderič 102 žiak 00:04:08 25.5 5b Natália Maderičová 14 súrodenec 00:13:48 3.5 5b Eric Mlinarcic 15 žiak 00:09:53 3.75 5b Dárius Henrich Mraz 14 žiak 00:03:38 3.5 5b Martin Ondriska 125 rodič 00:02:57 31.25 5b Lukáš Ondriska 66 iné 00:04:08 16.5 5b Matúš Ondriska 1 iné 03:59:05 0.25 5b Jana Ondriskova 21 rodič 00:13:30 5.25 5b Rebeka Ondriskova 22 súrodenec 00:11:37 5.5 5b Stela Ondrisková 55 žiak 00:05:10 13.75 5b Anonym Anonym 63 žiak 00:04:53 15.75 5b Andrea Polachová 35 učiteľ 00:14:05 8.75 5b Anonym Anonym 27 žiak 00:06:48 6.75 5b Matej Riška 60 žiak 00:04:35 15 5b Monika Rišková 68 rodič 00:04:56 17 5b Karin Rišková 22 žiak 00:17:56 5.5 5b Šimon Sálus 104 žiak 00:03:59 26 5b Samuel Šimek 74 žiak 00:05:13 18.5 5b Romana Škodová 31 rodič 00:07:19 7.75 5b Soňa Smolinská 89 žiak 00:04:43 22.25 5b Lubomira Smolinska 58 rodič 00:04:01 14.5 5b Roderika Sofková 94 žiak 00:04:02 23.5 5b Vanesa Záslavová 26 žiak 00:07:17 6.5 5b Nina Žilková 20 žiak 00:06:30 5 5b,9a Lubomíra Smolinská 40 rodič 00:04:44 10 6a Martina Arpášová 18 učiteľ 00:14:29 4.5 6a Anonym Anonym 14 žiak 00:05:29 3.5 6a Tamara Božíková 13 žiak 00:03:37 3.25 6a Jaroslav Hačunda 73 žiak 00:04:33 18.25 6a Jaroslav Hačunda 52 rodič 00:03:03 13 6a Michala Hačundová 95 rodič 00:03:53 23.75 6a Anonym Anonym 28 žiak 00:05:02 7 6a Natália Libušová 37 žiak 00:07:01 9.25 6a Pavol Maxian 103 rodič 00:02:37 25.75 6a Boris Maxian 116 iné 00:02:16 29 6a Filip Maxian 127 žiak 00:03:10 31.75 6a Natália Mrázová 60 žiak 00:07:16 15 6a Karolína Pavlíková 41 žiak 00:08:22 10.25 6a Jakub Jan Polak 13 žiak 00:05:40 3.25 6a Estella Prokopiusová 42 žiak 00:05:38 10.5 6a Sofia Uhrincová 28 žiak 00:07:00 7 6a Dušan Valúšek 71 iné 00:05:19 17.75 6a Ella Valúšková 38 iné 00:10:25 9.5 6a Lilly Valúšková 31 iné 00:12:44 7.75 6a Gabriela Valúšková 144 iné 00:02:27 36 6a Lenka Viskupová 41 žiak 00:07:23 10.25 6a Klaudia Zálesňáková 19 žiak 00:10:22 4.75 6a Iveta Záslavová 14 žiak 00:11:53 3.5 6a Anonym Anonym 21 žiak 00:06:37 5.25 6a Anonym Anonym 10 súrodenec 00:06:45 2.5 6b Matúš Graulík 39 žiak 00:04:18 9.75 6b Anna Mária Hajdinová 67 žiak 00:06:24 16.75 6b Bianka Húšťavová 71 žiak 00:06:05 17.75 6b Milan Kopiar 13 rodič 00:03:24 3.25 6b Sara Kopiarová 9 žiak 00:05:41 2.25 6b Anonym Anonym 73 žiak 00:05:52 18.25 6b Zuzana Libušová 23 rodič 00:13:33 5.75 6b Nelinka Malikova 22 kamarát 00:24:05 5.5 6b Andrea Marônková 63 žiak 00:06:06 15.75 6b Barbora Michálková 71 učiteľ 00:05:19 17.75 6b Michal Mráz 23 žiak 00:03:01 5.75 6b Anonym Anonym 36 žiak 00:04:00 9 6b Anonym Anonym 24 žiak 00:06:50 6 6b David Polák 37 žiak 00:05:48 9.25 6b Jakub Ralbovský 60 žiak 00:03:46 15 6b Anonym Anonym 9 žiak 00:05:58 2.25 6b Anonymný Šimková 15 kamarát 00:09:15 3.75 6b Anonym Anonym 37 súrodenec 00:10:34 9.25 6b Michal Sirka 70 žiak 00:04:18 17.5 6b Stella Sirková 10 súrodenec 00:11:54 2.5 6b Jakub Struňák 32 kamarát 00:05:13 8 6b Maria Valachovičová 44 rodič 00:04:14 11 6b Filip Záslav 15 kamarat 00:03:44 3.75 7a Michal Božík 12 žiak 00:03:43 3 7a Petra Dvorská 42 žiak 00:06:43 10.5 7a Richard Franz 93 žiak 00:04:28 23.25 7a Peter Hačunda 31 rodič 00:04:08 7.75 7a Lívia Hačundová 65 žiak 00:06:26 16.25 7a Martina Hačundová 26 rodič 00:05:29 6.5 7a Anonym Anonym 14 žiak 00:07:37 3.5 7a Nina Hesková 90 žiak 00:04:34 22.5 7a Anonym Anonym 32 kamarát 00:05:32 8 7a Gabriela Huttová 56 žiak 00:05:25 14 7a Lukáš Kováč 5 žiak 00:15:15 1.25 7a Karin Kováčová 49 žiak 00:07:40 12.25 7a Denis Maderič 20 žiak 00:13:03 5 7a Samuel Majzún 3 žiak 00:03:59 0.75 7a Vivienne Markovičová 48 žiak 00:04:59 12 7a Magdaléna Michálková 19 žiak 00:07:38 4.75 7a Anonym Anonym 6 kamarát 01:03:39 1.5 7a Adela Pavelková 73 žiak 00:05:22 18.25 7a Adam Pavlovič 10 žiak 00:04:32 2.5 7a Adrián Polák 17 žiak 00:15:20 4.25 7a Monika Poláková 73 žiak 00:05:41 18.25 7a Natalie Poláková 24 žiak 00:05:41 6 7a,7b Anabel Vizváry 5 kamarát 00:51:01 1.25 7a,7b Zoe Vizváry 9 súrodenec 00:28:23 2.25 7b Samuel Antálek 14 žiak 00:05:15 3.5 7b Tomáš Chrena 28 žiak 00:06:35 7 7b Patrik Gúth 42 kamarát 00:05:15 10.5 7b Anonym Anonym 13 žiak 00:10:58 3.25 7b Lubomir Kovarovic 30 kamarát 00:02:54 7.5 7b Gabriela Kovarovičová 13 žiak 00:10:58 3.25 7b Andrea Krátka 47 žiak 00:05:06 11.75 7b Jakub Kubina 46 žiak 00:05:10 11.5 7b Richard Kubo 11 iné 00:14:03 2.75 7b Patrik Malík 16 žiak 00:08:36 4 7b Soňa Matúšková 55 žiak 00:04:16 13.75 7b Marcel Mihál 14 rodič 00:03:34 3.5 7b Timotej Mihál 10 žiak 00:04:27 2.5 7b Andrej Riška 46 žiak 00:05:09 11.5 7b Lujza Rišková 57 žiak 00:06:53 14.25 7b Anonym Anonym 26 žiak 00:05:48 6.5 7b Lara Valachovičová 67 žiak 00:03:30 16.75 7b Zuzana Valachovičová 49 rodič 00:02:38 12.25 7b Michal Valla 9 iné 00:16:10 2.25 7b,9a Zuzana Valachovičová 31 rodič 00:03:16 7.75 7b,9b Andrej Kratky 45 rodič 00:11:00 11.25 8a Eva Antálková 4 žiak 00:13:22 1 8a Mária Danielová 1 žiak 04:01:55 0.25 8a Jakub Dujsík 16 žiak 00:08:47 4 8a Tomáš Hajdin 107 žiak 00:03:48 26.75 8a Valéria Heráková 8 kmarát 00:06:51 2 8a Samuel Horný 5 žiak 00:16:47 1.25 8a David Hudec 7 žiak 00:03:38 1.75 8a Tomáš Jurica 119 žiak 00:03:29 29.75 8a Eileen Klincová 19 žiak 00:07:31 4.75 8a Soňa Konečná 56 žiak 00:06:49 14 8a Dominik Konečný 32 súrodenec 00:04:37 8 8a Dušan Krajčík 21 iné 00:05:30 5.25 8a Jarmila Krajčíková 22 učiteľ 00:12:47 5.5 8a Oliver Kubina 10 súrodenec 00:22:50 2.5 8a Elizabet Kubinová 103 žiak 00:04:07 25.75 8a Terezia Kubinova 30 súrodenec 00:07:23 7.5 8a Chantal Markovičová 41 žiak 00:12:26 10.25 8a Natália Marônková 26 žiak 00:10:20 6.5 8a Sabina Mlčúchová 21 žiak 00:07:49 5.25 8a Martin Mráz 17 žiak 00:07:49 4.25 8a Kristián Palkovič 10 žiak 00:03:02 2.5 8a Anonym Anonym 1 iné 04:01:56 0.25 8a Dominika Rencsoková 102 žiak 00:04:11 25.5 8a Peter Zemánek 31 súrodenec 00:06:10 7.75 8a Romana Zemankova 78 rodič 00:05:13 19.5 8a Maria Zemankova 27 prarodič 00:13:38 6.75 8a Romana Zemánková 49 žiak 00:05:04 12.25 8a Sabina Zemankova 12 súrodenec 00:08:02 3 8b Michal Antálek 27 žiak 00:06:43 6.75 8b Izabela Antálková 71 žiak 00:03:45 17.75 8b Vanesa Barátová 16 žiak 00:03:51 4 8b Jakub Brabec 30 žiak 00:06:04 7.5 8b Laura Csernáková 52 žiak 00:05:36 13 8b Anonym Anonym 4 kamarát 00:13:16 1 8b Anonym Anonym 26 kamarát 00:07:20 6.5 8b Natália Halásová 5 žiak 00:10:42 1.25 8b Denisa Hnatova 30 kamarát 00:07:00 7.5 8b Alexandra Jakubcová 24 žiak 00:17:22 6 8b Matúš Královič 18 žiak 00:10:50 4.5 8b Anonym Anonym 4 žiak 00:19:50 1 8b Richard Polák 18 žiak 00:05:21 4.5 8b Karin Rišková 13 žiak 00:04:51 3.25 8b Anonym Anonym 1 žiak 00:54:13 0.25 8b Mário Žilavý 23 žiak 00:07:55 5.75 9a Anonym Anonym 56 kamarát 00:04:08 14 9a Ferdinand Baláž 96 žiak 00:04:20 24 9a Anonym Anonym 49 kamarát 00:04:46 12.25 9a Natália Brišková 1 žiak 00:54:13 0.25 9a Kristína Budovičová 42 žiak 00:04:24 10.5 9a Anonym Anonym 3 žiak 01:03:47 0.75 9a Anonym Anonym 42 kamarát 00:04:27 10.5 9a Anonym Anonym 9 kamarát 00:14:14 2.25 9a Anonym Anonym 26 súrodenec 00:07:22 6.5 9a Andrej Daniš 88 žiak 00:04:42 22 9a Natália Hajdinová 97 žiak 00:04:17 24.25 9a Nikola Hajdinová 26 žiak 00:06:47 6.5 9a Anonym Anonym 56 kamarát 00:04:11 14 9a Patrik Herda 7 žiak 00:15:09 1.75 9a Anonym Anonym 8 žiak 00:16:06 2 9a Michal Kalčík 69 žiak 00:06:12 17.25 9a Anonym Anonym 101 kamarát 00:04:06 25.25 9a Tímea Koščová 46 žiak 00:09:47 11.5 9a Matej Kubina 14 žiak 00:21:21 3.5 9a Denisa Libušová 58 žiak 00:07:32 14.5 9a Anonym Anonym 55 žiak 00:07:54 13.75 9a Radoslav Maderič 95 žiak 00:04:22 23.75 9a Kristián Malík 49 žiak 00:04:43 12.25 9a Petra Palkovičová 39 iné 00:14:09 9.75 9a Adriana Palkovičová 43 iné 00:04:15 10.75 9a Hana Palkovičová 23 učiteľ 00:08:25 5.75 9a Aneta Pernecká 17 žiak 00:11:29 4.25 9a Lukáš Pollák 59 iné 00:09:16 14.75 9a Natália Ralbovská 4 iné 01:02:11 1 9a Samuel Riška 23 žiak 00:05:52 5.75 9a Denisa Smolinská 59 žiak 00:07:22 14.75 9a Tomáš Valachovič 6 žiak 00:17:47 1.5 9b Marika Blaškovičová 14 učiteľ 00:12:42 3.5 9b Maruscha Blaškovičová 31 kamarát 00:05:26 7.75 9b Michal Drábek 52 žiak 00:04:34 13 9b Martin Drska 28 kamarát 00:02:44 7 9b Zita Dršková 41 iné 00:04:23 10.25 9b Jakub Gernát 3 žiak 00:05:27 0.75 9b Anonym Anonym 15 kamarát 00:13:01 3.75 9b Anonym Anonym 20 žiak 00:06:59 5 9b Alžbeta Anna Hvorecka 7 žiak 00:05:54 1.75 9b Karin Jurkovičová 109 žiak 00:03:52 27.25 9b Adrián Kovarovič 90 žiak 00:04:44 22.5 9b Viliam Krátky 95 žiak 00:04:26 23.75 9b Sophia Macejková 74 žiak 00:05:03 18.5 9b David Malík 37 žiak 00:03:56 9.25 9b Anonym Anonym 59 žiak 00:04:32 14.75 9b Melánia Rišková 44 žiak 00:09:00 11 9b Lukas Rusnak 46 kamarát 00:06:36 11.5 9b Anton Šimek 52 súrodenec 00:03:07 13 9b Mária Šimková 44 rodič 00:11:14 11 9b Anna Šimková 90 žiak 00:04:37 22.5 9b Simona Škodová 51 súrodenec 00:04:27 12.75 9b Erika Škodová 37 žiak 00:05:49 9.25 9b Tomáš Smolinský 101 žiak 00:04:10 25.25 9b Viktoria Sobolová 18 kamarát 00:05:12 4.5 9b Anonym Anonym 42 kamarát 00:05:14 10.5 9b Mária Székelyová 48 iné 00:03:45 12 9b Laura Vávrová 81 žiak 00:04:58 20.25 9b Eva Vrábelová 18 kamarát 00:17:02 4.5 ix Natália Palkovičová 6 iné 00:13:42 1.5 kx Anonym Anonym 8 kamarát 00:12:23 2

Predbežné výsledky behu - tretí deň - 7. 6. 2019

Pi, 06/07/2019 - 21:16

Tretí deň 6. ročníka Behu pre zdravie sa nám po búrkovej strede vydaril. Slnečné počasei prilákalo plný školský dvor bežcov.

Počet bežcov: 358
Počet odbehnutých kôl: 10566 (asi 2641km)  google.charts.load('current', {packages: ['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart_IcyCUoDNr6); function drawChart_IcyCUoDNr6() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['trieda', 'kôl na žiaka', { role: 'annotation' }], ['1a', 20.8, 20.8], ['1b', 17.2, 17.2], ['2a', 26.1, 26.1], ['2b', 34.3, 34.3], ['3a', 30.6, 30.6], ['3b', 23.8, 23.8], ['4a', 2.7, 2.7], ['4b', 39.1, 39.1], ['5a', 30.4, 30.4], ['5b', 39.2, 39.2], ['6a', 31.3, 31.3], ['6b', 27.0, 27.0], ['7a', 22.7, 22.7], ['7b', 18.5, 18.5], ['8a', 37.4, 37.4], ['8b', 9.9, 9.9], ['9a', 33.6, 33.6], ['9b', 37.9, 37.9], ]); var options = { bar: { groupWidth: '75%'}, 'isStacked': true, 'legend': {position: 'none'}, 'height':400 }; var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('chart_div_IcyCUoDNr6')); chart.draw(data, options); } $(window).resize(function(){ drawChart_IcyCUoDNr6(); }); Priemer odbehnutých kôl na žiaka  google.charts.load('current', {packages: ['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart_oZG3g5lqs1); function drawChart_oZG3g5lqs1() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['trieda', 'žiaci', 'súrodenci', 'učitelia', 'rodičia', 'prarodičia', 'kamaráti', 'iní'], ['1a', 117, 17, 0, 152, 8, 88, 54], ['1b', 126, 6, 0, 181, 8, 75, 1], ['2a', 273, 14, 0, 229, 49, 36, 0], ['2b', 263, 55, 19, 338, 0, 10, 69], ['3a', 395, 9, 49, 253, 8, 0, 21], ['3b', 281, 14, 10, 162, 19, 0, 87], ['4a', 54, 0, 0, 5, 0, 0, 0], ['4b', 368, 49, 0, 255, 24, 155, 9], ['5a', 609, 7, 3, 60, 0, 21, 0], ['5b', 531, 21, 18, 313, 30, 19, 49], ['6a', 284, 10, 0, 139, 0, 0, 192], ['6b', 375, 23, 34, 90, 0, 18, 0], ['7a', 323, 0, 0, 80, 0, 6, 0], ['7b', 253, 0, 0, 62, 0, 72, 20], ['8a', 419, 108, 8, 80, 19, 0, 1], ['8b', 104, 0, 0, 40, 0, 34, 0], ['9a', 520, 0, 0, 0, 0, 222, 65], ['9b', 556, 103, 0, 45, 0, 168, 0], ]); var options = { bar: { groupWidth: '75%'}, 'isStacked': true, 'height':400 }; var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('chart_div_oZG3g5lqs1')); chart.draw(data, options); } $(window).resize(function(){ drawChart_oZG3g5lqs1(); }); Počet odbehnutých kôl za jednotlivé triedy  google.charts.load('current', {packages: ['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart_XNthn5m6jL); function drawChart_XNthn5m6jL() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['rola', 'počet bežcov'], ['žiaci', 187], ['súrodenci', 26], ['učitelia', 7], ['rodičia', 74], ['prarodičia', 6], ['kamaráti', 31], ['iní', 27] ]); var options = { 'height':600 }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div_XNthn5m6jL')); chart.draw(data, options); } $(window).resize(function(){ drawChart_XNthn5m6jL(); }); Rozdelenie bežcov  google.charts.load('current', {packages: ['corechart']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawChart_I8e1li5GPM); function drawChart_I8e1li5GPM() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['rola', 'počet'], ['žiaci', 5851], ['súrodenci', 436], ['učitelia', 141], ['rodičia', 2484], ['prarodičia', 165], ['kamaráti', 924], ['iní', 568] ]); var options = { 'height':600 }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div_I8e1li5GPM')); chart.draw(data, options); } $(window).resize(function(){ drawChart_I8e1li5GPM(); }); Rozdelenie odbehnutých kôl

 

Triedne výsledky. $(document).ready(function() { $('#class3').DataTable({ "paging": false, "ordering": true, "filter": false, "info": false }); } ); 

 trieda spolu kôl žiaci súrodenci učitelia rodičia prarodičia kamaráti iní priemer kôl na žiaka priemerný čas kola 1a 436 117 17 0 152 8 88 54 20.8 00:12:03.3518 1b 396 126 6 0 181 8 75 1 17.2 03:15:44.0000 2a 601 273 14 0 229 49 36 0 26.1 00:06:39.7222 2b 754 263 55 19 338 0 10 69 34.3 00:03:10.4202 3a 734 395 9 49 253 8 0 21 30.6 00:10:16.6190 3b 572 281 14 10 162 19 0 87 23.8 00:06:56.6206 4a 59 54 0 0 5 0 0 0 2.7 00:18:20.2000 4b 860 368 49 0 255 24 155 9 39.1 00:07:07.6666 5a 700 609 7 3 60 0 21 0 30.4 00:14:38.5238 5b 981 531 21 18 313 30 19 49 39.2 00:11:23.8979 6a 625 284 10 0 139 0 0 192 31.3 00:04:27.9114 6b 540 375 23 34 90 0 18 0 27.0 00:14:33.3888 7a 409 323 0 0 80 0 6 0 22.7 01:03:39.6666 7b 407 253 0 0 62 0 72 20 18.5 00:15:00.0500 8a 635 419 108 8 80 19 0 1 37.4 04:01:56.0000 8b 178 104 0 0 40 0 34 0 9.9 00:07:44.6176 9a 807 520 0 0 0 0 222 65 33.6 00:12:43.8000 9b 872 556 103 0 45 0 168 0 37.9 00:06:01.6415

Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.

  Individuálne výsledky. $(document).ready(function() { $('#individual3').DataTable({ "paging": false, "ordering": true, "filter": false, "info": false }); } ); 

 trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola približný počet km 1a Laura Antálková 10 žiak 00:09:30.7000 2.5 1a Katarína Antálková 72 rodič 00:03:04.3472 18 1a Nela Antálková 6 súrodenec 00:09:49.0000 1.5 1a Anonym Anonym 17 žiak 00:07:09.3529 4.25 1a Martin Húšťava 24 rodič 00:03:28.3750 6 1a Nelly Húšťavová 19 žiak 00:04:51.1052 4.75 1a Melánia Jurkovičová 19 iné 00:09:30.0526 4.75 1a Roman Kováč 12 iné 00:12:50.1666 3 1a Žaneta Kováčová 20 rodič 00:08:59.5000 5 1a Anonym Anonym 9 žiak 00:14:35.3333 2.25 1a Terézia Lovecká 11 iné 00:14:45.6363 2.75 1a Jozef Lovecký 12 iné 00:12:51.1666 3 1a Natália Pribilová 24 žiak 00:10:15.4583 6 1a Anonym Anonym 8 žiak 00:13:30.0000 2 1a Anonym Anonym 55 kamarát 00:04:08.2000 13.75 1a Matko Skrabak 5 súrodenec 00:15:38.0000 1.25 1a Janko Skrabak 6 súrodenec 00:12:48.6666 1.5 1a Peter Škrabák 14 žiak 00:06:11.9285 3.5 1a Eliáš Jozef Vávra 15 žiak 00:07:01.5333 3.75 1a Alex Vignudelli 1 žiak 00:43:47.0000 0.25 1a,1b,3a Jarmila Ralbovská 23 prarodič 00:07:36.3913 5.75 1a,4b Michala Bayerova 44 kamarát 00:05:18.3863 11 1a,4b Martina Pribilová 41 rodič 00:05:43.8780 10.25 1a,4b Dianka Vankova 22 kamarát 00:11:11.5454 5.5 1a,4b,7b Gabriel Vignudelli 2 rodič 00:22:52.5000 0.5 1a,9b Eva Vavrova 30 rodič 00:06:34.4333 7.5 1b Katarína Danišová 7 rodič 00:11:37.5714 1.75 1b Dušan Danko 8 žiak 00:10:05.3750 2 1b Júlia Dršková 14 žiak 00:08:09.0000 3.5 1b Aleš Farkaš 43 rodič 00:03:24.0465 10.75 1b Martina Kinder 16 rodič 00:15:54.6875 4 1b Michal Kinder 9 kamarát 00:04:26.0000 2.25 1b Karol Németh 7 rodič 00:34:38.5714 1.75 1b Adam Németh 6 súrodenec 00:38:37.0000 1.5 1b Barbora Némethová 18 žiak 00:08:49.8333 4.5 1b Dominik Polák 38 žiak 00:05:38.6052 9.5 1b Miriam Poláková 45 rodič 00:04:39.3777 11.25 1b Anonym Anonym 10 žiak 00:11:44.1000 2.5 1b Lenka Salajková 1 iné 03:15:44.0000 0.25 1b Samuel Škoda 16 žiak 00:09:09.8750 4 1b Peter Skoda 26 rodič 00:05:59.0769 6.5 1b Maria Skodova 21 rodič 00:07:29.8095 5.25 1b Oliver Štiftner 22 žiak 00:07:43.2272 5.5 1b Peter Vavrek 66 kamarát 00:02:36.3030 16.5 1b,4b Mária Némethová 31 rodič 00:07:45.9354 7.75 2a Elena Balážová 9 rodič 00:07:11.6666 2.25 2a Nikola Balážová 21 žiak 00:08:06.2857 5.25 2a Marek Beňa 49 žiak 00:04:43.5714 12.25 2a Ondrej Beňa 36 žiak 00:06:46.5833 9 2a Monika Benova 43 rodič 00:05:32.5116 10.75 2a Alžbeta Interschusterová 15 rodič 00:07:34.6666 3.75 2a Prem Kumár 5 súrodenec 00:08:15.0000 1.25 2a Priti Kumarová 19 žiak 00:06:22.6315 4.75 2a Pavol Leška 10 kamarát 00:04:50.0000 2.5 2a Elizabeth Mrázová 11 žiak 00:21:50.4545 2.75 2a Diana Mrázová 43 žiak 00:05:31.9302 10.75 2a Jana Mrázová 51 rodič 00:05:49.5490 12.75 2a Hedviga Palkovicova 49 prarodič 00:09:50.8367 12.25 2a Anonym Anonym 43 žiak 00:05:34.6976 10.75 2a Henrieta Poláková 58 rodič 00:03:55.6724 14.5 2a Dominika Štvrtecká 13 rodič 00:05:42.5384 3.25 2a Dominika Štvrtecká 9 súrodenec 00:08:46.3333 2.25 2a Damián Štvrtecký 51 žiak 00:04:34.4705 12.75 2a Anonym Anonym 17 kamarát 00:07:19.8235 4.25 2a Anonym Anonym 9 kamarát 00:07:25.8888 2.25 2a,8b Erik Rencsok 79 rodič 00:02:48.8101 19.75 2b Kristian Belko 6 súrodenec 00:19:17.8333 1.5 2b Nikolas Belko 29 žiak 00:04:16.2068 7.25 2b Kamila Belková 16 rodič 00:07:09.0000 4 2b Richard Brožovič 36 žiak 00:04:44.9722 9 2b Róbert Brožovič 32 rodič 00:06:52.0625 8 2b Hanka Brožovičová 19 súrodenec 00:06:30.1052 4.75 2b Eva Brožovičová 60 rodič 00:03:25.8833 15 2b Gabriela Hajdinová 19 učiteľ 00:06:12.8421 4.75 2b Daniel Kotek 46 žiak 00:05:06.3260 11.5 2b Lucia Kotekova 58 rodič 00:03:55.7586 14.5 2b Matúš Marônek 42 žiak 00:04:29.7857 10.5 2b Pavol Mikulička 69 iné 00:03:10.4202 17.25 2b Michal Palkovic 5 súrodenec 00:05:33.0000 1.25 2b Bohdan Palkovic 24 rodič 00:03:53.9166 6 2b Katarina Palkovicova 17 rodič 00:07:10.2352 4.25 2b Nina Pečimonová 10 kamarát 00:19:23.6000 2.5 2b Emma Poláková 43 žiak 00:04:43.5348 10.75 2b David Rencsok 14 žiak 00:07:30.5714 3.5 2b Dominik Šmida 25 súrodenec 00:16:28.8800 6.25 2b Marek Šmida 23 rodič 00:17:59.8260 5.75 2b Filip Šmida 53 žiak 00:04:26.4716 13.25 2b Mirka Šmidová 48 rodič 00:04:49.2916 12 2b,3a Monika Poláková 52 rodič 00:03:24.5192 13 2b,6b,8a Lenka Maronkova 31 rodič 00:06:18.9032 7.75 2b,8a Anna Rencsokova 48 rodič 00:04:55.3750 12 3a Kristína Ábelová 39 učiteľ 00:04:46.9230 9.75 3a Anton Bada 26 rodič 00:04:07.4230 6.5 3a Jakub Bada 14 žiak 00:06:55.3571 3.5 3a Matej Bada 9 súrodenec 00:11:49.3333 2.25 3a Jana Badová 25 rodič 00:04:05.4000 6.25 3a Pavol Drška 37 rodič 00:04:25.6756 9.25 3a Aneta Dršková 12 rodič 00:04:10.8333 3 3a Aneta Dršková 45 žiak 00:05:16.0666 11.25 3a Martina Jorikova 24 rodič 00:06:00.5833 6 3a Anonym Anonym 56 žiak 00:03:38.6785 14 3a Radoslav Maderič 103 rodič 00:02:10.6504 25.75 3a Samuel Maderič 83 žiak 00:02:40.6746 20.75 3a Sofia Poláková 44 žiak 00:04:40.6136 11 3a Tamara Procházková 34 žiak 00:05:55.8235 8.5 3a Soňa Puškáčová 21 iné 00:10:16.6190 5.25 3a Emma Puškáčová 24 žiak 00:06:13.0833 6 3a Anonym Anonym 26 žiak 00:19:13.0384 6.5 3a Tomáš Viskup 69 žiak 00:03:19.5507 17.25 3a,3b Denisa Horečná 19 učiteľ 00:06:12.9473 4.75 3b Jozef Baláž 36 žiak 00:06:36.2500 9 3b Sofia Baníková 30 žiak 00:17:37.0666 7.5 3b Kristián Drška 35 žiak 00:04:06.6000 8.75 3b Marian Macejka 19 rodič 00:14:49.3684 4.75 3b Estella Macejková 8 žiak 00:32:47.3750 2 3b Sofia Ondrovičová 43 žiak 00:05:32.6046 10.75 3b Katarína Ondrovičová 56 rodič 00:04:07.0000 14 3b Dominik Palkovič 20 žiak 00:05:03.2500 5 3b Nela Palkovičová 14 súrodenec 00:07:21.9285 3.5 3b Katarina Palkovičová 11 rodič 00:09:29.9090 2.75 3b Marek Polák 66 iné 00:03:24.2727 16.5 3b Patrik Polák 20 iné 00:10:36.0000 5 3b Jasmína Poláková 32 žiak 00:07:12.3437 8 3b Jozefina Prochazkova 19 prarodič 00:10:11.4210 4.75 3b Samuel Ruppert 8 žiak 00:27:34.5000 2 3b Ela Salajková 1 iné 02:47:24.0000 0.25 3b Nina Škodová 42 žiak 00:05:38.8809 10.5 3b Magda Škodová 53 rodič 00:04:17.9622 13.25 3b Agáta Štiftnerová 27 žiak 00:06:05.1851 6.75 3b,7a Monika Poláková 45 rodič 00:04:58.5333 11.25 4a Denis Herák 15 žiak 00:05:08.7333 3.75 4a Nicolas Kopiar 11 žiak 00:03:59.2727 2.75 4a Adam Pavelka 22 žiak 00:08:02.5000 5.5 4a Roman Valúšek 6 žiak 00:15:17.0000 1.5 4a Silvia Valúšková 5 rodič 00:18:20.2000 1.25 4b Katarína Bada 32 žiak 00:07:38.6875 8 4b Mária Baďurová 24 prarodič 00:08:21.9166 6 4b Linda Dvorská 16 žiak 00:05:52.8750 4 4b Martin Hyc 44 rodič 00:04:10.2045 11 4b Matej Hyc 26 žiak 00:07:30.1538 6.5 4b Jana Hycová 31 rodič 00:06:01.4516 7.75 4b Nataša Hycová 9 súrodenec 00:21:50.0000 2.25 4b Natália Kollárová 16 žiak 00:09:09.1875 4 4b Anonym Anonym 13 rodič 00:11:16.6153 3.25 4b Elizabeth Maxianová 4 iné 00:08:01.0000 1 4b Martin Novák 12 žiak 00:05:33.7500 3 4b Anna Maria Palkovičová 5 iné 00:06:25.0000 1.25 4b Adam Pavlovič 33 kamarát 00:07:23.6363 8.25 4b Lenka Pavlovičová 45 kamarát 00:05:18.2444 11.25 4b Simona Poláková 11 žiak 00:08:19.4545 2.75 4b Tomáš Pribila 55 žiak 00:04:13.8181 13.75 4b Martin Riška 27 rodič 00:05:26.0740 6.75 4b Filip Riška 72 žiak 00:03:06.0694 18 4b Oliver Riška 30 žiak 00:04:35.5333 7.5 4b Lucia Rišková 52 rodič 00:04:15.9807 13 4b Amélia Rišková 17 súrodenec 00:11:51.0588 4.25 4b Fabian Šimek 49 žiak 00:04:48.9387 12.25 4b Sofia Šimková 23 súrodenec 00:04:17.8260 5.75 4b Oľga Šimková 51 rodič 00:04:31.3529 12.75 4b Erik Smolinský 45 žiak 00:05:13.9555 11.25 4b Kristian Vignudelli 4 žiak 00:11:56.7500 1 4b,9b Oliver Pavlak 38 kamarát 00:06:13.9473 9.5 4b,9b Ivona Pavlakova 50 kamarát 00:04:43.8200 12.5 5a Vanessa Antálková 51 žiak 00:04:38.1372 12.75 5a Patrícia Balážová 17 rodič 00:08:37.4705 4.25 5a Adam Balázs 31 žiak 00:05:20.5483 7.75 5a Michal Drška 3 učiteľ 00:39:37.0000 0.75 5a Adela Hyránková 51 žiak 00:04:38.0980 12.75 5a Anonym Anonym 19 žiak 00:06:05.5789 4.75 5a Sandra Kovarovičová 21 žiak 00:07:00.0000 5.25 5a Ema Královičová 43 žiak 00:05:33.5581 10.75 5a Sára Macejková 37 žiak 00:05:04.0270 9.25 5a Michal Palkovič 27 žiak 00:07:01.4074 6.75 5a Kristína Palkovičová 53 žiak 00:04:26.0754 13.25 5a Sebastian Pavlovič 56 žiak 00:04:11.3928 14 5a Emma Pernecká 21 kamarát 00:14:38.5238 5.25 5a David Polák 57 žiak 00:04:05.5789 14.25 5a Natalia Ralbovska 7 súrodenec 00:36:57.2857 1.75 5a Anonym Anonym 32 žiak 00:06:06.2812 8 5a Karolína Šimková 40 žiak 00:04:59.2500 10 5a LAURA Simkova 35 žiak 00:05:46.2571 8.75 5a Viera Smolinská 43 rodič 00:04:42.0000 10.75 5a René Smolinský 56 žiak 00:04:11.9285 14 5b Alena Badová 27 rodič 00:08:57.5555 6.75 5b Hana Brunovska 18 kamarát 00:16:24.2222 4.5 5b Patrik Chocholáček 11 iné 00:05:32.8181 2.75 5b Viera Chocholáčková 5 iné 00:23:16.0000 1.25 5b Ján Cintula 47 žiak 00:04:53.8510 11.75 5b Vanesa Dominiková 41 žiak 00:04:45.9024 10.25 5b Roman Exner 16 rodič 00:06:05.1875 4 5b Alexandra Exnerová 6 žiak 00:16:43.1666 1.5 5b Matej Hesek 20 žiak 00:07:43.0000 5 5b Jana Heskova 12 rodič 00:21:23.3333 3 5b Anonym Anonym 21 žiak 00:07:44.4761 5.25 5b Erika Korcová 29 rodič 00:08:29.8965 7.25 5b Ľubomír Krajčír 1 kamarát 03:59:04.0000 0.25 5b Priya Kumarová 6 žiak 00:10:36.3333 1.5 5b Marek Maderič 24 rodič 00:07:54.7083 6 5b Tomáš Maderič 55 žiak 00:04:17.2727 13.75 5b Natália Maderičová 14 súrodenec 00:13:48.1428 3.5 5b Eric Mlinarcic 9 žiak 00:09:12.5555 2.25 5b Martin Ondriska 71 rodič 00:02:44.3380 17.75 5b Matúš Ondriska 1 iné 03:59:05.0000 0.25 5b Lukáš Ondriska 32 iné 00:04:26.4062 8 5b Jana Ondriskova 7 rodič 00:17:12.8571 1.75 5b Rebeka Ondriskova 7 súrodenec 00:13:08.2857 1.75 5b Anna Ondriskova 30 prarodič 00:05:41.7333 7.5 5b Stela Ondrisková 36 žiak 00:04:49.6666 9 5b Andrej Pelikán 42 žiak 00:04:35.0714 10.5 5b Andrea Polachová 18 učiteľ 00:16:26.3888 4.5 5b Viktória Poláková 11 žiak 00:05:36.9090 2.75 5b Matej Riška 23 žiak 00:04:59.0434 5.75 5b Karin Rišková 12 žiak 00:24:42.4166 3 5b Monika Rišková 38 rodič 00:04:43.0000 9.5 5b Šimon Sálus 63 žiak 00:03:38.1746 15.75 5b Samuel Šimek 41 žiak 00:04:50.3170 10.25 5b Romana Škodová 31 rodič 00:07:19.6451 7.75 5b Soňa Smolinská 51 žiak 00:04:31.0000 12.75 5b Lubomira Smolinska 58 rodič 00:04:01.5862 14.5 5b Roderika Sofková 47 žiak 00:04:05.9787 11.75 6a Jaroslav Hačunda 38 žiak 00:04:21.5000 9.5 6a Jaroslav Hačunda 52 rodič 00:03:03.8461 13 6a Michala Hačundová 50 rodič 00:03:46.3200 12.5 6a Anonym Anonym 13 žiak 00:05:05.7692 3.25 6a Natália Libušová 31 žiak 00:06:32.5483 7.75 6a Pavol Maxian 37 rodič 00:02:32.0270 9.25 6a Boris Maxian 38 iné 00:02:29.0526 9.5 6a Filip Maxian 71 žiak 00:03:09.2112 17.75 6a Natália Mrázová 33 žiak 00:07:19.7272 8.25 6a Karolína Pavlíková 19 žiak 00:08:35.5263 4.75 6a Estella Prokopiusová 42 žiak 00:05:38.2619 10.5 6a Dušan Valúšek 39 iné 00:04:48.3589 9.75 6a Lilly Valúšková 18 iné 00:10:58.2777 4.5 6a Ella Valúšková 23 iné 00:08:40.9130 5.75 6a Gabriela Valúšková 74 iné 00:02:24.5810 18.5 6a Lenka Viskupová 20 žiak 00:08:17.1000 5 6a Iveta Záslavová 7 žiak 00:08:20.1428 1.75 6a Anonym Anonym 10 žiak 00:06:45.9000 2.5 6a Anonym Anonym 10 súrodenec 00:06:45.3000 2.5 6b Matúš Graulík 39 žiak 00:04:18.6153 9.75 6b Anonym Anonym 35 žiak 00:06:47.1714 8.75 6b Bianka Húšťavová 39 žiak 00:06:08.0000 9.75 6b Milan Kopiar 13 rodič 00:03:24.0769 3.25 6b Anonym Anonym 43 žiak 00:05:32.7674 10.75 6b Zuzana Libušová 23 rodič 00:13:33.6521 5.75 6b Nelinka Malikova 18 kamarát 00:14:33.3888 4.5 6b Andrea Marônková 29 žiak 00:06:44.9310 7.25 6b Barbora Michálková 34 učiteľ 00:05:39.7058 8.5 6b Michal Mráz 23 žiak 00:03:01.8695 5.75 6b Anonym Anonym 36 žiak 00:04:00.0277 9 6b David Polák 37 žiak 00:05:48.2432 9.25 6b Jakub Ralbovský 60 žiak 00:03:46.0833 15 6b Anonym Anonym 23 súrodenec 00:08:22.5217 5.75 6b Michal Sirka 34 žiak 00:04:09.6764 8.5 6b Maria Valachovičová 44 rodič 00:04:14.3636 11 7a Petra Dvorská 20 žiak 00:07:16.7000 5 7a Richard Franz 54 žiak 00:04:22.7962 13.5 7a Peter Hačunda 31 rodič 00:04:08.3225 7.75 7a Lívia Hačundová 41 žiak 00:05:42.2926 10.25 7a Martina Hačundová 26 rodič 00:05:29.2692 6.5 7a Nina Hesková 55 žiak 00:04:13.9454 13.75 7a Gabriela Huttová 18 žiak 00:06:13.1666 4.5 7a Karin Kováčová 26 žiak 00:07:08.6923 6.5 7a Vivienne Markovičová 9 žiak 00:05:30.1111 2.25 7a Magdaléna Michálková 19 žiak 00:07:38.3684 4.75 7a Anonym Anonym 6 kamarát 01:03:39.6666 1.5 7a Adela Pavelková 41 žiak 00:04:54.0487 10.25 7a Monika Poláková 40 žiak 00:05:55.9250 10 7b Tomáš Chrena 7 žiak 00:09:26.0000 1.75 7b Patrik Gúth 42 kamarát 00:05:15.6904 10.5 7b Lubomir Kovarovic 30 kamarát 00:02:54.9666 7.5 7b Andrea Krátka 10 žiak 00:04:49.4000 2.5 7b Jakub Kubina 46 žiak 00:05:10.6956 11.5 7b Richard Kubo 11 iné 00:14:03.0000 2.75 7b Patrik Malík 16 žiak 00:08:36.8125 4 7b Soňa Matúšková 55 žiak 00:04:16.4000 13.75 7b Andrej Riška 46 žiak 00:05:09.8695 11.5 7b Lujza Rišková 34 žiak 00:05:57.9705 8.5 7b Lara Valachovičová 39 žiak 00:03:23.2820 9.75 7b Zuzana Valachovičová 49 rodič 00:02:38.8571 12.25 7b Michal Valla 9 iné 00:16:09.7777 2.25 7b,9b Andrej Kratky 25 rodič 00:12:24.5600 6.25 8a Eva Antálková 4 žiak 00:13:22.5000 1 8a Mária Danielová 1 žiak 04:01:55.0000 0.25 8a Jakub Dujsík 12 žiak 00:07:54.4166 3 8a Tomáš Hajdin 64 žiak 00:03:36.0000 16 8a Valéria Heráková 8 žiak 00:06:51.3750 2 8a Tomáš Jurica 72 žiak 00:03:12.2500 18 8a Eileen Klincová 14 žiak 00:06:56.5000 3.5 8a Soňa Konečná 32 žiak 00:07:13.4375 8 8a Jarmila Krajčíková 8 učiteľ 00:12:09.5000 2 8a Oliver Kubina 10 súrodenec 00:22:50.0000 2.5 8a Elizabet Kubinová 60 žiak 00:03:55.4333 15 8a Terezia Kubinova 30 súrodenec 00:07:23.3666 7.5 8a Chantal Markovičová 17 žiak 00:18:33.2352 4.25 8a Natália Marônková 12 žiak 00:08:12.5000 3 8a Sabina Mlčúchová 9 žiak 00:06:20.1111 2.25 8a Martin Mráz 12 žiak 00:07:15.9166 3 8a Kristián Palkovič 10 žiak 00:03:02.0000 2.5 8a Anonym Anonym 1 iné 04:01:56.0000 0.25 8a Dominika Rencsoková 59 žiak 00:04:01.0508 14.75 8a Peter Zemanek 56 súrodenec 00:04:13.3035 14 8a Romana Zemankova 46 rodič 00:04:51.7608 11.5 8a Maria Zemankova 19 prarodič 00:10:11.5263 4.75 8a Romana Zemánková 33 žiak 00:03:56.0000 8.25 8a Sabina Zemankova 12 súrodenec 00:08:02.7500 3 8b Izabela Antálková 30 žiak 00:04:13.5333 7.5 8b Laura Csernáková 38 žiak 00:06:01.6315 9.5 8b Anonym Anonym 4 kamarát 00:13:16.2500 1 8b Natália Halásová 5 žiak 00:10:42.0000 1.25 8b Denisa Hnatova 30 kamarát 00:07:00.4000 7.5 8b Alexandra Jakubcová 12 žiak 00:23:31.4166 3 8b Richard Polák 18 žiak 00:05:21.2222 4.5 8b Anonym Anonym 1 žiak 00:54:13.0000 0.25 9a Anonym Anonym 56 kamarát 00:04:08.5000 14 9a Ferdinand Baláž 64 žiak 00:03:34.3125 16 9a Anonym Anonym 49 kamarát 00:04:46.4285 12.25 9a Natália Brišková 1 žiak 00:54:13.0000 0.25 9a Anonym Anonym 3 žiak 01:03:47.3333 0.75 9a Andrej Daniš 51 žiak 00:04:25.1372 12.75 9a Nikol Hajdinová 26 žiak 00:06:47.0384 6.5 9a Natália Hajdinová 57 žiak 00:04:01.2105 14.25 9a Anonym Anonym 56 kamarát 00:04:11.3392 14 9a Michal Kalčík 46 žiak 00:05:13.0217 11.5 9a Anonym Anonym 61 kamarát 00:03:48.1147 15.25 9a Tímea Koščová 26 žiak 00:11:30.1153 6.5 9a Matej Kubina 6 žiak 00:32:17.0000 1.5 9a Denisa Libušová 39 žiak 00:06:10.1538 9.75 9a Natália Lovecká 36 žiak 00:06:39.9444 9 9a Radoslav Maderič 53 žiak 00:04:22.5283 13.25 9a Kristián Malík 49 žiak 00:04:43.5102 12.25 9a Petra Palkovičová 26 iné 00:11:09.3076 6.5 9a Lukáš Pollák 35 iné 00:08:14.8571 8.75 9a Natália Ralbovská 4 iné 01:02:11.2500 1 9a Samuel Riška 23 žiak 00:05:52.5652 5.75 9a Denisa Smolinská 40 žiak 00:05:58.8250 10 9b Michal Drábek 52 žiak 00:04:34.5576 13 9b Martin Drska 28 kamarát 00:02:44.5357 7 9b Jakub Gernát 3 žiak 00:05:27.6666 0.75 9b Alžbeta Hvorecka 7 žiak 00:05:54.5714 1.75 9b Karin Jurkovičová 65 žiak 00:03:35.8769 16.25 9b Adrián Kovarovič 54 žiak 00:04:23.4444 13.5 9b Viliam Krátky 62 žiak 00:03:44.2741 15.5 9b Sophia Macejková 40 žiak 00:04:33.8250 10 9b David Malík 37 žiak 00:03:56.1891 9.25 9b Anonym Anonym 39 žiak 00:03:07.1282 9.75 9b Melánia Rišková 5 žiak 00:45:00.0000 1.25 9b Lukas Rusnak 18 kamarát 00:05:57.3888 4.5 9b Anton Šimek 52 súrodenec 00:03:07.1153 13 9b Anna Šimková 50 žiak 00:04:36.2600 12.5 9b Mária Šimková 17 rodič 00:18:04.4705 4.25 9b Simona Škodová 51 súrodenec 00:04:27.7450 12.75 9b Erika Škodová 37 žiak 00:05:49.0540 9.25 9b Tomáš Smolinský 61 žiak 00:03:48.6557 15.25 9b Viktoria Sobolová 18 kamarát 00:05:12.8333 4.5 9b Anonym Anonym 42 kamarát 00:05:14.3095 10.5 9b Laura Vávrová 44 žiak 00:04:58.2045 11 9b Eva Vrábelová 18 kamarát 00:17:02.0555 4.5

Helpful Advice You Require About Minerals And Vitamins

St, 06/05/2019 - 12:17

How much do you actually understand about vitamins and minerals? Have you any idea which ones you require forever wellness, and the ones that are much less essential? Is it possible to determine the brand names offering the best? If you require help looking for these health supplements, read on for several helpful suggestions.Usually do not presume that it must be generally secure for taking any nutritional vitamins you need. If you have certain medical conditions, it might be rather hazardous to take a number of types. You should also take care by taking prescribed drugs given that consuming a number of vitamins might cause a poor discussion along with them.When you are with a lack of the vitamin supplement section, you should look at changing your diet program. Although people take this like a sign that they need to go to the shop and get a nutritional supplement, most of the vitamins and minerals you will need may be found in food items. Do some research in order to evaluate which adjustments have to be produced.To increase the resiliency of your body, attempt using flax seed oils and turmeric. Both of these will help decrease inflammation in the body. They could also safeguard you from sickness. There are gas mixes of these two that are recognized to assist the joint parts, along with bettering head and cardiovascular system well being.Ascorbic Acid is amongst the best vitamins that one could take. It encourages cells development, reduces many forms of cancer threats, assists with blood flow mobile creation and quickens the healing process. Broccoli, peppers, grapefruits, tomato plants, and numerous types of other food items are common full of vitamin C. You may also require a supplement which has ascorbic acid.Make sure you get an ample amount of specific nutritional vitamins in your daily diet. For multivitamins, try to get 100% of the listed advised daily allowance. By taking the maximum volume, you are able to try and get an ample amount of the specified nutritional vitamins in your daily diet to preserve good health.Folic acid prevents delivery disorders, certain cancer, stroke and coronary disease. This B supplement is included with flour, cool cereal and pasta. Additionally, numerous leafy veggies, melons, legumes and meats include folate. Folate is used to take care of Alzheimer's, macular damage, RLS, neuropathy, brittle bones and also other signs of aging.Question your medical professional to provide a physical examination to check on for mineral and vitamin insufficiencies. This is the first step in deciding which nutritional supplements you will need far more urgently.Should you give your young kids nutritional vitamin supplements ensure that you keep these kept out of reach from the young children. Most children's vitamin supplements are flavoured and nearly the same as chocolate. This is certainly to motivate kids to take them. However, it may also result in children puzzling these with chocolate. Since it is possible to overdose on nutritional vitamins, place them out of reach.Generally tell your medical doctor when you are getting nutritional or nutrient dietary supplements while you are prescribed medication. Some suggested prescription drugs interact with certain natural vitamins, which could decrease or boost the potency of the drug. This may have bad implications on your own physique if you do not tell your medical professional of nutritional supplements you are taking ahead of time.konto osobiste rankingIn the current challenging financial state, people frequently disregard their health consuming from $ selections as well as other low quality causes of foods which deprive it of your required vitamins and minerals it must have to prosper. Consider taking hold of some important vitamin supplements to improve your defenses towards colds as well as to support your system to enhance fat loss.If you are planning to possess a child any time soon, vitamin b folic acid is necessary. This source of nourishment is commonly used in brain development in the fetus and once you're very low, flaws can appear. The truth is, taking a whole prenatal supplement if you are trying to get expecting is a superb reward.Flax seed and turmeric oils are great nutrition to increase your wholesome program. They're anti-inflammatory health supplements that will protect against health problems. Your important joints, in addition to your heart and head, will manage to benefit by flax seed essential oil dietary supplements.Lessen your liquor intake. Alcoholic beverages is usually toxic to natural vitamins. Vitamin supplements can drop their performance or come to be pointless when confronted with alcoholic beverages. Federal drug administration suggestions call for at most 21 units of alcohol for females and 14 males weekly. Stay within these limitations to maximize the consequences of your vitamin degrees.When you are on bloodstream thinners, make sure you speak with your doctor prior to taking nutritional K. This supplement can stop the impact of your respective medications, ultimately causing main well being implications. Usually permit your physician know if you want to take a nutritional supplement in case you are on any prescription medications.Potassium, or maybe the good sea salt, is very important in relation to blood pressure legislation and also other operations of your physique. Adequate amounts of potassium in what you eat is available when you eat a lot of total plant portions. This will likely normally also reduce your consumption of unhealthy refined food.Load up a boiled egg for lunch or dinner. Iron is vital to the system, nevertheless tough to preserve suitable amounts. Boiled ovum are loaded with protein, steel and Natural vitamins A and B. Ingesting a boiled egg daily will help you to dietary supplement these nutrition and assist you to keep a healthy steel stability your body needs.Raise the shelf life of your leafy vegetables and help them maintain their nutrients by storing them effectively. Rinse off these foods whenever you bring them home in the food market. Shake off excess h2o and cover in pieces of paper bath towels. Then store the leafy vegetables inside a fridge safe-keeping box to prolong life expectancy.When you are searching for a multi-vitamin, seek out people who contain completely in the everyday importance of the majority of the ingredients. Given that you are planning to boost your nutrients, you need to obtain the most advantage probable. Should they include very little for each person nutrient, there is no part of consuming them in any way.As we discussed, discovering the right nutritional vitamins forever well being is not really as elementary as you might think. Luckily, the right advice could make this task a great deal less complicated. The very next time which you shop for dietary supplements, continue to keep the following tips at heart. They will allow you to locate what you require.

Predbežné výsledky behu - prvý deň - 03. 05. 2018

Ut, 06/04/2019 - 02:05

Odštartovali sme prvé kolo 6. ročníka Behu pre zdravie.

Počet bežcov prveho dňa: 360
Počet odbehnutých kôl: 8138 (asi 2034km) Na spracovaní výsledkov prvého dňa ešte pracujeme!   Triedne výsledky. $(document).ready(function() { $('#class1').DataTable({ "paging": false, "ordering": true, "filter": false, "info": false }); } ); 

 trieda spolu kôl žiaci súrodenci učitelia rodičia prarodičia kamaráti iní priemer kôl na žiaka priemerný čas kola 1a 245 187 0 0 58 0 0 0 11.7 00:04:48.5862 1b 139 81 0 0 58 0 0 0 6.0 00:02:44.0779 2a 217 145 0 0 72 0 0 0 10.3 00:04:11.6805 2b 363 241 9 17 96 0 0 0 16.5 00:05:05.8541 3a 322 262 0 0 60 0 0 0 14.0 00:04:22.1265 3b 223 223 0 0 0 0 0 0 9.7 00:06:15.6905 4a 151 132 0 0 19 0 0 0 6.9 00:05:35.1578 4b 332 293 0 0 21 0 18 0 15.8 00:02:40.5000 5a 375 375 0 0 0 0 0 0 17.0 00:04:53.2826 5b 504 504 0 0 0 0 0 0 21.9 00:05:05.8630 6a 471 268 0 0 0 0 0 203 23.6 00:04:23.1921 6b 212 212 0 0 0 0 0 0 9.6 00:05:23.5613 7a 379 379 0 0 0 0 0 0 18.0 00:05:09.0791 7b 186 176 0 0 10 0 0 0 8.5 00:05:51.4736 8a 293 293 0 0 0 0 0 0 17.2 00:05:03.7167 8b 176 176 0 0 0 0 0 0 9.8 00:04:40.3011 9a 366 324 0 0 0 0 0 42 15.3 00:04:03.8809 9b 343 333 0 0 10 0 0 0 14.3 00:05:51.4736

Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.

  Individuálne výsledky. $(document).ready(function() { $('#individual1').DataTable({ "paging": false, "ordering": true, "filter": false, "info": false }); } ); 

 trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola približný počet km ,9a Adriana Palkovičová 42 iné 00:04:03.8809 10.5 1a Anonym Anonym 20 žiak 00:07:25.8000 5 1a Katarína Antálková 39 rodič 00:03:25.2820 9.75 1a Anonym Anonym 29 žiak 00:05:31.5862 7.25 1a Adam Džogan 24 žiak 00:03:34.1666 6 1a Soňa Hušková 11 žiak 00:05:33.5454 2.75 1a Alexandra Ivanová 5 žiak 00:20:59.0000 1.25 1a Ivana Ivanová 19 rodič 00:07:39.5789 4.75 1a Roman Kováč 8 žiak 00:06:52.3750 2 1a Natália Pribilová 22 žiak 00:05:55.7727 5.5 1a Liliana Rosová 7 žiak 00:03:43.7142 1.75 1a Peter Škrabák 38 žiak 00:04:36.1842 9.5 1a Anonym Anonym 23 žiak 00:04:53.9130 5.75 1b Aleš Farkaš 38 rodič 00:02:07.0263 9.5 1b Anonym Anonym 23 žiak 00:05:49.2608 5.75 1b Anonym Anonym 4 žiak 00:08:00.0000 1 1b Anonym Anonym 28 žiak 00:04:47.7142 7 1b Anonym Anonym 26 žiak 00:05:25.1923 6.5 1b,3a Lubica Prochazkova 39 rodič 00:03:20.1794 9.75 2a Nikola Balážová 22 žiak 00:07:12.3181 5.5 2a Elena Balážová 25 rodič 00:04:50.6400 6.25 2a Richard Hušek 15 žiak 00:04:00.8666 3.75 2a Priti Kumarová 15 žiak 00:06:56.5333 3.75 2a Elizabeth Mrázová 5 žiak 00:17:13.2000 1.25 2a Diana Mrázová 13 žiak 00:08:52.3076 3.25 2a Anonym Anonym 34 žiak 00:04:57.0294 8.5 2a Anonym Anonym 41 žiak 00:04:25.2926 10.25 2a Henrieta Poláková 47 rodič 00:03:50.9787 11.75 2b Nikolas Belko 6 žiak 00:04:09.6666 1.5 2b Richard Brožovič 38 žiak 00:04:09.8684 9.5 2b Eva Brožovičová 40 rodič 00:03:53.4000 10 2b Hanka Brožovičová 9 súrodenec 00:04:31.6666 2.25 2b Dan Galba 12 žiak 00:10:14.0833 3 2b Dominik Horváth 17 žiak 00:09:53.2352 4.25 2b Daniel Kotek 36 žiak 00:05:01.5277 9 2b Lucia Kotekova 28 rodič 00:06:34.7500 7 2b Anonym Anonym 20 žiak 00:06:23.7000 5 2b Natália Makay 10 žiak 00:08:29.6000 2.5 2b Anonym Anonym 38 žiak 00:04:51.2631 9.5 2b Katarína Palkovičová 17 učiteľ 00:09:45.5882 4.25 2b Emma Poláková 15 žiak 00:06:13.2000 3.75 2b David Rencsok 22 žiak 00:07:35.1818 5.5 2b Andrea Tománková 28 rodič 00:05:20.4642 7 2b Anonym Anonym 27 žiak 00:05:29.4814 6.75 3a Jakub Bada 17 žiak 00:10:50.2941 4.25 3a Jana Badová 34 rodič 00:05:18.1176 8.5 3a Aneta Dršková 37 žiak 00:04:57.4594 9.25 3a Anonym Anonym 5 žiak 00:08:59.2000 1.25 3a Anonym Anonym 33 žiak 00:04:56.6969 8.25 3a Samuel Maderič 67 žiak 00:02:34.6417 16.75 3a Anonym Anonym 7 žiak 00:06:33.2857 1.75 3a Marta Poláková 6 rodič 00:05:47.5000 1.5 3a Sofia Poláková 11 žiak 00:12:03.7272 2.75 3a Tamara Procházková 36 žiak 00:05:06.7222 9 3a Emma Puškáčová 9 žiak 00:03:59.3333 2.25 3a Anonym Anonym 3 žiak 00:05:40.3333 0.75 3a Tomáš Viskup 37 žiak 00:04:02.4864 9.25 3b Šimon Ábela 16 žiak 00:09:37.5000 4 3b Jozef Baláž 14 žiak 00:07:13.0000 3.5 3b Anonym Anonym 4 žiak 00:04:10.5000 1 3b Lukáš Maderič 20 žiak 00:06:09.1500 5 3b Sofia Ondrovičová 35 žiak 00:05:05.1428 8.75 3b Dominik Palkovič 32 žiak 00:05:47.5000 8 3b Jasmína Poláková 18 žiak 00:08:35.0000 4.5 3b Anonym Anonym 31 žiak 00:05:58.1612 7.75 3b Nina Škodová 34 žiak 00:05:15.8529 8.5 3b Agáta Štiftnerová 19 žiak 00:06:18.0526 4.75 4a Samuel Bartal 20 žiak 00:06:52.3500 5 4a Hana Čechánkovã 19 rodič 00:05:35.1578 4.75 4a Ema Čechánková 19 žiak 00:06:46.4210 4.75 4a Nicolas Kopiar 13 žiak 00:07:16.0769 3.25 4a Anonym Anonym 2 žiak 00:05:30.5000 0.5 4a Klára Malinovská 16 žiak 00:05:59.1250 4 4a Adam Pavelka 23 žiak 00:08:21.6521 5.75 4a Anonym Anonym 31 žiak 00:05:27.9677 7.75 4a Lea Žilková 8 žiak 00:16:53.5000 2 4b Katarína Bada 17 žiak 00:05:48.8823 4.25 4b Matej Hyc 23 žiak 00:03:46.8695 5.75 4b Jana Hycová 8 rodič 00:10:36.3750 2 4b Alex Jurica 23 žiak 00:04:11.6521 5.75 4b Natália Kollárová 20 žiak 00:06:28.6500 5 4b Anonym Anonym 15 žiak 00:08:27.8000 3.75 4b Martin Novák 23 žiak 00:05:02.5217 5.75 4b Iveta Pečimonová 18 kamarát 00:02:40.5000 4.5 4b Tomáš Pribila 48 žiak 00:03:46.4375 12 4b Filip Riška 40 žiak 00:04:11.7000 10 4b Lucia Rišková 13 rodič 00:02:21.0769 3.25 4b Fabian Šimek 40 žiak 00:04:36.7000 10 4b Erik Smolinský 44 žiak 00:04:03.4772 11 5a Vanessa Antálková 37 žiak 00:05:03.3513 9.25 5a Anonym Anonym 4 žiak 00:04:21.2500 1 5a Adela Hyránková 38 žiak 00:04:40.2894 9.5 5a Anonym Anonym 9 žiak 00:04:59.3333 2.25 5a Jakub Kalamen 19 žiak 00:05:31.4210 4.75 5a Sandra Kovarovičová 30 žiak 00:05:31.1000 7.5 5a Ema Královičová 31 žiak 00:05:57.6774 7.75 5a Sára Macejková 16 žiak 00:04:26.1250 4 5a Michal Palkovič 18 žiak 00:08:35.6111 4.5 5a Kristína Palkovičová 36 žiak 00:05:13.3611 9 5a Sebastian Pavlovič 50 žiak 00:03:37.7000 12.5 5a Laura Šimková 27 žiak 00:05:04.1481 6.75 5a Anonym Anonym 2 žiak 00:05:30.5000 0.5 5a René Smolinský 53 žiak 00:03:22.3773 13.25 5a Matej Vanek 5 žiak 00:05:49.6000 1.25 5b Samuel Božík 9 žiak 00:05:16.1111 2.25 5b Ján Cintula 35 žiak 00:05:02.4857 8.75 5b Anonym Anonym 34 žiak 00:05:23.3235 8.5 5b Vanesa Dominiková 43 žiak 00:04:12.5348 10.75 5b Alexandra Exnerová 16 žiak 00:06:34.7500 4 5b Matej Hesek 26 žiak 00:04:51.1538 6.5 5b Anonym Anonym 8 žiak 00:12:46.3750 2 5b Priya Kumarová 11 žiak 00:08:33.8181 2.75 5b Tomáš Maderič 46 žiak 00:03:56.4782 11.5 5b Erik Minarčík 5 žiak 00:06:25.4000 1.25 5b Stela Ondrisková 36 žiak 00:04:57.6388 9 5b Anonym Anonym 20 žiak 00:04:30.8000 5 5b Anonym Anonym 16 žiak 00:07:39.0000 4 5b Šimon Sálus 40 žiak 00:03:23.8750 10 5b Samuel Šimek 32 žiak 00:04:34.9375 8 5b Soňa Smolinská 37 žiak 00:04:50.3243 9.25 5b Roderika Sofková 46 žiak 00:03:56.0217 11.5 5b Vanesa Záslavová 25 žiak 00:07:24.4800 6.25 5b Nina Žilková 19 žiak 00:06:22.2105 4.75 6a Anonym Anonym 13 žiak 00:05:15.9230 3.25 6a Tamara Božíková 12 žiak 00:03:28.6666 3 6a Jaroslav Hačunda 34 žiak 00:04:40.5294 8.5 6a Anonym Anonym 14 žiak 00:04:57.5714 3.5 6a Natália Libušová 5 žiak 00:08:56.8000 1.25 6a Boris Maxian 77 iné 00:02:07.7922 19.25 6a Filip Maxian 55 žiak 00:03:09.7636 13.75 6a Natália Mrázová 26 žiak 00:05:51.7307 6.5 6a Karolína Pavlíková 21 žiak 00:08:04.7142 5.25 6a Jakub Jan Polak 13 žiak 00:05:40.1538 3.25 6a Sofia Uhrincová 27 žiak 00:06:16.3703 6.75 6a Dušan Valúšek 31 iné 00:05:55.2580 7.75 6a Ella Valúšková 14 iné 00:13:03.0000 3.5 6a Lilly Valúšková 12 iné 00:15:51.2500 3 6a Gabriela Valúšková 69 iné 00:02:27.7971 17.25 6a Lenka Viskupová 20 žiak 00:06:31.2000 5 6a Klaudia Zálesňáková 18 žiak 00:08:34.5555 4.5 6a Anonym Anonym 10 žiak 00:06:17.2000 2.5 6b Anna Mária Hajdinová 31 žiak 00:05:52.0322 7.75 6b Anonym Anonym 31 žiak 00:05:58.4516 7.75 6b Sara Kopiarová 8 žiak 00:05:26.6250 2 6b Anonym Anonym 29 žiak 00:05:11.0689 7.25 6b Andrea Marônková 33 žiak 00:05:29.4242 8.25 6b Anonym Anonym 23 žiak 00:06:41.1304 5.75 6b Anonym Anonym 8 žiak 00:05:50.1250 2 6b Michal Sirka 35 žiak 00:04:26.4000 8.75 6b Filip Záslav 14 žiak 00:03:13.8571 3.5 7a Michal Božík 11 žiak 00:03:34.9090 2.75 7a Petra Dvorská 21 žiak 00:05:32.8571 5.25 7a Richard Franz 38 žiak 00:04:16.2631 9.5 7a Lívia Hačundová 23 žiak 00:07:42.8260 5.75 7a Anonym Anonym 13 žiak 00:07:47.6153 3.25 7a Nina Hesková 34 žiak 00:04:46.1764 8.5 7a Gabriela Huttová 37 žiak 00:04:20.7027 9.25 7a Lukáš Kováč 4 žiak 00:04:04.5000 1 7a Karin Kováčová 22 žiak 00:07:02.8636 5.5 7a Denis Maderič 19 žiak 00:02:46.5263 4.75 7a Samuel Majzún 2 žiak 00:03:17.0000 0.5 7a Vivienne Markovičová 38 žiak 00:04:51.1052 9.5 7a Adela Pavelková 31 žiak 00:05:02.3548 7.75 7a Adam Pavlovič 9 žiak 00:04:26.1111 2.25 7a Adrián Polák 16 žiak 00:03:17.2500 4 7a Monika Poláková 32 žiak 00:05:22.7500 8 7a Natalie Poláková 23 žiak 00:05:32.6086 5.75 7a Iveta Záslavová 6 žiak 00:11:31.0000 1.5 7b Samuel Antálek 13 žiak 00:04:04.0769 3.25 7b Tomáš Chrena 20 žiak 00:05:18.9500 5 7b Anonym Anonym 12 žiak 00:07:55.8333 3 7b Gabriela Kovarovičová 12 žiak 00:07:56.0000 3 7b Andrea Krátka 36 žiak 00:05:10.6666 9 7b Timotej Mihál 9 žiak 00:04:21.5555 2.25 7b Lujza Rišková 22 žiak 00:08:17.4545 5.5 7b Anonym Anonym 25 žiak 00:05:48.4800 6.25 7b Lara Valachovičová 27 žiak 00:03:20.6296 6.75 7b,9b Andrej Kratky 19 rodič 00:05:51.4736 4.75 8a Jakub Dujsík 3 žiak 00:09:56.6666 0.75 8a Tomáš Hajdin 43 žiak 00:04:06.9069 10.75 8a Samuel Horný 4 žiak 00:03:03.0000 1 8a David Hudec 6 žiak 00:03:32.8333 1.5 8a Tomáš Jurica 46 žiak 00:03:10.6521 11.5 8a Eileen Klincová 4 žiak 00:08:51.7500 1 8a Soňa Konečná 23 žiak 00:06:15.3043 5.75 8a Elizabet Kubinová 42 žiak 00:04:22.8333 10.5 8a Chantal Markovičová 23 žiak 00:05:27.8260 5.75 8a Natália Marônková 14 žiak 00:12:26.3571 3.5 8a Sabina Mlčúchová 11 žiak 00:09:04.9090 2.75 8a Dominika Rencsoková 42 žiak 00:04:24.7857 10.5 8a Romana Zemánková 32 žiak 00:04:38.1562 8 8b Michal Antálek 26 žiak 00:04:35.3076 6.5 8b Izabela Antálková 40 žiak 00:03:21.8000 10 8b Vanesa Barátová 15 žiak 00:03:45.0000 3.75 8b Jakub Brabec 29 žiak 00:04:14.5517 7.25 8b Laura Csernáková 13 žiak 00:04:13.0769 3.25 8b Alexandra Jakubcová 11 žiak 00:09:27.4545 2.75 8b Matúš Královič 17 žiak 00:06:38.3529 4.25 8b Anonym Anonym 3 žiak 00:04:11.0000 0.75 8b Mário Žilavý 22 žiak 00:04:45.8636 5.5 9a Ferdinand Baláž 31 žiak 00:03:02.7096 7.75 9a Kristína Budovičová 41 žiak 00:04:13.1463 10.25 9a Andrej Daniš 36 žiak 00:02:49.7777 9 9a Natália Hajdinová 39 žiak 00:04:18.5128 9.75 9a Patrik Herda 6 žiak 00:04:14.1666 1.5 9a Anonym Anonym 7 žiak 00:05:56.2857 1.75 9a Michal Kalčík 22 žiak 00:04:36.1818 5.5 9a Tímea Koščová 19 žiak 00:06:53.2105 4.75 9a Matej Kubina 7 žiak 00:03:34.4285 1.75 9a Denisa Libušová 18 žiak 00:07:58.8888 4.5 9a Anonym Anonym 18 žiak 00:07:51.7222 4.5 9a Radoslav Maderič 41 žiak 00:02:57.8048 10.25 9a Aneta Pernecká 16 žiak 00:08:51.2500 4 9a Denisa Smolinská 18 žiak 00:07:54.3888 4.5 9a Anonym Anonym 5 žiak 00:05:12.8000 1.25 9b Anonym Anonym 19 žiak 00:04:32.6315 4.75 9b Karin Jurkovičová 43 žiak 00:04:15.6976 10.75 9b Adrián Kovarovič 35 žiak 00:02:57.9428 8.75 9b Viliam Krátky 32 žiak 00:03:12.9062 8 9b Sophia Macejková 33 žiak 00:04:44.6363 8.25 9b Anonym Anonym 19 žiak 00:02:59.5263 4.75 9b Melánia Rišková 38 žiak 00:04:22.4473 9.5 9b Anna Šimková 39 žiak 00:04:27.1282 9.75 9b Tomáš Smolinský 39 žiak 00:02:38.6923 9.75 9b Laura Vávrová 36 žiak 00:04:24.0555 9 ix Zita Dršková 40 iné 00:04:19.0750 10 ix Laura Hačundová 22 iné 00:07:32.0454 5.5 ix Viktoria Hajdinová 18 iné 00:09:25.1111 4.5 ix Dušan Krajčík 20 iné 00:04:20.7000 5 ix Pavol Mikulička 33 iné 00:03:36.9090 8.25 ix Lukáš Ondriska 33 iné 00:03:33.9696 8.25 ix Natália Palkovičová 5 iné 00:14:26.2000 1.25 ix Petra Palkovičová 12 iné 00:05:35.9166 3 ix Marek Polák 44 iné 00:03:45.1363 11 ix Lukáš Pollák 23 iné 00:02:44.3043 5.75 ix Anonym Anonym 32 iné 00:02:54.1562 8 ix Jozef Ruppert 7 iné 00:03:16.4285 1.75 ix Pavol Škoda 20 iné 00:04:43.3000 5 ix Samuel Škoda 9 iné 00:10:59.1111 2.25 ix Denisa Staňková 5 iné 00:14:26.6000 1.25 ix Mária Székelyová 47 iné 00:03:41.0851 11.75 kx Michala Bayerová 30 kamarát 00:04:19.4000 7.5 kx Maruscha Blaškovičová 30 kamarát 00:04:53.4666 7.5 kx Hana Brunovská 19 kamarát 00:05:39.6842 4.75 kx Anonym Anonym 41 kamarát 00:03:40.0243 10.25 kx Anonym Anonym 8 kamarát 00:05:06.6250 2 kx Anonym Anonym 7 kamarát 00:03:18.7142 1.75 kx Anonym Anonym 25 kamarát 00:06:25.9200 6.25 kx Eva Halásová 31 kamarát 00:05:57.2580 7.75 kx Anonym Anonym 31 kamarát 00:05:33.1290 7.75 kx Anonym Anonym 14 kamarát 00:11:46.2142 3.5 kx Anonym Anonym 39 kamarát 00:03:45.1282 9.75 kx Anonym Anonym 3 kamarát 00:02:34.3333 0.75 kx Bohdan Palkovič 23 kamarát 00:06:11.2608 5.75 kx Michal Palkovič 10 kamarát 00:13:53.4000 2.5 kx Barbora Palkovičová 3 kamarát 00:32:41.3333 0.75 kx Filip Pavlovič 30 kamarát 00:04:08.5333 7.5 kx Lenka Pavlovičová 30 kamarát 00:04:19.3666 7.5 kx Anonym Anonym 27 kamarát 00:05:58.2222 6.75 kx Anonymný Šimková 14 kamarát 00:09:16.2857 3.5 kx Jakub Struňák 31 kamarát 00:05:09.0000 7.75 kx Martin Suchovský 43 kamarát 00:04:14.1395 10.75 kx Boris Tkáč 49 kamarát 00:02:25.0408 12.25 kx Dianka Vaňková 21 kamarát 00:06:15.0000 5.25 kx Anabel Vizváry 4 kamarát 00:15:47.0000 1 px Jozefína Procházková 10 prarodič 00:12:58.9000 2.5 px Jarmila Ralbovská 22 prarodič 00:04:50.5909 5.5 px Mária Zemánková 7 prarodič 00:17:41.8571 1.75 rx Alena Badová 26 rodič 00:07:11.6538 6.5 rx Kamila Belková 5 rodič 00:04:57.4000 1.25 rx Pavol Drška 30 rodič 00:04:33.8333 7.5 rx Zuzana Džoganová 5 rodič 00:11:16.2000 1.25 rx Roman Exner 7 rodič 00:02:32.2857 1.75 rx Michala Hačundová 44 rodič 00:03:58.1590 11 rx Lucia Horečná 7 rodič 00:09:02.5714 1.75 rx Edita Hušková 13 rodič 00:04:29.1538 3.25 rx Vladimír Hyránek 38 rodič 00:02:16.9210 9.5 rx Alžbeta Interschusterová 11 rodič 00:09:01.7272 2.75 rx Tomáš Ivan 21 rodič 00:05:26.9047 5.25 rx Vladimíra Juricová 21 rodič 00:05:03.1428 5.25 rx Daniel Kotek 10 rodič 00:09:04.3000 2.5 rx Žaneta Kováčová 8 rodič 00:06:23.8750 2 rx Michal Macejka 17 rodič 00:02:27.2352 4.25 rx Radoslav Maderič 80 rodič 00:02:11.9875 20 rx Lenka Marônková 22 rodič 00:08:15.5454 5.5 rx Pavol Maxian 65 rodič 00:02:37.8000 16.25 rx Marcel Mihál 13 rodič 00:03:24.6153 3.25 rx Lucia Mihálová 3 rodič 00:05:09.6666 0.75 rx Jana Mrázová 29 rodič 00:03:17.2413 7.25 rx Martin Ondriska 53 rodič 00:03:04.1132 13.25 rx Jana Ondrisková 13 rodič 00:11:45.7692 3.25 rx Katarína Palkovičová 15 rodič 00:11:27.2666 3.75 rx Monika Poláková 69 rodič 00:04:24.6521 17.25 rx Martina Pribilová 29 rodič 00:04:26.9655 7.25 rx Peter Procházka 35 rodič 00:03:48.9428 8.75 rx Katarína Ralbovská 28 rodič 00:07:02.2500 7 rx Pavol Ralbovský 10 rodič 00:02:34.9000 2.5 rx Erik Rencsok 43 rodič 00:03:37.9302 10.75 rx Anna Rencsoková 30 rodič 00:05:29.2333 7.5 rx Monika Rišková 29 rodič 00:05:00.8620 7.25 rx Jakub Rosa 3 rodič 00:08:54.3333 0.75 rx Veronika Rosová 3 rodič 00:09:13.0000 0.75 rx Oľga Šimková 36 rodič 00:04:55.0555 9 rx Mária Šimková 26 rodič 00:03:58.1538 6.5 rx Peter Škoda 54 rodič 00:03:09.4259 13.5 rx Magda Škodová 42 rodič 00:04:08.6666 10.5 rx Martina Škrabáková 23 rodič 00:04:55.2173 5.75 rx Lubomíra Smolinská 39 rodič 00:03:44.0512 9.75 rx Viera Smolinska 11 rodič 00:05:25.3636 2.75 rx Monika Štiftnerová 7 rodič 00:16:57.8571 1.75 rx Anonym Anonym 33 rodič 00:04:25.7575 8.25 rx Zuzana Valachovičová 30 rodič 00:02:47.8000 7.5 rx Romana Zemánková 31 rodič 00:04:37.1612 7.75 rx Katarína Žilková 12 rodič 00:09:42.6666 3 sx Nella Antálková 14 súrodenec 00:10:15.5000 3.5 sx Matej Bada 20 súrodenec 00:09:12.9000 5 sx Kristin Belko 5 súrodenec 00:04:58.8000 1.25 sx Anonym Anonym 25 súrodenec 00:07:15.4800 6.25 sx Kornélia Hačundová 23 súrodenec 00:07:12.1304 5.75 sx Natalia Hušková 9 súrodenec 00:06:33.2222 2.25 sx Natašá Hycová 11 súrodenec 00:07:24.4545 2.75 sx Diana Ivanová 10 súrodenec 00:08:18.7000 2.5 sx Emily Juricová 7 súrodenec 00:15:18.1428 1.75 sx Dominik Konečný 31 súrodenec 00:04:32.5161 7.75 sx Matias Kotek 8 súrodenec 00:11:15.2500 2 sx Prem Kumár 14 súrodenec 00:07:06.3571 3.5 sx Rebeka Ondrisková 14 súrodenec 00:10:56.8571 3.5 sx Anonym Anonym 10 súrodenec 00:11:16.7000 2.5 sx Sabina Ralbovská 1 súrodenec 00:07:39.0000 0.25 sx Michal Ralbovský 11 súrodenec 00:19:59.0909 2.75 sx Anonym Anonym 15 súrodenec 00:08:16.4000 3.75 sx Monika Rosová 3 súrodenec 00:09:12.0000 0.75 sx Ela Salajková 10 súrodenec 00:11:43.8000 2.5 sx Anonym Anonym 13 súrodenec 00:13:02.9230 3.25 sx Stella Sirková 9 súrodenec 00:12:13.0000 2.25 sx Ján Škrabák 17 súrodenec 00:09:01.2352 4.25 sx Martin Škrabák 12 súrodenec 00:20:59.5000 3 sx Zoe Vizváry 8 súrodenec 00:07:19.3750 2 sx Peter Zemánek 30 súrodenec 00:05:32.0666 7.5 ux Kristína Ábelová 23 učiteľ 00:06:59.4782 5.75 ux Renáta Antálková 17 učiteľ 00:06:37.8823 4.25 ux Martina Arpášová 17 učiteľ 00:04:42.6470 4.25 ux Marika Blaškovičová 13 učiteľ 00:11:29.6153 3.25 ux Anonym Anonym 4 učiteľ 00:06:56.5000 1 ux Jarmila Krajčíková 13 učiteľ 00:13:11.3076 3.25 ux Marián Macejka 8 učiteľ 00:06:06.3750 2 ux Barbora Michálková 36 učiteľ 00:04:57.5000 9 ux Hana Palkovičová 22 učiteľ 00:08:05.9090 5.5 ux Andrea Polachová 16 učiteľ 00:06:45.7500 4 ux Zuzana Sirkova 13 učiteľ 00:09:59.0000 3.25 žx Dominik Horečný 7 žiak 00:07:57.5714 1.75 zx Martin Mráz 4 žiak 00:08:52.2500 1 žx Dárius Mraz 14 žiak 00:03:38.9285 3.5 zx David Polák 54 žiak 00:03:16.8703 13.5 zx Michal Polák 1 žiak 00:22:00.0000 0.25 zx Anonym Anonym 29 žiak 00:05:42.1724 7.25 zx Matej Riška 36 žiak 00:04:10.6111 9 zx Karin Rišková 12 žiak 00:04:37.5833 3 zx Karolína Šimková 14 žiak 00:04:00.9285 3.5 zy Karin Rišková 9 žiak 00:07:52.1111 2.25

Helpful Advice To Use When Buying An Auto

Po, 06/03/2019 - 17:10

Buying tabletki na wypadanie włosów dla mężczyzn a whole new vehicle is amongst the greatest thoughts on the planet. However, that feeling can rapidly turn unattractive when your vehicle provides you with a frustration a few short weeks once you purchase it. Use the suggestions presented in this article to ensure that you produce a smart selection when selecting your next auto.What might you afford? You must recognize how much dollars you might have each and every month not only to pay money for the vehicle hire, but additionally insurance policy, accreditation expenses, petrol, and improvements. Everything must be taken care of each and every month if not you'll have to decrease the sum you must pay for the auto on its own.Constantly take a auto mechanic together when buying a whole new car. Auto sellers are popular for selling lemons and you may not want to be their after that victim. Whenever you can not get yourself a auto technician to look at automobiles along with you, no less than be sure that you have him look at your last decision before you buy it.Have a financial loan approved well before attending a car dealership. The span of time it will require to buy an auto often hinges on no matter if they should locate loans to suit your needs or otherwise. If you've previously obtained that loan, then a approach is a lot less difficult.Will not create the blunder of centering on just the monthly payment amount when you are vehicle purchasing. This could cause you to buy a more expensive automobile than you are able to definitely afford to pay for. You should concentrate on the sum total from the vehicle alone and whether which is a good deal.When choosing a pre-owned car, use caution regarding how nice and clean the auto is. Many vehicle salespeople have expert cleansers who can produce a piece of garbage appear brand-new. Constantly have the car examined by a auto mechanic. Even if it seems fantastic, a technician should be able to place any significant issues.By no means convert around your business-in keys to the salesperson just before the bargain is finalized. Some pushy sales staff will hang on to them in order to stress you into listening to them out, even once you have rejected an arrangement. Retain the keys with your thing and merely fingers them more than if the deal is completed.You ought to now have a much better notion of what it takes to acquire a vehicle that you can be at liberty with for a long time. Ensure that you implement the advice offered so you don't turn out creating a acquire you regret. With a bit of perseverance and information, you are able to end up with a great car!

Achievement In Football: Suggestions

Ne, 06/02/2019 - 05:19

Would you like to turn into a great soccer person? Wonderful football gamers are those who have an excellent comprehension of the overall game and fully grasp all the various methods. You may be efficient at a single factor, but in case you are with a lack of other elements, you simply will not be fantastic. This short article will summarize the various tactics you ought to know of when it comes to football.Try out pushing the soccer ball with the inside of your feet if you want to protect it. This provides you with additional control to make it hard for that defender to grab it by you. Make use of overall body to cover the ball from the defender and search for one more gamer it is possible to complete the tennis ball to.When you initially start off enjoying soccer, ensure that you commence slow. Many individuals see soccer as being a fast-paced activity, but that's only after you've utilized enough. You should understand correct type and actions to begin with. Performing these slowly can assist you learn to do them appropriately. You are able to grab velocity as you may training and get at ease with them.site de aposta futebolAttempt messing around with people who are a lot better than you are. Football will be a lot more demanding when you process with gamers who definitely have more experience than you. Inquire further for recommendations and pay attention to the techniques and techniques they normally use. Attempt copying their business and you may eventually develop into a much better player.When playing a game title of soccer, ensure that you remain focused. Do not forget that the overall game isn't completed up until the referee says it really is. Don't go missing inside the moment because your group is ahead of time or since there isn't much time remaining from the activity. Scoring an ambition within the closing second in the online game may make or crack video games or championships.When capturing a penalty strike inspect the goalie. Find an wide open spot he does not have guarded and kick making use of the inside of your feet. Keep the low kicking foot close to the soccer ball as well as your physique within the tennis ball. Then with your eyes on your ball, strike forcefully.Football is quite actual physical though it may be not as tough as baseball. Don't forget to run into a person. Actual perform is just not unclean it is actually part of the activity. If you kick somebody then you're enjoying messy, but becoming a small difficult doesn't bring up a nasty. If hard enjoy anxieties you, it is important that you receive previous that. And make certain to protect your very own legs with the aid of soccer patches.When capturing the football golf ball, use only the top element of your ft .. When you use your foot or perhaps the on the inside or outside of your respective footwear, your shot is definitely not as effective or as aimed as it should be. Practice this taking pictures technique until it might be next nature.Always set up targets for yourself when trying to further improve your football capabilities. Factors to consider you place each brief-word and long term goals. Naturally, like all other goals, you would like them being possible even so, you should also make sure they are challenging sufficient so that you force yourself. By getting distinct targets to get results for, you are more inclined to be successful in enhancing oneself.Create stronger leg muscles. By building solid lower leg muscles, you simply will not only have the ability to shoot more difficult, but additionally, you will be able to shield oneself from most of the common soccer injuries say for example a split hamstring or ripped achilles. Undertaking both fortifying and flexibility workouts may help safeguard your legs.Recognize that boosting your soccer expertise is going to take time as well as work. You simply will not substantially increase your skills in one week or two. The best football players recognize that they have to continue to process for weeks and weeks prior to any large changes develop. Nevertheless, with sufficient persistence, you will definately get far better.Keeping great interaction among teammates is important to winning. This will make sure you earn more online games than you drop. Whenever you find a location that's open, connect it to the teammate containing the soccer ball. Make an effort to discover the various terms as a way to notify your teammate of your own motives. The saying "through" will express the notion that you may break by way of two shield players to buy a complete.Wearing the proper soccer shoes or boots is vital to stop personal injuries about the industry. For instance, should you play mainly on grass, you should look at soccer cleats who have enough traction. This kind of playing demands business, set cleats. Cleats are available in several patterns that permit the feet to securely traction the soil.If you will end up enjoying in the house, you require rubberized soled shoes or boots. These shoes supply steadiness and grasp essential when enjoying on an indoor discipline. These shoes can also be perfect for those who are playing on indoor turf. The enable fast activity when supplying the required lateral assist you have to play efficiently.You'll have a better chance of scoring a target in soccer if you attempt one of these brilliant strategies. As an alternative to taking pictures higher, capture vast for an improved chance of obtaining beyond the goalkeeper. Shooting lower pushes the goalkeeper to squat down. That's tougher to accomplish than moving around end the ball, so you're more prone to create the goal.Learn how to receive a quick relocating soccer ball by establishing soft get footwork. This kind of footwork soft cushions the blow every time a ball is approved difficult to you. By softening the blow, it is possible to gain back control of the tennis ball quickly. If, nevertheless, you obtain the golf ball by using a rigid ft ., the ball will normally be knocked additional clear of you.As this information has shown you, there are numerous tactics that are included with actively playing this game of soccer. Football is not just walking around the court kicking the golf ball. It needs a great deal of knowledge and a lot of willpower. Take advantage of the great strategies offered in the following paragraphs in order to become a great soccer person.

Find More Out Of Your Football Game By Utilizing These Guidelines

Pi, 05/31/2019 - 00:13

Baseball is really a enjoyable sports activity that a majority of people enjoy enjoying around the world. But in order to play it effectively you must process. If you're in search of diverse ways to understand so you can increase your basketball enjoying skills you have arrive to the right spot. Please read on for expert basketball ideas.Right dribbling is key. Don't make use of your palm to dribble, but use your disposal as an alternative. This gives you much more golf ball manage. Dribble in your body's side instead of performing it out top, and rebound the tennis ball at your waist's level. Always look up and not seem lower with the terrain.To turn into a sites de apostas esportivas greater dribbler in baseball, exercise together with your eyes shut down. This will help in order to dribble whilst keeping a detailed see on the act of the overall game. Make sure you training when you're relocating also, to enable you to dribble and maneuver around the the courtroom without having actually the need to seem downward with the ball.You can build up your pace by learning the following method. Start your rate training by walking in a average velocity for five minutes. Then, operate as fast as you may for starters moment. Adhere to this using a jog for a few minutes. Then sprint once more for one second. Cool off by walking for 5 minutes.When attempting to pass through the soccer ball in your teammate, the chest area move is one of the most reliable. To accomplish the upper body successfully pass, have the knees curved as you step into the move. Then, make certain your thumbs are experiencing down and therefore the soccer ball is originating away from your disposal.Remember to keep your face up when dribbling. You will be unable to see a wide open teammate if you are searching on the soccer ball. In addition, you will struggle to see what sorts of safeguarding the opposite crew is enjoying if you are looking in the ball when dribbling.The only way to become a much better baseball player is thru training and hard work. Anybody can better their abilities, but in order to absolutely do well and be much better than other athletes is as simple as increasing your expertise. It doesn't acquire significantly, you only need a hoop, a ball and wish to become far better.You need to process dribbling with the fragile palm in order to be an even more effective participant. Making use of both of your hands to dribble makes you an even more efficient participant, particularly when you're attempting to get past your challenger. Bind your superior hands so you will end up compelled to utilize your less strong area. In no time, your fragile hand can become solid.Contain the basketball throughout Television time in your own home. Any get in touch with you possess together with the soccer ball is only going to increase your capabilities. You might be fundamentally teaching your hands how to do business with the ball. How to carry it, move with it, and also throw it. The greater time you obtain with the basketball, the better secure you will end up.Alternating your pace is vital to maintaining the shield wondering. When you jogging for the basket, try out growing the front foot and commence straightening up. Your challenger will find you as quitting, then may also quit them selves. After they slow their momentum, you are able to snap previous them a broken of rate.Hit the health club and do arm curls during your exercise. Weighted left arm curls may help develop the power and suppleness from the biceps and tricep muscles. This can help to boost transferring length, and also taking pictures extended distance. The forearms also make use of curls by letting you much better management and use the tennis ball.To aid improve your football actively playing abilities you will have to learn to jump better. One of the ways available much better at this is as simple as undertaking leg boosts. Enhancing the strength of your legs, specially your calves can help you have more lift up. Not simply do you need to bounce better, you also need to be faster, also.You can place your off of-hand out before you to provide as defense versus the shield. In no way drive your challenger out simply because that ends up in a nasty, but gently use your contrary to hold divorce in between the ball plus your challenger. Just make it increased a little bit as you dribble together with your dribbling fingers.In order to be an excellent football shooter you have to be comfortable. One good reason why experts get very far is because are positive about their abilities. You won't success each and every chance or defend every single enjoy, however, if you allow it to have an impact on you then there is absolutely no way you can expect to perform very good football. Become a greater player by being assured!Go walking on all sides of the ft . around you may to bolster your legs. What this means is jogging about the outsides of your ft for quite a while, then changing and strolling around the insides. Follow-up with steps primarily in your toes, and then heels. This assists protect against or decrease sprained legs, which are among the more usual baseball personal injuries.Be sure to heat adequate prior to a game starts. Your heat up pursuits needs to be adequate to help you become break even a only a small perspire. In the event you don't, you're likely to threat trauma. Even so, you're also gonna threat obtaining winded at the start of the game, which opponents will take full advantage of.The best rebounders can speculate when a golf ball should go. As you exercise, chuck a soccer ball at the net and find out how it reacts. Before long you will begin to see patterns that helps you expect the best places to be once the soccer ball goes across the net and returns to you.As we discussed from the above article you can now improve their football actively playing abilities by incorporating basic recommendations. All you need to do is practice whenever you can so you too, can master the relevant skills that this experts have. With any luck , what you discovered here provides you motivation to practice these tips.

Suggestions Allowing Payday Cash Loans To Work For You

St, 05/29/2019 - 17:26

It is essential to understand what possibilities you have when in financial disaster when you may be evicted or drop your vehicle. For a few people, payday cash loans are the best way to take care of a expenses or urgent. This information will go over the cash advance subject and answer a few of the questions you have.How much you'll get from the payday advance is influenced by a lot of elements. It depends typically on how much cash you make. The organization will think about your income and discover how much money they will likely bank loan you. You should think about this when you find yourself contemplating getting a cash advance at all.jakie konto firmoweEnsure you pick your payday advance cautiously. You should look at the length of time you are provided to pay back the financing and exactly what the rates of interest are just like before you choose your cash advance. See what the best choices are and then make your choice to avoid wasting cash.Opt for your personal references smartly. Some payday advance businesses need you to brand two, or a few referrals. These represent the individuals that they will get in touch with, if there is a challenge and you also should not be arrived at. Make sure your recommendations could be reached. Furthermore, ensure that you inform your references, you are utilizing them. This will help these to count on any telephone calls.Take note of your payment because of schedules. As soon as you receive the pay day loan, you will need to pay out it rear, or at a minimum create a payment. Even though you neglect each time a settlement date is, the company will make an effort to withdrawal the total amount through your checking account. Recording the dates will help you remember, so that you have no difficulties with your financial institution.Think of other ways to axquire lending options before selecting to acquire a pay day loan. Your charge card may possibly provide a cash loan and also the interest rate may well be significantly less than a pay day loan costs. Better still, look for a friend or family member willing to help you out.Should you ever ask for a supervisor in a paycheck lender, make certain they are basically a supervisor. Payday loan companies, like other companies, occasionally simply have an additional colleague can come around to be a clean deal with to clean over a scenario. Ask if they have the power to publish within the original worker. If not, they are either not much of a manager, or supervisors there do not possess much energy. Specifically requesting a administrator, is generally a better thought.Take into account that you might have certain privileges when you use a pay day loan support. If you feel that you may have been dealt with unfairly through the loan company at all, you can file a criticism together with your express agency. This is certainly as a way to pressure them to adhere to any regulations, or situations they forget to fulfill. Usually read through your deal carefully. So you are aware what their commitments are, together with your individual.An excellent means of minimizing your expenditures is, getting all you can employed. This will not just affect automobiles. This also means outfits, electronic products, furniture, and much more. In case you are unfamiliar with eBay, then use it. It's an excellent place for obtaining exceptional discounts. Should you may need a new pc, research Google for "reconditioned computer systems."� Several computer systems can be bought for affordable at the great quality. You'd be very impressed at the amount of money you are going to save, which will help you spend away from individuals payday cash loans.Phone the cash advance organization if, you have a downside to the repayment schedule. Whatever you decide to do, don't disappear altogether. These businesses have pretty competitive collections departments, and can be difficult to handle. Before they take into account you delinquent in settlement, just contact them, and tell them what is going on.Avoid obtaining caught inside the financial debt routine. Never get one loan as a way to pay back a preceding 1. Keep in mind that the routine may have being shattered, make a note of this. This pattern is not hard to recurring so make sure to make the energy to set an end with it. You may swiftly are obligated to pay several times more than what you actually lent.Figure out the laws and regulations in your state regarding pay day loans. Some creditors attempt to pull off increased rates of interest, fees and penalties, or various service fees they they are not officially capable to ask you for. Lots of people are just happy for your financial loan, and never issue these items, that makes it simple for lenders to continuing receiving away along with them.Getting a cash advance is extremely critical. If mishandled, you can cause problems with the credit rating or even your financial institution. Remember that payday loans are certainly not bonus money. You will need to obtain it from anywhere at a later time.Payday cash loans usually carry very high interest rates, and really should only be employed for crisis situations. Although the interest levels are substantial, these lending options could be a life saver, if you locate yourself within a bind. These personal loans are specifically valuable every time a car breaks down, or perhaps equipment tears up.Avoid getting more than one payday advance at any given time. It can be illegal to get several payday advance from the exact same income. Another problem is, the lack of ability to pay back several different loans from numerous loan companies, from one salary. If you cannot repay the loan promptly, the fees, and attention still increase.Make sure that you go through all of the small print, before you apply for a payday advance. Lots of people get burned by payday advance firms, since they failed to read all the details before you sign. Unless you fully grasp every one of the phrases, question a family member who is aware of the content to assist you.If you are feeling anxious about money, with a little luck you had the ability to acquire some help using this article's suggestions that will help you thru some of the fiscal tension. Should you be contemplating taking out a cash advance, it's critical that go in it along with your view broad wide open to help you get the best option possible.

Advice And Tips That Will Help You With Automobile Repair

St, 05/29/2019 - 05:36

When you own an automobile, you are familiar with how essential suitable upkeep of it can be. Even if you did not buy the car new, changing it will need a substantial expenditure. Discover ways to correctly maintain your car and increase its functional lifestyle by looking at the subsequent post.Precautionary upkeep is very important when you personal an automobile. Do not be reluctant to spend money on the instruments you need to check out and sustain your vehicle or having a technician review your vehicle on a regular basis. Preserving your vehicle routinely could help you conserve a whole lot on repairs or towing should your vehicle reduces.If you are possessing operate carried out on your own car, try and get a written estimation upfront. The quote should include precisely what is being fixed, the various components which will be necessary as well as the predicted cost for labour. It will also say that they may call for your endorsement prior to performing any extra work which exceeds the exact amount or time given.Along with basic tire changing gear, keep a plastic material tote loaded with Do it yourself auto fix items within the trunk area of your respective automobile in case there is emergencies. Fill it with at least a quart every one of motor unit oils, transmitting liquid, steering liquid, and braking system fluid along with a gallon of water. Put in a can of penetrating essential oil squirt, a roll of duct tape, twine, bungee cords and basic resources so that you can control minor fixes on the highway.To make certain you might be switching your car or truck over to a trustworthy mechanic shop, make time to go through on-line evaluations of technicians within your neighborhood. By carrying out some analysis all on your own and soliciting the thoughts of men and women you have confidence in, you stand a better chance of choosing a skilled expert to correct your vehicle. Or else, you may turn out making a decision you ultimately be sorry for.In case you are having comprehensive maintenance completed, make sure that you get several quotes. Although retailers typically might be respected, you could potentially wind up the need to pay extra income that you simply don't have. Look for shops which are professionals in dealing with your certain form of automobile. Stores like these recognize your car or truck via and through.Make sure to question the auto technician who is going to work on your vehicle whether he is qualified. If the answer will be no, keep right away and obtain another person to complete the improvements. If he states that he or she is, ask for some kind of resistant so you know this true.Don't forget of looking silly if you consider your car or truck into a store. Question plenty of queries. Be sure to know what is happening. You need to determine what is going on along with your car, and a excellent tech will not likely imagination the questions you have. The knowledge could prove useful in the foreseeable future.Don't overlook slight troubles you automobile has, wanting they will likely go away completely on their own. Get it investigated. Even tiny problems can cause much bigger versions.Prior to deciding to spend the money for bill for any larger sized vehicle restoration function, give your vehicle an exam generate. You need to make sure that the maintenance have been completed to your fulfillment. In the event you haven't compensated, this makes it much easier to focus on any ongoing issues that may still be around that want further fixing.D not be enticed by the "free oils alter" secret. This is only a way for an individual to persuade you that unneeded stuff must be completed to your car. More often than not, low-top quality oils is utilized and is particularly not great for your vehicle. Stick with using the sort of oils the company advocates.Ahead of letting a car repair shop to repair your car, have a composed estimate of methods much everything will definitely cost. Even though the actual total can vary greatly, this will provide you with an idea of what to anticipate. Make inquiries about anything you don't fully grasp. You should be well-informed with regards to exactly what is happening with your automobile.Discover how frequently you ought to carry out a track on your car or truck. You must find these details inside your owner's guidebook. You have probably noticed you need to tune your car every 100,000 mls but this truly is determined by the make an type of the automobile you possess.Constantly have a next opinion before you possess an costly fix accomplished. Nobody is ideal, so there is a chance that this shop is improper about what is needed accomplished. In addition, you may be able to find a person to accomplish the work for a significantly more affordable price than your initial go shopping quoted you.As you now are aware of the basics of proper vehicle care, you are able to perform some easy jobs yourself. You will additionally know if you want the help of a auto mechanic to correct your car or truck and maintain it in top working situation. Adhere to the recommendations on this page to ensure your automobile remains trustworthy.najlepsze przedtreningówki

A Number Of Useful Baseball Guidelines To Help You

Ut, 05/28/2019 - 22:53

Huge numbers of people like baseball. But, only a few really be aware of the ins and out from the game. This lack of knowledge helps prevent somebody from really experiencing what baseball can provide them. In the bit that comes after, you might get baseball details that will make you fall in love with his sport.site de apostaIt is possible to practice on your own. A pitching equipment enables you to set up the speed in the soccer ball. By packing a number of baseballs in the device, you can exercise striking without having a pitcher. This electrical device is good for those who would like to practice baseball alone. Pitching devices may be gathered at your local showing off merchandise shop.If you're intent on baseball, practice daily. The advantages make baseball appear easy, nevertheless they be able to that point through effort. It will take a daily commitment to any activity to become efficient at it, and baseball is no exception to this rule. Determine the positioning you wish to play and employ hard.Among the best things you can do just before any video game is to drink lots of water. Baseball is normally played out in the Spring and Summer weeks, meaning the elements is quite cozy. Baseball players use a great deal of energy jogging bases and operating right after balls. Therefore, it is important that you stay hydrated in order to avoid a temperature stroke.Do you possess any kids or grand kids that are interested in taking part in baseball? As in other parts of daily life, we should do all we can to help our children practical experience accomplishment. To formulate a quick swing, the fingers, wrists and forearms need to be strong. You don't ought to buy costly devices to assist kids build far better muscle mass energy. Give your kids a golf golf ball to press on when watching TV. The golf soccer ball offers ample potential to deal with improve the palm, wrist and forearm.Usually warm-up before a game. Baseball may well not seem as strenuous as other athletics, but there's nevertheless plenty of physical activity you'll be participating in. In fact, sprinting on the bottom trails with out a proper warm-up can bring about drawn muscle groups and situations that are much more significant.Learn how to correctly grip a bat. In case you are proper-given, your left hand should be on the bottom with the right choice on top. The bats should be about 6 inches from the torso. Contain the bat up rather than in your shoulder area. Spread your thighs and legs with regards to a shoulder-thickness apart. Don't remain direct up. Stay with knee joints slightly curved to avoid feeling stiff.Maintain each of the eyes about the pitcher if you enjoy baseball. This helps you to discover their whereabouts better vs . simply using 1 vision. The earlier you can pick-up on the ball, the better your odds are at being successful. In no way consider your eyes away from that golf ball while you put together to golf swing.While you are on the base trails, it is essential that you just pick-up the coaches' signs. Remember that your instructors have a far better view of the full taking part in field. When you run the bases, maintain your target the mentors instead of the soccer ball. Permit them to be your eyes. Pay attention to their directions. In the event the signal to travel, work as quickly as you are able to.Like a baseball mentor, you will certainly be likely to give a proper submit-activity talk. Whether or not your staff wins or loses, you should have some memorable remarks equipped. Your discuss should be optimistic, and you should congratulate your gamers on a game properly played out. Specifically make notice of instances of great sportsmanship. Don't stress a lot of about the credit score. Make it optimistic, stop it together with your staff cheer and go your merry methods smiling.Exercise sliding throughout every practice period. Moving is one of the harder skills to understand in baseball. For people who aren't properly-utilized, a push will look quite difficult. It could even be downright hazardous, not just to suit your needs, also for the defender. Make time to become a pro at it for your security of everyone working in the activity.Bright lighting fixtures could make finding a soccer ball challenging. In order to avoid seeing locations, figure out how to look for the baseball without the need of looking for the sunlight or at stadium lighting fixtures. Use your peripheral vision so that you obtain the baseball and get the very best effects.To keep your hands from receiving hurt while bunting, make sure to have them in your favor of the bat. Should you wrap them round the bat, the pitch can strike them. You get a painful bunt, with no power over where golf ball will go, rather than awesome forfeit.Baseball bats come in a number of measures, weight load and measurements. Take into account your height and power in choosing a bat. An extended bat will give you much more achieve, while a more heavy bat adds power. The dimensions of the hands will help you determine the best diameter for your personal bat. Golf swing some different baseball bats just before determining which can feel by far the most comfortable for you.One of many the very least applied hits in baseball is the bunt. To correctly bunt the golf ball, you should point the baseball bat's suggestion in the direction of next base. As being the ball strategies, a bit change the direction of your entrance feet that it is dealing with initial foundation. This can help you get the utmost rate.Remember that baseball is a staff sport. it is not only about making yourself appear to be an experienced gamer. You should not hog all of the beauty. Taking part in as a team having a excellent strategy will help your group acquire much more online games. When you enjoy together, people have an opportunity to sparkle.To free of moisture your hand away whilst pitching on the humid night time, utilize the rosin bag that is on a lawn associated with the pitcher's mound. Pull it carefully several times to find the dust on the hands and wrists. It dries up any dampness, making your hands liberated to grip the ball with confidence.As the start of this bit mentioned, however lots of people much like the sports activity of baseball, number of actually receive the game. Nonetheless, now you have read through this write-up, you need to have far more expertise in the game. Take advantage of this expertise to completely get into a sports activity that will bring you lots of happiness.

Beh pre zdravie 2019

Ne, 05/26/2019 - 09:15

Základná škola Andreja Radlinského v Kútoch organizuje šesty ročník „Behu pre zdravie“. Súťažiť sa bude tri dni:

13. 5. – pondelok, 15. 5. – streda a 17. 5. – piatok

Pre nepriazeň počasia boli termíny behu zmenené.
Nové termíny: 27. 5. - pondelok, 29. 5. - streda, 30. 5. - štvrtok.

od 17:30 do 19:30 hod.

Žiaci ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch nepotrebujú online registráciu.

(registrácia bežcov na dráhe od 17:00 alebo online TU)

Online registrácia bežcov máj 2019. Online registrácia bežcov máj 2019.

Registrácia

Ceny pre víťazné triedy:
1. miesto - 100 Eur
2. miesto - 80 Eur
3. miesto - 60 Eur

Triedy so 100% účasťou budú mať posledný týždeň školského roka skrátené vyučovanie.

Individuálne ocenenia - nechajte sa prekvapiť!

Vyhodnotenie a odovzdanie cien prebehne 31. mája na Deň detí.

Príďte podporiť svoje zdravie a svoje deti. Súťaž prebieha medzi triedami. Úlohou každého žiaka je v rámci svojej triedy zabehnúť čo najviac „kolečiek“ na antukovej dráhe na školskom dvore. Pomáhať Vám môžu aj rodinní príslušníci, kamaráti...  Víťazom sa stane trieda s najvyšším počtom odbehnutých okruhov. Behom urobíte niečo nielen pre svoje zdravie, ale môžete získať aj zaujímavé ceny.

Ceny do súťaže venuje OZ Rada školy Kúty.


Pitný režim bude zabezpečený, budete si môcť taktiež zakúpiť ľahké občerstvenie.


Aktuálna účasť žiakov jednotlivých tried na tomto ročníku Behu pre zdravie: Účasť žiakov jednotlivých tried na minulom ročníku Behu pre zdravie:

 

 

!-->

A Couple Of Useful Baseball Tips To Help You

Pi, 05/24/2019 - 18:51

It will require knowledge and rehearse to become excellent baseball participant. The best recommendation is vital. Read on for great tips on how to boost.To improve your striking, work on focusing on the significantly fencing instead of past it. You simply want the baseball to look the course that it came. It really is frequently simple to find a soccer ball that is traveling throughout the air.Try to be respectful for your new instructor in the course of tryouts. Whatever form of squads come to mind, polite treatment of teammates and coaches will likely be crucial. This conduct will display that you are a adult individual and definately will stand you in good stead for future years.You ought to understand how you must carry and chuck a golf ball if you would like be described as a pitcher. Initially, position the center finger correct with the seam. As soon as that's accomplished, place the thumb correct across the other seam. This will make it therefore you toss with a lot more accuracy and rate.Bear in mind to get safe when actively playing any type of activity. This is very true for baseball. To avoid trauma, you will need to actually know where baseball is constantly. Errant baseballs can knock tooth drop. Other potentially hazardous scenarios are plentiful, like collisions in between runners and players about the bases.Usually wear protecting equipment when playing baseball. As with all activity, injuries happen in baseball. Particularly if batting, you need to protect the head. It means you should put on a helmet when you enter into the batter's pack. A single very poor pitch can mean a fastball striking you from the noggin. That's at minimum a ringing frustration with the chance of a concussion or more serious. Be safe.Don't enable baseball take control your daily life. You need a bust from everything, including baseball. Time aside may actually possess a invigorating influence on both you and your baseball capability, so remember to take pleasure in other pursuits. If you get back to baseball, you'll feel renewed and ready to overcome the planet.Usually follow the indicators provided to you through your director or basic instructor. Keep in mind, baseball can be a group activity. It's not only relating to your figures. Sometimes the coach may offer you a sign you don't like, but have confidence in in the point that it's likely the most effective move given a lot of different elements.Maintain both the eyes in the pitcher once you play baseball. This really helps to discover them greater vs . simply using one particular eyes. The sooner you may get on your ball, the better your chances are at becoming successful. By no means acquire the eyes off that tennis ball as you make to swing.In case you have a golf ball coming towards you and you also can't see due to sun, your glove can shield from the sun. It will be easy to keep eye contact with all the ball.Don't ignore the baseball uniform. Each staff has a uniform that they can wear. It's a vital part of the game. Don't forget about the practice and staff ambiance by declining to wear specific elements of the standard. This may lead to poor bloodstream not just among you and your trainers, but in addition in between both you and your other teammates.Baseball gear is important to the game. Put on a batting headgear when within the batter's pack, on deck or working the bases. A baseball is really a difficult item and pitches have already been clocked in excess of 100 mph. Getting hit in the mind with this speedy transferring subject can result in critical medical ailments or loss of life.Most of the time, safety gloves are now created for a certain position. If you generally engage in one specific placement, get a functional glove tailor made for that position. Try on various sizes until you get one that satisfies finest. Ensure that the glove is well-crafted from substantial-top quality leather.Build repetition into any practice drills that you are doing. To get efficient at nearly anything, you should perform repeatedly it. In baseball which means reproducing at bats over and over. It means shagging travel balls repeatedly. This means having a twice enjoy drill up until you desire it. Only then do you want to begin to expert the abilities.Like a catcher you wish to prevent disturbing the batter when he's swinging. If one makes get in touch with it results in catcher's disturbance. Every time a batter strikes the catcher's glove with the bat, the umpire will phone catcher's disturbance and the batter will get a cost-free bottom.To have a screwball, collection your next and next fingers up together a seam to the left in case you are correct-given. As you may pitch the golf ball, shift your fingers down inside a counterclockwise route. This will cause the tennis ball to process away from a remaining-given batter. When you are still left-handed, opt for the seam in your correct and transfer your fingertips clockwise.To get the best from your baserunning, constantly think about acquiring from very first to thirdly when the batter reaches just one, particularly when it is to correct industry. Rather than centering on the positioning of the golf ball, pay attention to your third bottom coach's guidelines. He will tell you whether to cease at second or carry on at total speed to next.To put together yourself for to arrive off the table like a crunch hitter, make certain you take notice of the progress in the activity. Even if you are not a beginner, you may monitor pitches and stick to the styles of the activity. When it is time for you to go in, you will be aware exactly what the pitcher will probably do.Be careful when diving for just about any baseball. Diving for any ball can bring about some significant accidents when you aren't cautious. In fact, right up until do you know what you are doing, it's best to leave the plunging alone. Practice the leap as time passes to discover how decrease the effect on your whole body. It can imply a major difference to the well being.Now you read these beneficial suggestions, it really is a excellent time to hit the field and commence adding those to great use at practice then the game. Baseball is great for making numerous rewarding moments, and also the faster you grab your mitt and bat, the greater away from you will be. The time has come to try out tennis ball!aposta online

A Whole Lot Enters Into A Great Game Of Baseball

Ne, 05/19/2019 - 07:53

Many people engage in see and play baseball right now, but for some it is a online game that they don't rather comprehend. Whether or not you're skilled at the activity or simply someone who has undertaken a newly released fascination with it, the following post has many wonderful ideas to support any individual take advantage of the game much more. Please read on for the very good schooling about baseball.Generally hustle to first bottom, although you may consider you have created an out. You never know what could come about with fielder he could drop the tennis ball or have it aside. By working as fast as you are able to, you could possibly get a foundation hit you probably did not count on.When teaching baseball, there are a few stuff you will need to have near on hand. Ensure you continue an effective first aid kit, appropriately filled and also at the all set. Take along lots of normal water and electrolyte refreshments to help athletes steer clear of lack of fluids. Have your practice strategy completely ready for each time with in depth drills and shattered into achievable time segments. In a natural way, you have to ensure of getting all of the appropriate products.As a greater participant in the outfield, you need to be moving. If you stand up within the identical placement too much time, your thighs could possibly get tight and you will probably be unable to manage when a tennis ball is headed your way. The best way to stay moving is to go on a few steps among pitches.To prepare yourself to get rid of a athlete, while you are catching, maintain your tossing palm associated with your back. As the pitch strategies, transfer it up powering the glove, so you snatch it out from the glove and toss it as fast as possible, as you leap as much as a standing up placement.Befriend your crew even with exercise. To be a real ball group, you should get frequent ground with anyone in the staff. You must develop real friendships. So find time to visit the movies together, or seize a number of pieces or pizzas or perhaps a burger. The relationships you develop will convert on the field.You should have your feet on the foundation underneath your tossing hands, letting you improve your stretch out. Reach towards have, move along with your complete opposite feet whilst keeping your other feet on base.Usually do not attain over the entire body when catching a grounder. Rather, shuffle rapidly on the right or left and get your glove out in top while the soccer ball arrives towards it. Or else, when trying to trap it, it may strike your glove's side.To chuck a curve tennis ball, place the two your index and center fingers along a seam from the baseball. When you toss the pitch, slide your hands and fingers downward toward the earth in the clockwise route when you are right-handed (counterclockwise if you are left-given). This action provides the pitch its contour.One thing you must think of like a pitcher is always that you have to watch runners major away on foundation. This is especially essential in relation to preventing next base steals and press takes on in your own home. When you can choose away from a athlete that is hoping to get in your thoughts, then you definitely have done your task.In order to avoid carrying out catcher's disturbance, stay in position until you get the pitch. If your athlete is wanting to grab, you will get able to wake up since the pitch techniques, but if the batter's bat can make contact with your glove, he reaches walk to first basic.Hear your coaches melhores sites de apostas even though you feel like they're improper. Your coaches will be the executives. Those are the people studying the overall picture. You should trust that they know finest generally during the period of a game. Be ready to stop management when on the ball discipline.Technique the batter's package with certainty. This really is easier in theory, particularly when it's the initial time simply being chucked to. A baseball arriving in coming from a pitcher could be a scary issue. However, your objective is always to not demonstrate that worry. Amid the group aspects of this sports activity, this can be a one-on-one struggle involving you and the pitcher.Starting to warm up is vital to enjoying a good bet on baseball with out maintaining a physical injury. Warm ups ought to include shoulder joint expands, squats and light-weight jogging. Also, it is essential to extend your calves and muscle groups inside your back and upper body to protect from damage once the video game has begun.To help keep hitters from sitting on your fastball, you should build 1 or 2 other sound pitches also. One should be described as a bend tennis ball or slider, as well as the other needs to be a change-up. To fool the batter, your arm motion ought to be the exact same for all your pitches.Because there is a a large amount of vitality exerted during the baseball video game, you need to fuel your system with vitality to help it carry out at its top. What this means is you will need to weight your body on top of healthy proteins the two day before and so on video game working day. A few hours prior to taking part in, intricate carbohydrate food must be eaten for a lot of power.See baseball whenever you can. You learn to play great baseball not just from consistent exercise, and also from viewing those a lot better than you. Anytime you can, get a game title. Whenever you can watch it are living, go for it. But a game title on television are often very beneficial at the same time.Good sportsmanship is vital to your good bet on baseball. Baseball is a sport activity that should be appreciated from the athletes and also by the spectators. By displaying good sportsmanship, you can aid ensure that the video game is not going to get violent. Aggressive baseball video games typically result in several injuries on the participants.After reading the above mentioned article, you discover how enjoyable baseball is really. It doesn't acquire sports activities enthusiast to experience the overall game, it merely requires some knowledge and great tips such as the ones inside the previously mentioned report. If you love these tips, complete them together to one who might be interested in learning more about this excellent game.

Výsledky Beh Andreja Radlinského 2019 - hlavná kategória

St, 05/08/2019 - 09:17
Priebežné výsledky hlavných kategórií
 Foto z behu  $(document).ready(function() { $('#class4').DataTable({ "paging": false, "ordering": true, "filter": true, "info": true, "order": [ 1, "asc" ] }); } ); Výsledky katogória - dospelí 3 100 m poradie meno priezvisko čas rok narodenia školský ročník pohlavie čas v cieli 1. Boris Maxian 00:10:52 1991 muz 2019-05-08 11:41:15 2. Peter Flajžík 00:11:03 1993 muz 2019-05-08 11:41:26 3. Peter Ľubušký 00:11:26 1990 muz 2019-05-08 11:41:49 4. René Púdela 00:12:36 1999 muz 2019-05-08 11:42:59 5. Andrej Kratky 00:12:59 1975 muz 2019-05-08 11:43:22 6. Natália Marková 00:13:01 1993 zena 2019-05-08 11:43:24 7. Patrik Budovič 00:13:14 2001 muz 2019-05-08 11:43:37 8. Martin Ondriska 00:13:36 1979 muz 2019-05-08 11:43:59 9. Ondrej Matulník 00:13:51 2001 muz 2019-05-08 11:44:14 10. Jana Zahradnikova 00:13:54 1984 zena 2019-05-08 11:44:17 11. Samuel Maderič 00:14:27 2009 3. rocnik muz 2019-05-08 11:44:50 12. Lucia Rišková 00:14:28 1982 zena 2019-05-08 11:44:51 13. Erika Bolfova 00:14:46 1992 zena 2019-05-08 11:45:09 14. Gabriela Valúšková 00:14:54 1990 zena 2019-05-08 11:45:17 15. Aneta Vávrová 00:15:28 1993 zena 2019-05-08 11:45:51 16. Adam Živčák 00:15:52 1997 muz 2019-05-08 11:46:15 17. Maťko Cvik 00:15:58 2009 3. rocnik muz 2019-05-08 11:46:21 18. Pavol Polesňák 00:16:00 1957 muz 2019-05-08 11:46:23 19. Monika Poláková 00:17:13 1979 zena 2019-05-08 11:47:36 20. Monika Kovarovičová 00:17:17 1977 zena 2019-05-08 11:47:40 21. Iveta Pečimonová 00:17:23 1987 zena 2019-05-08 11:47:46 22. Katarína Antálková 00:17:24 1979 zena 2019-05-08 11:47:47 23. Elena Balážová 00:17:25 1980 zena 2019-05-08 11:47:48 24. Stanislava Chrenová 00:17:39 1978 zena 2019-05-08 11:48:02 25. Mária Kovarovičová 00:18:29 2003 zena 2019-05-08 11:48:52 26. Marianna Rosová 00:18:53 1994 zena 2019-05-08 11:49:16 27. Monika Poláková 00:18:54 1983 zena 2019-05-08 11:49:17 28. Filip Trubiroha 00:19:53 2006 7. rocnik muz 2019-05-08 11:50:16 29. Nikola Chanečková 00:20:10 2006 7. rocnik zena 2019-05-08 11:50:33 30. Tomáš Chrena 00:20:18 2006 7. rocnik muz 2019-05-08 11:50:41 31. Edita Hušková 00:20:36 1981 zena 2019-05-08 11:50:59 32. Barbora Michálková 00:20:37 1984 zena 2019-05-08 11:51:00 33. Martina Budovičová 00:20:37 1975 zena 2019-05-08 11:51:00 34. Katarína Cviková 00:21:53 1976 zena 2019-05-08 11:52:16 35. Katarína Mošková 00:21:58 1983 zena 2019-05-08 11:52:21 36. Sára Magová 00:22:15 2006 7. rocnik zena 2019-05-08 11:52:38
 $(document).ready(function() { $('#class5').DataTable({ "paging": false, "ordering": true, "filter": true, "info": true, "order": [ 1, "asc" ] }); } ); Výsledky katogória - dospelí 11 500 m poradie meno priezvisko čas rok narodenia školský ročník pohlavie čas v cieli 1. Roman Spurný 00:45:55 1987 muz 2019-05-08 12:16:18 2. Tomáš Mecko 00:47:17 1991 muz 2019-05-08 12:17:40 3. Michal Surek 00:49:01 1988 muz 2019-05-08 12:19:24 4. David Chudý 00:49:58 1998 muz 2019-05-08 12:20:21 5. Lubomír Konečný 00:50:18 1984 muz 2019-05-08 12:20:41 6. Lukáš Petras 00:50:44 1991 muz 2019-05-08 12:21:07 7. Stanislav Nemček 00:50:56 1970 muz 2019-05-08 12:21:19 8. Radoslav Maderič 00:54:15 1975 muz 2019-05-08 12:24:38 9. Ľubomír Zagorov 00:56:03 1985 muz 2019-05-08 12:26:26 10. Peter Holúbek 00:56:33 1976 muz 2019-05-08 12:26:56 11. Vanessa Mikulová 00:57:12 1999 zena 2019-05-08 12:27:35 12. Jozef Živčic 00:58:14 1994 muz 2019-05-08 12:28:37 13. Peter Adámek 00:58:37 1984 muz 2019-05-08 12:29:00 14. Boris Tkáč 00:59:08 1985 muz 2019-05-08 12:29:31 15. Kristián Orlovský 00:59:59 1987 muz 2019-05-08 12:30:22 16. Tomáš Nemček 01:02:43 1987 muz 2019-05-08 12:33:06 17. Veronika Vaňová 01:02:46 1994 zena 2019-05-08 12:33:09 18. Cyril Bohunický 01:03:11 1963 muz 2019-05-08 12:33:34 19. Pavlína Zsigmundová 01:07:47 1967 zena 2019-05-08 12:38:10 20. Michaela Domanska 01:15:26 1986 zena 2019-05-08 12:45:49 21. Jana Mrazova 01:15:55 1985 zena 2019-05-08 12:46:18 22. Katarína Pečivová 01:16:59 1996 zena 2019-05-08 12:47:22

Výsledky Beh Andreja Radlinského 2019 - deti a mládež

St, 05/08/2019 - 09:17
Priebežné výsledky detských a juniorských kategórií
 Foto z behu  $(document).ready(function() { $('#class1').DataTable({ "paging": false, "ordering": true, "filter": true, "info": true, "order": [ 1, "asc" ] }); } ); Výsledky katogória - mladší žiaci, mladšie žiačky 400 m poradie meno priezvisko čas rok narodenia školský ročník pohlavie čas v cieli 1. Samuel Maderič 00:01:29 2009 3. rocnik muz 2019-05-08 10:02:37 2. Danko Kotek 00:01:30 2011 2. rocnik muz 2019-05-08 10:02:38 3. Maťko Cvik 00:01:31 2009 3. rocnik muz 2019-05-08 10:02:39 4. Soňa Hušková 00:01:33 2012 1. rocnik zena 2019-05-08 10:02:41 5. Anonym Anonym 00:01:40 2011 2. rocnik muz 2019-05-08 10:02:48 6. Richard Hušek 00:01:43 2010 2. rocnik muz 2019-05-08 10:02:51 7. Dominik Kákoš 00:01:45 2011 2. rocnik muz 2019-05-08 10:02:53 8. Filip Malík 00:01:46 2009 3. rocnik muz 2019-05-08 10:02:54 9. Sára Šimonová 00:01:54 2010 2. rocnik zena 2019-05-08 10:03:02 10. Sofia Polakova 00:01:57 2010 zena 2019-05-08 10:03:05 11. Emma Poláková 00:01:59 2011 zena 2019-05-08 10:03:07 12. Barbora Némethová 00:02:04 2012 1. rocnik zena 2019-05-08 10:03:12 13. Dominik Horváth 00:02:04 2011 2. rocnik muz 2019-05-08 10:03:12 14. Eliška Papajová 00:02:18 2012 zena 2019-05-08 10:03:26 15. Liliana Rosová 00:02:21 2012 1. rocnik zena 2019-05-08 10:03:29 16. Natália Hušková 00:02:31 2013 zena 2019-05-08 10:03:39 17. Jozef Kákoš 00:02:34 2013 muz 2019-05-08 10:03:42 18. Lilly Valúšková 00:02:36 2013 zena 2019-05-08 10:03:44
 $(document).ready(function() { $('#class2').DataTable({ "paging": false, "ordering": true, "filter": true, "info": true, "order": [ 1, "asc" ] }); } ); Výsledky katogória - starší žiaci , staršie žiačky 800 m poradie meno priezvisko čas rok narodenia školský ročník pohlavie čas v cieli 1. René Smolinský 00:03:21 2007 5. rocnik muz 2019-05-08 10:11:39 2. Viktória Šimková 00:03:22 2007 6. rocnik zena 2019-05-08 10:11:40 3. Filip Riška 00:03:26 2009 4. rocnik muz 2019-05-08 10:11:44 4. Tomáš Maderič 00:03:35 2007 5. rocnik muz 2019-05-08 10:11:53 5. Anonym Anonym 00:03:38 2008 4. rocnik zena 2019-05-08 10:11:56 6. Filip Maxián 00:03:53 2007 6. rocnik muz 2019-05-08 10:12:11 7. Lea Žilková 00:04:41 2009 4. rocnik zena 2019-05-08 10:12:59 8. Natália Kollárová 00:04:43 2008 4. rocnik zena 2019-05-08 10:13:01 9. Emma Pernecká 00:05:18 2007 6. rocnik zena 2019-05-08 10:13:36 10. Nela Horečná 00:05:19 2009 4. rocnik zena 2019-05-08 10:13:37